<<

Norge rundt på sykkel del 1 - Sør-Norge

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3,098.8
KM
STIGNING
65089
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sommeren 2016 sykla jeg en 76 dager og 5360 kilometer lang tur Norge rundt.

Ruta er lagt inn manuelt, og avviker noe fra faktisk rute her og der. Opptegninga er ment som hjelp til planlegging.
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på Hollumvegen 0.0 km 0.4 km
Sving høyre på Gimsevegen 0.4 km 0.5 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Gimsevegen 1.0 km 0.7 km
Sving høyre på Nerflata 1.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Gimsevegen 1.6 km 0.5 km
Sving høyre i Gimsevegen for å bli på VegSenterlinje 2.2 km 4.3 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 6.4 km 4.3 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 10.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 10.8 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 11.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 11.1 km 1.1 km
Retning venstre på Traktorveg 12.2 km 0.0 km
Sving venstre på Hammerdalen 12.2 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 12.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 12.4 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på Havengvegen 13.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 13.5 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 14.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 14.4 km 6.9 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 21.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 21.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 21.3 km 2.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 24.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 24.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 24.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 24.3 km 3.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 27.7 km 0.7 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 28.5 km 5.4 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 33.9 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 33.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Grønørveien 34.2 km 0.1 km
Retning venstre i Havneveien for å bli på Grønørveien 34.3 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 34.4 km 1.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 35.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 35.6 km 0.0 km
Fortsett Sørvest på VegSenterlinje 35.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 35.6 km 0.7 km
Retning venstre på GangSykkelveg 36.3 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 36.3 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 36.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 36.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 36.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 36.8 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 39.1 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 40.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 40.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 40.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 41.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 41.2 km 2.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 43.4 km 1.0 km
Sving høyre på Traktorveg 44.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 44.4 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 46.2 km 12.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 58.2 km 8.7 km
Sving venstre på Traktorveg 67.0 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 67.3 km 21.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 88.7 km 0.8 km
Retning høyre på Traktorveg 89.5 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 90.0 km 0.1 km
Sving høyre i Hollaveien for å bli på VegSenterlinje 90.1 km 1.8 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 91.9 km 0.7 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 92.6 km 0.1 km
Sving høyre i Trondheimsveien for å bli på VegSenterlinje 92.6 km 0.2 km
Sving venstre i Hellandsjøveien for å bli på VegSenterlinje 92.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 92.8 km 0.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 93.7 km 0.0 km
Sving høyre i Hellandsjøveien for å bli på VegSenterlinje 93.7 km 7.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 101.2 km 1.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 102.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 103.0 km 7.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 110.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 110.2 km 6.2 km
Sving venstre på Traktorveg 116.4 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 116.8 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 117.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 117.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 117.4 km 1.5 km
Retning høyre på Traktorveg 118.9 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 119.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 119.6 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 120.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 120.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 120.4 km 2.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 123.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 123.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 123.1 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 124.8 km 2.6 km
Retning høyre på GangSykkelveg 127.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 127.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 127.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 127.7 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 127.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 127.8 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 128.9 km 1.8 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 130.7 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 130.8 km 7.3 km
Retning venstre på Traktorveg 138.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 138.3 km 4.9 km
Retning høyre på Kjørebane 143.2 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 143.3 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 143.4 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 143.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 144.0 km 5.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 149.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 149.7 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 150.2 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 150.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 151.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 151.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 151.5 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 151.9 km 1.1 km
Sving venstre på Traktorveg 153.0 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 153.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 153.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 153.3 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 153.4 km 2.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 155.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 155.7 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 156.5 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 156.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 156.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 156.8 km 1.8 km
Retning høyre på Traktorveg 158.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 158.6 km 1.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 159.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 159.9 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 159.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 159.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 159.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 160.0 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 160.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 160.0 km 0.0 km
Retning høyre på Traktorveg 160.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 160.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 160.3 km 3.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 163.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 163.8 km 0.8 km
Retning høyre på Traktorveg 164.6 km 1.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 165.6 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 165.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 166.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 166.0 km 1.6 km
Retning høyre på Kjørebane 167.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 167.6 km 3.7 km
Sving høyre på GangSykkelveg 171.4 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 172.1 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 173.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 173.1 km 0.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 173.6 km 0.4 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 173.9 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 174.7 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 175.4 km 3.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 179.1 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 179.1 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 179.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 179.2 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 180.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 180.9 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 180.9 km 0.5 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 181.3 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 181.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 181.4 km 6.7 km
Sving høyre i Seivikveien for å bli på VegSenterlinje 188.1 km 2.7 km
Sving skarpt høyre i Nordmørsveien for å bli på VegSenterlinje 190.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 190.8 km 2.9 km
Sving venstre på Persløkka 193.7 km 0.0 km
Sving høyre på Fostervolds gate 193.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Dalegata 193.9 km 0.0 km
Sving høyre i Dalegata for å bli på Kjørebane 193.9 km 0.5 km
Sving høyre på Dalegata 194.4 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 194.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 194.5 km 1.1 km
Retning venstre på Wilhelm Dalls vei 195.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 195.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 195.8 km 0.5 km
Retning høyre på Dalabrekka 196.3 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 196.5 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 196.7 km 0.0 km
Fortsett på Kjørebane 196.7 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 196.8 km 8.3 km
Retning venstre på Kjørebane 205.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 205.1 km 0.5 km
Sving høyre på GangSykkelveg 205.6 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 205.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 205.6 km 0.1 km
Sving venstre på Kjørebane 205.7 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 205.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 205.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 206.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 206.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 206.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 206.2 km 1.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 207.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 207.3 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 207.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Kjørebane 207.4 km 2.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 209.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 210.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 210.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 210.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 210.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 210.3 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 210.4 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 210.4 km 7.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 217.5 km 7.6 km
Sving høyre på Kjørebane 225.1 km 3.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 228.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 229.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 229.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 229.2 km 2.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 231.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 232.0 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 233.1 km 5.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 238.1 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 239.2 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 239.6 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 240.1 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 241.1 km 0.8 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 241.9 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 242.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 242.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 242.5 km 2.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 245.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 245.3 km 1.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 246.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 246.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 246.8 km 12.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 259.5 km 1.4 km
Retning høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 260.9 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 262.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 262.1 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 262.1 km 2.7 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 264.9 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 264.9 km 2.3 km
Sving høyre på GangSykkelveg 267.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Fjøsbakken 267.3 km 0.0 km
Sving venstre i Skuleteigen for å bli på Fjøsbakken 267.3 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 267.5 km 1.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 268.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 268.9 km 2.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 271.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 271.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 271.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 271.2 km 1.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 272.7 km 0.0 km
Sving venstre i Knausvegen for å bli på VegSenterlinje 272.7 km 0.0 km
Sving venstre i Knausvegen for å bli på VegSenterlinje 272.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 272.7 km 3.6 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 276.3 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 277.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 277.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 277.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 277.2 km 6.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 283.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 283.2 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 283.3 km 2.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 285.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 285.8 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 286.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 286.5 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 286.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 286.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 286.9 km 0.3 km
Fortsett på GangSykkelveg 287.3 km 1.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 289.0 km 4.5 km
Retning høyre på Traktorveg 293.5 km 0.4 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 293.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 294.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 294.4 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 294.7 km 1.4 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 296.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 296.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 296.6 km 2.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 298.8 km 1.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 299.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Frænavegen for å bli på VegSenterlinje 299.8 km 1.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 301.7 km 0.5 km
Sving høyre i Frænavegen for å bli på VegSenterlinje 302.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 302.2 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Fannebostadvegen 302.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Frænavegen 302.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Kviltorpvegen 303.0 km 0.7 km
Sving venstre på Venusvegen 303.7 km 0.2 km
Retning høyre på Astrupvegen 303.9 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 304.1 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 304.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Kjørebane 304.4 km 7.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 311.5 km 1.3 km
Sving venstre på Kjørebane 312.7 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 312.8 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 313.2 km 1.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 314.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 314.4 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 314.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 314.7 km 1.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 316.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 316.5 km 1.4 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 317.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 318.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 318.1 km 6.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 325.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 325.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 325.1 km 1.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 327.0 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 328.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 328.6 km 3.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 331.7 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 332.6 km 1.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 333.8 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 334.6 km 3.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 338.0 km 2.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 340.1 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 340.4 km 1.6 km
Sving venstre på Traktorveg 342.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 342.1 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 342.3 km 6.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 348.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 348.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 348.8 km 4.5 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 353.3 km 1.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 354.6 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 354.7 km 0.9 km
Retning høyre på Isfjordsvegen 355.6 km 2.8 km
Retning høyre på Romsdalsvegen 358.4 km 0.0 km
Retning venstre på Nesgata 358.4 km 0.0 km
Retning høyre på Romsdalsvegen 358.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Grandbakken 358.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Ringgata 358.6 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Storgata 358.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 359.0 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 359.0 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 359.4 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 359.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 359.5 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 359.7 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 359.7 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 359.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 359.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Gryttenvegen 360.0 km 2.2 km
Sving skarpt høyre i Gryttenvegen for å bli på VegSenterlinje 362.1 km 2.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 364.7 km 2.7 km
Retning høyre på Traktorveg 367.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 367.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 367.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 367.7 km 19.9 km
Sving venstre på Traktorveg 387.6 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 387.8 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 387.8 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 388.0 km 7.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 395.6 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 396.5 km 11.3 km
Retning høyre på Traktorveg 407.8 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 408.0 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 408.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 408.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 408.2 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 409.2 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 409.4 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 410.0 km 2.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 412.8 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 413.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 413.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 413.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 413.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 413.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 413.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 413.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 414.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 414.1 km 1.3 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 415.4 km 2.5 km
Retning venstre på Kjørebane 417.9 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 418.0 km 2.7 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 420.8 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 421.0 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 421.3 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 421.6 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 423.5 km 5.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 428.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 428.6 km 1.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 430.0 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 430.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 430.6 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 430.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 431.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 431.2 km 4.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 435.4 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 436.1 km 11.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 447.5 km 21.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 468.6 km 0.7 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 469.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 469.4 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 469.5 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 469.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 469.7 km 0.4 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 470.1 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 472.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 472.4 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 472.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 473.0 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 473.9 km 5.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 479.0 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 480.1 km 9.3 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 489.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 489.5 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 490.1 km 4.5 km
Sving venstre på Kjørebane 494.5 km 2.7 km
Retning venstre på Traktorveg 497.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 497.4 km 6.8 km
Sving venstre på VegSenterlinje 504.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 504.2 km 1.9 km
Sving venstre på Traktorveg 506.1 km 0.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 506.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 506.7 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 506.7 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 507.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 507.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 507.9 km 3.4 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 511.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 511.3 km 1.2 km
Retning venstre på GangSykkelveg 512.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 513.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 513.1 km 3.0 km
Retning venstre på Traktorveg 516.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 516.1 km 2.6 km
Sving høyre på Traktorveg 518.7 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 519.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 519.4 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 520.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 521.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 521.2 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 521.9 km 4.7 km
Sving høyre på Traktorveg 526.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 526.6 km 1.4 km
Sving høyre i Vikebygdvegen for å bli på VegSenterlinje 528.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 528.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 528.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 528.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 528.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 528.7 km 0.4 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelveg 529.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 529.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 529.2 km 1.0 km
Sving venstre på Kjørebane 530.2 km 0.0 km
Sving høyre i Sjukehusvegen for å bli på Kjørebane 530.2 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 530.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 530.6 km 0.9 km
Sving høyre i Hamnegata for å bli på VegSenterlinje 531.5 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 531.5 km 0.2 km
Sving venstre på Kjørebane 531.8 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 531.9 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 532.0 km 6.7 km
Avgang Location 1 538.7 km 0.0 km
Kjør Sør på Bilferjestrekning 538.7 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 538.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 538.8 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 540.0 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 540.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 541.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 541.1 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 541.9 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 542.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 542.3 km 3.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 545.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 545.8 km 7.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 552.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 552.9 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 553.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 553.0 km 6.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 559.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 559.4 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 560.7 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 560.7 km 4.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 565.1 km 1.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 566.3 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 567.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 568.1 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 568.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 568.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 568.9 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 571.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 571.3 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 572.2 km 1.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 573.7 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 574.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 574.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 574.7 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 575.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 575.0 km 1.6 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 576.6 km 0.1 km
Retning høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 576.7 km 4.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 580.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 580.8 km 3.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 584.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 584.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 584.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 584.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 584.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 584.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 584.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 585.0 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 585.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 585.3 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 586.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 586.2 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 586.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 586.5 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 586.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 586.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 587.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 587.1 km 11.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 598.5 km 3.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 601.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 601.9 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 603.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 603.7 km 1.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 605.0 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 606.1 km 13.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 619.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 619.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 619.3 km 3.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 622.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 622.9 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 623.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 623.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 623.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 623.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 623.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 623.9 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 626.1 km 4.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 630.4 km 14.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 645.0 km 4.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 649.3 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 650.2 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 650.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 650.9 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 651.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 651.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 651.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 651.4 km 0.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 652.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 652.0 km 3.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 655.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 655.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 655.7 km 3.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 658.9 km 1.4 km
Retning venstre på Traktorveg 660.3 km 4.7 km
Sving høyre på Traktorveg 664.9 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 665.0 km 2.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 667.0 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 667.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 667.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 667.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 667.3 km 0.6 km
Sving venstre på Traktorveg 667.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 668.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 668.0 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 670.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 670.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 670.5 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 671.8 km 33.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 705.0 km 2.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 707.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 707.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 708.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 708.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 708.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 708.3 km 1.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 709.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 709.8 km 0.7 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 710.5 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 710.5 km 1.6 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 712.1 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 712.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 712.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Gate 2 for å bli på VegSenterlinje 712.2 km 0.4 km
Sving høyre i Gate 2 for å bli på VegSenterlinje 712.6 km 0.2 km
Sving venstre i Gate 1 for å bli på VegSenterlinje 712.8 km 39.4 km
Retning venstre på Kjørebane 752.3 km 0.1 km
Sving venstre på Strandgata 752.3 km 0.2 km
Sving høyre på Livius Smittgate 752.5 km 0.0 km
Sving venstre på Markegata 752.5 km 0.5 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Markegata 753.0 km 1.3 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 754.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Skudalsvegen 754.3 km 0.1 km
Fortsett på Kjørebane 754.4 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 754.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Botnavegen 754.7 km 0.0 km
Sving venstre på Norsidevegen 754.8 km 0.2 km
Sving høyre på Bjørndalvegen 754.9 km 0.4 km
Sving venstre på Norsidevegen 755.4 km 0.2 km
Sving høyre på Botnavegen 755.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Botnavegen 755.6 km 0.1 km
Sving høyre på Norsidevegen 755.7 km 0.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 755.9 km 0.0 km
Fortsett på Kjørebane 755.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 756.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 756.0 km 1.3 km
Retning høyre i VegSenterlinje for å bli på Markegata 757.3 km 0.5 km
Sving høyre på Livius Smittgate 757.8 km 0.0 km
Sving venstre på Strandgata 757.8 km 0.2 km
Sving høyre på Kjørebane 758.0 km 0.1 km
Retning høyre på Fugleskjærgata 758.1 km 34.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 792.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 792.7 km 5.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 798.4 km 12.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 810.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 810.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 810.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 810.6 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 811.8 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 811.8 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 811.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 812.0 km 3.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 815.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 815.2 km 2.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 818.1 km 0.7 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 818.8 km 2.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 821.4 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 821.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 821.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 821.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 821.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 821.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 822.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 822.0 km 0.7 km
Retning høyre på Traktorveg 822.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 822.8 km 0.5 km
Sving høyre på Traktorveg 823.3 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 823.5 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 824.4 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 824.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 824.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 824.5 km 1.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 826.4 km 2.3 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 828.7 km 5.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 834.3 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 834.4 km 27.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 862.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 862.1 km 8.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 870.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 870.3 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 872.4 km 9.7 km
Sving venstre på Kjørebane 882.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 882.4 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 883.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 883.5 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 884.0 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 884.6 km 3.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 887.8 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 888.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 888.8 km 5.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 894.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 894.2 km 0.4 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 894.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 894.7 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 896.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 896.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 896.6 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 897.2 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 897.4 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 898.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 899.0 km 2.3 km
Sving høyre på GangSykkelveg 901.3 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 902.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 902.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 902.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 902.6 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 903.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 903.0 km 1.3 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 904.2 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 904.4 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 904.7 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 904.8 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 904.9 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 905.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 905.6 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 906.0 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 906.6 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 906.6 km 11.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 918.2 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 919.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 919.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 919.3 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 919.7 km 3.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 922.9 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 923.8 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 924.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 924.3 km 2.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 926.5 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 927.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 927.5 km 1.1 km
Sving høyre på Fortau 928.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 928.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 928.7 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 929.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 929.2 km 1.3 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 930.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 930.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 930.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 930.6 km 0.0 km
Sving venstre på Alvermarka 930.6 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 930.6 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Stølen for å bli på VegSenterlinje 931.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 931.0 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 932.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 932.4 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 932.4 km 0.9 km
Sving venstre på Litlevika 933.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 933.3 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 933.5 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 933.5 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 933.5 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 933.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 933.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 933.8 km 1.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 934.9 km 1.2 km
Retning venstre på Fortau 936.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 936.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 936.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 936.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 936.4 km 0.2 km
Sving venstre på Kjørebane 936.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Kjørebane 936.6 km 2.1 km
Sving skarpt venstre på Tellevikvegen 938.7 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 938.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 938.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 938.9 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 939.0 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 939.0 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 939.0 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 939.0 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelveg 939.1 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 939.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 939.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 939.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 939.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 939.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Tellevikvegen 939.4 km 1.5 km
Sving venstre på Salhusvegen 940.9 km 0.4 km
Sving venstre på Salhussvingen 941.4 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 941.4 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Fortau 941.5 km 0.5 km
Retning høyre på Nordgardsleitet 942.0 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Nordgardsleitet 942.0 km 0.4 km
Sving venstre på Kistebakkane 942.4 km 0.0 km
Sving høyre på Salhusvegen 942.4 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Salhusvegen 942.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Salhusvegen 942.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Laberget 942.9 km 0.5 km
Retning venstre på Morvikveien 943.4 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Morvikveien 943.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Morvikveien 943.7 km 2.4 km
Sving skarpt høyre i Hesthaugvegen for å bli på Morvikveien 946.1 km 2.6 km
Retning høyre for å bli på Tertnesveien 948.7 km 0.4 km
Sving venstre på Botnane 949.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 949.2 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Åstveitskogen 949.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Tertnesveien 949.6 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 949.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 949.9 km 0.3 km
Sving venstre på Ervikveien 950.3 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på Ervikveien 951.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Ervikveien 951.1 km 0.4 km
Sving venstre på Stallkleiven 951.5 km 0.0 km
Sving høyre på Ervikveien 951.5 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Ervikveien 951.8 km 1.6 km
Sving skarpt venstre på Granlien 953.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 953.4 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Eidsvågveien 953.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 953.9 km 0.2 km
Sving høyre på Eidsvågveien 954.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Eidsvågveien 954.1 km 3.2 km
Sving skarpt høyre på Ellerhusens vei 957.2 km 1.2 km
Retning venstre på Hegrenesveien 958.5 km 1.5 km
Sving høyre i FrittståendeTrapp for å bli på Sandviksveien 959.9 km 0.3 km
Fortsett på Sjøgaten 960.2 km 0.7 km
Retning venstre for å bli på Sjøgaten 961.0 km 0.4 km
Sving venstre på Festningskaien 961.4 km 0.5 km
Retning høyre på Bryggen 962.0 km 0.6 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 962.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Kong Olav Vs plass for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 962.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Nedre Ole Bulls plass for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 962.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 962.9 km 0.0 km
Sving høyre på Christies gate 963.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Nygårdsgaten 963.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 963.1 km 0.0 km
Sving venstre i Gamle Nygårdsveien for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 963.2 km 0.0 km
Sving høyre på Christies gate 963.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Muséplassen 963.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Olaf Ryes vei 963.4 km 0.0 km
Sving venstre på Parkveien 963.4 km 0.7 km
Sving høyre på Jahnebakken 964.1 km 0.1 km
Retning venstre på Thormøhlens gate 964.2 km 0.0 km
Retning høyre på Nygårdsgaten 964.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Nygårdsgaten 964.2 km 0.4 km
Retning høyre på Kjørebane 964.6 km 0.4 km
Retning høyre på Kjørebane 965.0 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 965.0 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 965.0 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på FrittståendeTrapp 965.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Bjørnsons gate 965.8 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Inndalsveien 966.4 km 0.0 km
Sving venstre på Finnbergåsen 966.5 km 0.4 km
Sving venstre på Finvaldsmauet 966.8 km 0.0 km
Sving høyre på Falsens vei 966.9 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 967.2 km 0.0 km
Sving venstre på Eikeveien 967.3 km 0.0 km
Retning høyre på Ambrosia Tønnesens plass 967.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Storetveitvegen 967.3 km 0.2 km
Retning høyre for å bli på Storetveitvegen 967.5 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 967.9 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 967.9 km 0.2 km
Sving venstre på Fantoftneset 968.1 km 0.0 km
Sving høyre på Storetveitvegen 968.1 km 0.5 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 968.7 km 0.4 km
Sving høyre i Åsbakken for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 969.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Stavkirkevegen 969.3 km 0.3 km
Sving høyre på Brennhaugen 969.5 km 0.5 km
Sving høyre på Kollen 970.0 km 0.1 km
Sving venstre på Storetveitvegen 970.1 km 0.2 km
Retning venstre på Paradisleitet 970.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nesttunvegen 970.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Paradisalléen 970.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nesttunvegen 970.5 km 0.4 km
Sving høyre på Fortau 970.9 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Troldhaugvegen 971.4 km 0.0 km
Sving høyre på Nesttunvegen 971.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 971.4 km 1.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 972.4 km 0.0 km
Retning venstre på Nesttunvegen 972.4 km 0.2 km
Fortsett på Østre Nesttunvegen 972.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Østre Nesttunvegen 972.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Nesttunvegen 972.9 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 973.2 km 0.0 km
Sving venstre på Lundhaugvegen 973.2 km 0.9 km
Sving venstre på Tors veg 974.1 km 0.0 km
Sving høyre på Fanavegen 974.1 km 0.2 km
Sving venstre på Lille Skjolddalen 974.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Mårdalen 974.3 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Mårdalen 974.6 km 0.0 km
Sving høyre på Dyrhaugen 974.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Dyrhaugen 974.7 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Hjortevegen 975.1 km 0.1 km
Sving høyre på Dådyrvegen 975.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Dådyrvegen 975.4 km 0.1 km
Sving høyre på Apeltunvegen 975.5 km 0.6 km
Retning venstre på Bjørnevegen 976.1 km 1.4 km
Sving høyre på Fanavegen 977.4 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på Fanavegen 978.0 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Fanavegen 978.7 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Titlestadvegen 979.6 km 0.9 km
Sving venstre i Kvernabekkvegen for å bli på Titlestadvegen 980.5 km 2.1 km
Sving venstre på Kvernabekkvegen 982.6 km 1.3 km
Retning venstre for å bli på Kvernabekkvegen 983.9 km 0.0 km
Retning venstre på Hamrevegen 983.9 km 0.1 km
Retning høyre på Kismulvegen 984.0 km 0.6 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 984.6 km 0.2 km
Retning venstre på Kismulvegen 984.8 km 1.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på Kismulvegen 986.3 km 2.7 km
Sving skarpt venstre på Fortau 989.0 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 989.0 km 0.9 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 989.9 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på Byvegen 991.4 km 0.8 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 992.2 km 0.0 km
Sving høyre på Gåssandvegen 992.3 km 0.0 km
Sving venstre på Byvegen 992.3 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 992.6 km 0.3 km
Sving venstre på Smoget 992.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 992.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Moldmyro 993.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Byvegen 993.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 993.1 km 3.9 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 997.0 km 2.8 km
Sving venstre på VegSenterlinje 999.8 km 0.0 km
Sving høyre i Byvegen for å bli på VegSenterlinje 999.8 km 0.1 km
Sving venstre i Byvegen for å bli på VegSenterlinje 999.9 km 0.0 km
Sving høyre i Øyro for å bli på VegSenterlinje 999.9 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,000.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,000.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,000.1 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,000.2 km 0.1 km
Sving venstre på Steinneset 1,000.4 km 0.0 km
Sving høyre på Hatvikvegen 1,000.4 km 0.2 km
Sving venstre på Finnebrekka 1,000.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,000.5 km 0.9 km
Retning høyre på Hegglandsdalsvegen 1,001.4 km 0.0 km
Sving venstre på Hatvikvegen 1,001.4 km 1.3 km
Retning venstre på Traktorveg 1,002.7 km 1.7 km
Sving venstre på Hatvikvegen 1,004.4 km 3.8 km
Sving høyre for å bli på Kjørebane 1,008.3 km 0.0 km
Sving venstre på Fortau 1,008.3 km 3.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,011.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,011.3 km 7.0 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,018.3 km 2.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,021.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,021.0 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,021.9 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,023.3 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,023.9 km 0.6 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,024.5 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,024.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,025.0 km 1.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,026.0 km 1.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,027.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,027.3 km 2.0 km
Sving venstre på Traktorveg 1,029.3 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,029.6 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,030.1 km 2.3 km
Retning venstre på Kjørebane 1,032.3 km 4.7 km
Sving venstre i Mundheimsdalen for å bli på VegSenterlinje 1,037.0 km 1.5 km
Sving venstre i Mundheimsdalen for å bli på VegSenterlinje 1,038.5 km 1.0 km
Sving venstre på Mundheimsvegen 1,039.5 km 6.3 km
Retning høyre i Omavegen for å bli på VegSenterlinje 1,045.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,045.9 km 0.1 km
Sving høyre i Omavegen for å bli på VegSenterlinje 1,046.0 km 7.3 km
Sving høyre i Strandebarmsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,053.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,053.3 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Strandebarmsvegen 1,053.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,053.8 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,054.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Strandebarmsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,054.2 km 1.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,055.3 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 1,055.7 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,055.7 km 13.5 km
Sving venstre i Tørvikbygdvegen for å bli på VegSenterlinje 1,069.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,069.2 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,069.3 km 0.0 km
Sving venstre på Tørvikbygdvegen 1,069.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Tørvikbygdvegen 1,069.4 km 5.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,074.9 km 16.0 km
Sving høyre på Traktorveg 1,090.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,091.0 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 1,091.0 km 3.4 km
Sving venstre på Traktorveg 1,094.5 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,094.9 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 1,095.4 km 1.8 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,097.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1,097.3 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,097.4 km 3.2 km
Sving venstre på Traktorveg 1,100.6 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,100.7 km 0.7 km
Sving venstre på Traktorveg 1,101.5 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,101.7 km 0.2 km
Fortsett på Traktorveg 1,102.0 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 1,102.1 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,102.1 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 1,102.4 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,102.6 km 1.6 km
Sving høyre på Traktorveg 1,104.2 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,104.3 km 2.0 km
Sving venstre på Traktorveg 1,106.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,106.3 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,106.3 km 0.8 km
Retning høyre på Traktorveg 1,107.2 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,107.2 km 1.9 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1,109.1 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,109.3 km 2.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,111.3 km 0.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Kjørebane 1,111.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1,111.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 1,111.3 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,111.6 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 1,111.6 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 1,111.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,111.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,111.9 km 0.6 km
Retning venstre på Traktorveg 1,112.5 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 1,112.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,113.0 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,113.1 km 3.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,116.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,116.1 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 1,116.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,116.2 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,116.6 km 0.0 km
Fortsett på Traktorveg 1,116.6 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,117.0 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,117.7 km 0.8 km
Retning høyre på Traktorveg 1,118.5 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,118.7 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,118.7 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 1,119.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,119.1 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,120.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 1,120.1 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,120.2 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 1,120.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 1,120.4 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,120.5 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 1,121.0 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,121.1 km 0.8 km
Sving venstre på Traktorveg 1,121.9 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,122.0 km 1.1 km
Sving venstre på Traktorveg 1,123.1 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på Traktorveg 1,123.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,123.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,123.3 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,123.4 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 1,123.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,123.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,123.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,123.7 km 0.7 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,124.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,124.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,124.6 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,125.1 km 1.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,126.1 km 3.5 km
Sving skarpt venstre i Rogdabergvegen for å bli på VegSenterlinje 1,129.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,129.6 km 3.2 km
Sving høyre på Traktorveg 1,132.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,132.9 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,133.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,133.3 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,133.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,133.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,133.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,134.0 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 1,134.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,134.3 km 0.3 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,134.6 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 1,134.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,134.6 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,134.6 km 0.0 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,134.7 km 1.2 km
Retning høyre på Traktorveg 1,135.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,136.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,136.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,136.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,136.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,136.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,136.2 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,136.3 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 1,136.5 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,136.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,136.5 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,136.8 km 2.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,138.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,138.9 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,140.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,140.1 km 0.4 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,140.5 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,140.8 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 1,141.1 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,141.2 km 11.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,152.7 km 0.7 km
Sving venstre i Eitrheimsvegen for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,153.4 km 0.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,153.4 km 1.8 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,155.2 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,155.7 km 0.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,156.6 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,156.6 km 0.2 km
Sving venstre i Eitrheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 1,156.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Torget for å bli på VegSenterlinje 1,156.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Eitrheimsvegen 1,156.8 km 0.1 km
Sving venstre på Kremarvegen 1,157.0 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 1,157.1 km 3.9 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,161.0 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,161.8 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,162.8 km 3.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,166.0 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,166.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,167.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,167.3 km 8.3 km
Retning venstre på Kjørebane 1,175.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Kjørebane 1,175.7 km 4.1 km
Retning høyre på Kjørebane 1,179.7 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,181.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,181.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,181.7 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 1,182.2 km 0.7 km
Retning høyre på Kjørebane 1,182.9 km 1.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Kjørebane 1,184.7 km 8.5 km
Sving høyre på Traktorveg 1,193.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,193.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,194.0 km 23.9 km
Retning venstre på Traktorveg 1,217.9 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,217.9 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 1,218.3 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,219.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,220.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,220.3 km 1.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,221.8 km 12.5 km
Fortsett på Fortau 1,234.3 km 1.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,235.9 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,235.9 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,235.9 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,235.9 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,236.1 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,236.6 km 0.6 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,237.2 km 1.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,238.8 km 0.0 km
Sving venstre i Fosstveitvegen for å bli på VegSenterlinje 1,238.8 km 0.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,239.4 km 0.9 km
Sving venstre på Traktorveg 1,240.3 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,240.4 km 4.8 km
Sving høyre på Traktorveg 1,245.2 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,245.4 km 3.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,248.6 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,249.3 km 1.1 km
Retning venstre på Traktorveg 1,250.3 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,250.4 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,250.6 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,250.7 km 6.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,257.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,257.1 km 5.4 km
Sving venstre på Kjørebane 1,262.5 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 1,262.5 km 8.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,271.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,271.4 km 5.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,276.4 km 3.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,280.0 km 5.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,285.1 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,285.1 km 26.1 km
Retning venstre på Kjørebane 1,311.3 km 0.2 km
Fortsett på Bilferjestrekning 1,311.4 km 3.3 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,314.7 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1,314.7 km 2.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,317.0 km 2.7 km
Sving høyre på Traktorveg 1,319.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 1,319.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,319.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,319.8 km 1.1 km
Retning høyre på Traktorveg 1,320.9 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,321.1 km 1.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,322.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,322.3 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,322.4 km 4.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,326.7 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 1,326.8 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,326.9 km 0.0 km
Retning høyre på Traktorveg 1,326.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,327.0 km 1.6 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,328.6 km 1.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,330.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,330.3 km 1.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,331.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,331.9 km 1.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,333.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,333.3 km 0.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,333.8 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,334.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,334.1 km 1.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,335.2 km 5.7 km
Sving høyre på Traktorveg 1,341.0 km 10.2 km
Sving skarpt høyre i Ryfylkevegen for å bli på VegSenterlinje 1,351.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,351.2 km 3.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,354.3 km 2.8 km
Sving høyre i Ryfylkevegen for å bli på VegSenterlinje 1,357.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,357.1 km 0.6 km
Retning høyre i Kvammavegen for å bli på VegSenterlinje 1,357.7 km 1.4 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,359.1 km 0.0 km
Sving venstre på Fortau 1,359.1 km 0.3 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,359.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,359.5 km 0.1 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,359.5 km 0.8 km
Retning høyre på Fortau 1,360.3 km 1.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,361.4 km 0.0 km
Sving venstre i Ryfylkevegen for å bli på VegSenterlinje 1,361.4 km 3.5 km
Sving venstre i Ryfylkevegen for å bli på VegSenterlinje 1,365.0 km 0.2 km
Sving venstre i Nagavegen for å bli på VegSenterlinje 1,365.1 km 0.2 km
Sving høyre i Ryfylkevegen for å bli på VegSenterlinje 1,365.3 km 4.8 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,370.1 km 0.0 km
Sving venstre på Ryfylkevegen 1,370.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,370.1 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebergvegen 1,370.2 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 1,370.2 km 0.8 km
Fortsett på GangSykkelveg 1,370.9 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Steinhagen 1,371.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Ryfylkevegen 1,371.3 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 1,371.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Jøssangvegen 1,371.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Tunglandsvegen for å bli på Jøssangvegen 1,371.4 km 2.5 km
Retning venstre for å bli på Jøssangvegen 1,373.9 km 0.2 km
Sving høyre på Preikestolvegen 1,374.1 km 0.2 km
Sving høyre i Preikestolvegen for å bli på VegSenterlinje 1,374.3 km 0.1 km
Sving venstre i Preikestolvegen for å bli på VegSenterlinje 1,374.4 km 0.3 km
Sving høyre i Preikestolvegen for å bli på VegSenterlinje 1,374.7 km 9.7 km
Sving venstre i Preikestolvegen for å bli på VegSenterlinje 1,384.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Jøssangvegen for å bli på VegSenterlinje 1,384.6 km 0.7 km
Sving høyre i Ryfylkevegen for å bli på VegSenterlinje 1,385.3 km 10.8 km
Retning venstre på Kjørebane 1,396.0 km 0.4 km
Retning venstre på Kjørefelt 1,396.5 km 2.7 km
Sving høyre på Trodalveien 1,399.2 km 0.0 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Trodalveien 1,399.2 km 1.0 km
Retning venstre på Floen 1,400.2 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Floen 1,400.8 km 0.0 km
Sving venstre på Apalstøveien 1,400.9 km 0.5 km
Sving høyre på Ryfylkeveien 1,401.3 km 12.9 km
Sving venstre i Lutsiveien for å bli på Kjørebane 1,414.3 km 0.0 km
Sving høyre i Lutsiveien for å bli på Kjørebane 1,414.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Lutsiveien for å bli på Kjørebane 1,414.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,414.3 km 3.2 km
Sving skarpt venstre på Kommandantveien 1,417.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Lutsiveien 1,417.5 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 1,417.7 km 0.0 km
Sving høyre på Lutsiveien 1,417.7 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 1,417.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,417.7 km 0.2 km
Retning venstre på Lutsiveien 1,417.9 km 0.0 km
Sving høyre på Skytebaneveien 1,417.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,417.9 km 1.3 km
Sving skarpt venstre på Vatneliveien 1,419.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Lutsiveien 1,419.2 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Lutsiveien 1,419.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Lutsiveien 1,419.5 km 0.1 km
Sving venstre på Skippergata 1,419.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,419.7 km 0.0 km
Sving høyre på Hanamyrveien 1,419.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,419.7 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,419.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,419.9 km 0.1 km
Retning høyre på Skippergata 1,420.1 km 0.1 km
Sving høyre på Hanakroken 1,420.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,420.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Frøyerveien 1,420.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Skippergata 1,420.3 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,420.3 km 0.5 km
Sving venstre på Skoleveien 1,420.8 km 0.0 km
Retning høyre på Skippergata 1,420.8 km 0.3 km
Sving venstre på Hanaveien 1,421.1 km 0.2 km
Retning høyre på Gravarsveien 1,421.3 km 0.2 km
Fortsett i Kjørebane for å bli på Gravarsveien 1,421.5 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på Gravarsveien 1,421.7 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,421.7 km 0.5 km
Retning høyre på Vågsgjerdveien 1,422.2 km 0.1 km
Retning venstre på Elvegata 1,422.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,422.4 km 0.1 km
Retning høyre på Gjesdalveien 1,422.4 km 0.0 km
Retning venstre på Elveplassen 1,422.4 km 0.1 km
Sving høyre på Høylandsgata 1,422.5 km 0.0 km
Retning høyre på Oalsgata 1,422.5 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1,422.6 km 0.5 km
Retning venstre på Bjørnstjerne Bjørnsons gate 1,423.2 km 0.3 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,423.5 km 0.1 km
Sving venstre på Slåttaveien 1,423.6 km 0.2 km
Fortsett på GangSykkelveg 1,423.7 km 0.2 km
Sving høyre på Gitleveien 1,423.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,423.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 1,424.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,424.1 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,424.4 km 0.0 km
Sving høyre på Heigreveien 1,424.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,424.4 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,424.5 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,424.5 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,424.9 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 1,425.0 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,425.0 km 6.0 km
Sving høyre i Sveinsvollvegen for å bli på VegSenterlinje 1,431.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,431.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,431.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Sveinsvollvegen for å bli på VegSenterlinje 1,431.2 km 1.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,432.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 1,432.6 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,432.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Ysterivegen 1,432.9 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Aurbanen 1,433.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,433.5 km 1.2 km
Sving høyre i Verdalsvegen for å bli på GangSykkelveg 1,434.7 km 0.1 km
Retning venstre på Nordsjøvegen 1,434.8 km 2.8 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,437.6 km 0.7 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,438.3 km 2.5 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,440.8 km 0.4 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,441.3 km 6.0 km
Sving høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,447.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,447.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,447.3 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,447.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,447.6 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 1,447.7 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,447.8 km 3.2 km
Sving skarpt høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,451.0 km 0.1 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 1,451.1 km 1.9 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,453.0 km 1.7 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,454.8 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,455.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,455.2 km 0.1 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Vigre 1,455.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,455.3 km 0.2 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 1,455.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,455.5 km 2.3 km
Sving venstre på Grødaland 1,457.7 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 1,457.8 km 0.3 km
Sving høyre på Næringsvegen 1,458.1 km 0.0 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 1,458.1 km 2.6 km
Sving skarpt høyre på Nord-Varhaug-vegen 1,460.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,460.6 km 0.6 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 1,461.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,461.2 km 0.2 km
Sving venstre på Nordsjøvegen 1,461.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Nordsjøvegen 1,461.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Nordsjøvegen 1,461.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,461.7 km 1.0 km
Sving venstre på Husvegg 1,462.7 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsjøvegen 1,462.7 km 3.2 km
Sving venstre på Traktorveg 1,466.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 1,466.0 km 0.4 km
Fortsett for å bli på Traktorveg 1,466.3 km 1.4 km
Fortsett på Traktorveg 1,467.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,467.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nordsjøvegen 1,467.8 km 2.8 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,470.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,470.7 km 1.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,471.9 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,472.1 km 0.5 km
Sving høyre i Fuglestadvegen for å bli på VegSenterlinje 1,472.6 km 0.0 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,472.7 km 0.4 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,473.1 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,473.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,473.4 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,474.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1,475.0 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,475.2 km 0.6 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,475.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,475.8 km 1.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,477.1 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 1,477.2 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,477.2 km 1.6 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,478.8 km 0.0 km
Sving venstre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,478.8 km 2.5 km
Retning høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,481.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,481.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,481.4 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,481.6 km 0.1 km
Sving høyre i Nordsjøvegen for å bli på VegSenterlinje 1,481.7 km 4.9 km
Sving høyre på Sletteveien 1,486.6 km 0.0 km
Sving venstre på Åsatua 1,486.6 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,486.7 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,486.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Stasjonsveien 1,487.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,487.1 km 4.8 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,492.0 km 2.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1,494.1 km 1.4 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,495.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,495.7 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,495.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,495.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,495.9 km 0.0 km
Sving høyre på Jernbaneveien 1,495.9 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 1,495.9 km 0.0 km
Sving venstre i Jernbaneveien for å bli på Kjørebane 1,496.0 km 0.0 km
Sving høyre på Fortau 1,496.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Fortau 1,496.3 km 0.6 km
Retning venstre på Jernbaneveien 1,496.9 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Mosbekk plass 1,497.2 km 0.6 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,497.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1,497.8 km 0.1 km
Sving høyre på Sokndalsveien 1,497.9 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Sokndalsveien 1,498.1 km 3.0 km
Sving skarpt høyre på Dyrnesveien 1,501.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,501.2 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,501.8 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,502.0 km 0.3 km
Sving høyre på Sokndalsveien 1,502.3 km 4.2 km
Retning venstre for å bli på Sokndalsveien 1,506.5 km 4.1 km
Retning høyre i Sokndalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,510.6 km 1.4 km
Sving høyre i Sokndalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,512.0 km 1.0 km
Sving skarpt høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 1,513.0 km 8.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,521.8 km 0.6 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,522.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,522.4 km 3.2 km
Sving høyre i Rekefjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,525.6 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,526.6 km 1.7 km
Sving høyre i Tothammer for å bli på VegSenterlinje 1,528.3 km 0.1 km
Sving høyre i Gamle Strandaveien for å bli på VegSenterlinje 1,528.4 km 0.3 km
Sving høyre i Strandaveien for å bli på VegSenterlinje 1,528.7 km 0.7 km
Sving høyre på Strandgaten 1,529.4 km 0.9 km
Sving venstre på Strandaveien 1,530.3 km 1.5 km
Sving skarpt høyre på Tørneskogsveien 1,531.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Rekefjordveien 1,531.9 km 0.0 km
Retning venstre på Tørneskogsveien 1,532.0 km 0.4 km
Retning venstre på Gamleveien 1,532.4 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,532.5 km 0.0 km
Retning venstre på Fortau 1,532.5 km 1.4 km
Sving venstre på Kleivan 1,533.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,533.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,534.2 km 0.0 km
Sving venstre i Åna-Sira-veien for å bli på VegSenterlinje 1,534.2 km 2.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,536.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,536.7 km 4.6 km
Retning høyre på Fortau 1,541.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,541.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,541.5 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,542.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,542.5 km 8.7 km
Sving venstre i Åna Siraveien for å bli på VegSenterlinje 1,551.3 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,551.5 km 0.2 km
Retning venstre på Åna Siraveien 1,551.6 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,552.0 km 0.0 km
Sving høyre i Åna Siraveien for å bli på VegSenterlinje 1,552.0 km 0.7 km
Sving venstre i Midtbø for å bli på VegSenterlinje 1,552.7 km 1.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,554.1 km 10.0 km
Sving venstre på Traktorveg 1,564.0 km 3.7 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 1,567.7 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,568.0 km 0.5 km
Sving venstre på Svegeveien 1,568.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Svegeveien 1,568.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Svegeveien 1,568.7 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,568.8 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1,568.8 km 0.9 km
Sving høyre i Tjørsvågveien for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,569.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Bekkeveien 1,570.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Prostebakken for å bli på Bekkeveien 1,570.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Parkpassasjen 1,570.2 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,570.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 1,570.9 km 0.4 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,571.3 km 1.1 km
Retning venstre på Nedre Austad 1,572.4 km 0.0 km
Sving høyre på Austadveien 1,572.4 km 0.9 km
Retning venstre på Trøngsla 1,573.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Austadveien 1,573.3 km 0.0 km
Retning høyre på Trøngsla 1,573.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Trøngsla 1,573.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,573.3 km 0.8 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,574.1 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,575.1 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,575.2 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,576.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,576.7 km 2.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,579.0 km 4.8 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,583.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,583.9 km 0.2 km
Fortsett på Kjørebane 1,584.0 km 0.8 km
Sving høyre på Traktorveg 1,584.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 1,584.8 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 1,584.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Kjørebane 1,585.2 km 2.0 km
Retning venstre på Kjørefelt 1,587.2 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,588.3 km 0.6 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,588.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 1,588.9 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,589.2 km 6.6 km
Sving skarpt venstre på Slimestadvegen 1,595.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Vallevegen for å bli på Slimestadvegen 1,595.8 km 2.3 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,598.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Lunden 1,598.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,598.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,598.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,598.2 km 11.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,609.8 km 5.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,615.3 km 2.5 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,617.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,618.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,618.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,618.2 km 6.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,624.2 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 1,624.2 km 4.8 km
Fortsett på Traktorveg 1,629.0 km 0.0 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 1,629.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,629.1 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,629.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,629.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,629.6 km 2.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,631.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,631.5 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,631.7 km 3.8 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 1,635.4 km 1.1 km
Sving venstre i Nordbygdveien for å bli på VegSenterlinje 1,636.5 km 0.2 km
Sving venstre i Nordbygdveien for å bli på VegSenterlinje 1,636.8 km 0.5 km
Sving skarpt høyre i Nordveien for å bli på VegSenterlinje 1,637.2 km 2.1 km
Sving skarpt venstre i Fyrveien for å bli på VegSenterlinje 1,639.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Postveien for å bli på VegSenterlinje 1,639.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,639.3 km 5.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,644.3 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,644.8 km 1.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,646.8 km 9.7 km
Sving skarpt høyre på Lundeveien 1,656.4 km 2.7 km
Sving venstre på Snarveien 1,659.1 km 0.1 km
Sving venstre på Havnegaten 1,659.3 km 0.7 km
Sving høyre på Torvet 1,660.0 km 0.0 km
Retning høyre på Brogaten 1,660.1 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,660.8 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,660.9 km 3.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,664.3 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,664.7 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,664.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,664.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,664.9 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,665.5 km 3.2 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,668.8 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,669.8 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 1,669.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,670.0 km 1.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,671.7 km 3.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,674.7 km 3.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,678.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,678.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,678.4 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 1,678.8 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,679.0 km 2.3 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,681.3 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,682.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,682.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,682.5 km 0.7 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,683.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,683.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,683.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,683.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,683.4 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,683.6 km 3.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,686.6 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 1,686.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,686.9 km 3.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,689.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,689.9 km 6.5 km
Retning høyre på Kjørebane 1,696.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,696.4 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,696.4 km 0.5 km
Sving venstre på Kjørebane 1,696.9 km 0.0 km
Sving høyre på Spangereidveien 1,696.9 km 0.7 km
Sving venstre i Spangereidveien for å bli på VegSenterlinje 1,697.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,697.6 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,698.2 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,698.2 km 4.8 km
Sving skarpt venstre i Spangereidveien for å bli på VegSenterlinje 1,702.9 km 0.0 km
Sving venstre i Spangereidveien for å bli på VegSenterlinje 1,703.0 km 15.3 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,718.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1,718.3 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,718.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,718.9 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,719.6 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,719.7 km 0.5 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,720.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 1,720.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 1,720.3 km 0.9 km
Sving venstre i Spangereidveien for å bli på VegSenterlinje 1,721.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,721.2 km 0.1 km
Sving venstre på Spangereidveien 1,721.3 km 0.8 km
Sving venstre på Traktorveg 1,722.1 km 0.2 km
Retning venstre på Spangereidveien 1,722.4 km 12.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,735.0 km 0.0 km
Sving venstre i Spangereidveien for å bli på VegSenterlinje 1,735.0 km 0.0 km
Sving høyre i Spangereidveien for å bli på VegSenterlinje 1,735.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre i Smibakken for å bli på VegSenterlinje 1,735.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Smibakken for å bli på VegSenterlinje 1,735.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,735.7 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,735.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1,735.9 km 0.0 km
Sving høyre på Peder Claussøns vei 1,735.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Peder Claussøns vei 1,736.0 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1,736.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 1,736.5 km 0.0 km
Fortsett Øst på VegSenterlinje 1,736.5 km 3.5 km
Retning venstre på Traktorveg 1,739.9 km 2.1 km
Sving høyre på Sjølingstadveien 1,742.0 km 1.1 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,743.2 km 0.0 km
Sving venstre i Skogsfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,743.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Skogsfjordveien for å bli på VegSenterlinje 1,743.2 km 0.2 km
Retning høyre i Aunebrotet for å bli på VegSenterlinje 1,743.4 km 2.0 km
Sving venstre i Rundveien for å bli på VegSenterlinje 1,745.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Skjebstadveien for å bli på VegSenterlinje 1,745.7 km 1.3 km
Sving høyre på Gustav Vigelands vei 1,747.0 km 0.5 km
Retning venstre på Fridtjof Nansens vei 1,747.5 km 0.3 km
Sving høyre i Giert Giertsens gate for å bli på Kjørebane 1,747.8 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på Sjøsandveien 1,748.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Sti 1,748.7 km 0.8 km
Sving venstre på Hollendergata 1,749.6 km 0.1 km
Retning høyre på Fridtjof Nansens vei 1,749.6 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Verftsgata 1,750.0 km 0.1 km
Retning venstre på Kastellgata 1,750.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Nygata 1,750.2 km 0.3 km
Fortsett på Kjørebane 1,750.6 km 0.3 km
Retning venstre på Jens Dedekams vei 1,750.9 km 0.1 km
Sving venstre på Kattegat 1,751.0 km 0.1 km
Sving høyre på Søren Jaabæks vei 1,751.1 km 0.6 km
Sving høyre på Kleveveien 1,751.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,751.7 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Sommerkroveien 1,752.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Søren Jaabæks vei 1,752.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Sommerkroveien 1,752.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,752.1 km 2.0 km
Retning venstre på Vassmyrveien 1,754.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Tregdeveien 1,754.1 km 1.2 km
Sving venstre i Tregdeveien for å bli på VegSenterlinje 1,755.4 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 1,755.6 km 1.3 km
Sving venstre i Tregdeveien for å bli på VegSenterlinje 1,756.9 km 8.2 km
Retning høyre på Traktorveg 1,765.1 km 0.1 km
Retning høyre på Tregdeveien 1,765.2 km 1.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,766.3 km 0.1 km
Sving høyre i Tregdeveien for å bli på VegSenterlinje 1,766.4 km 0.1 km
Sving høyre i Harkmarksvegen for å bli på VegSenterlinje 1,766.5 km 3.8 km
Sving venstre i Eid for å bli på VegSenterlinje 1,770.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,770.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,770.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,770.6 km 6.2 km
Sving høyre på Røsstadveien 1,776.8 km 6.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,783.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Leireveien 1,783.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Leireveien 1,783.2 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Leireveien 1,784.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,784.0 km 0.9 km
Sving høyre på Leireveien 1,784.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Leireveien 1,784.9 km 0.5 km
Sving høyre på Lundeveien 1,785.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Lundeveien for å bli på VegSenterlinje 1,785.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,785.7 km 0.8 km
Sving venstre på Meieribakken 1,786.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Meieribakken 1,786.6 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1,786.6 km 0.5 km
Sving høyre på Kjørebane 1,787.2 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1,787.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,787.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Rådhusveien 1,787.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Toftelandsveien 1,787.9 km 1.8 km
Retning høyre på Traktorveg 1,789.7 km 0.2 km
Retning høyre på Toftelandsveien 1,789.8 km 1.0 km
Retning høyre på Traktorveg 1,790.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 1,791.1 km 0.0 km
Sving høyre på Lindvegen 1,791.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Vollevegen 1,791.2 km 0.8 km
Sving høyre på Rosselandsvegen 1,792.0 km 0.5 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,792.5 km 0.4 km
Sving høyre på Koleknibvegen 1,792.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,792.9 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,793.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,793.0 km 0.1 km
Sving høyre på Rosselandsvegen 1,793.1 km 0.3 km
Retning høyre på Kjørebane 1,793.5 km 0.3 km
Sving venstre på Songdalsvegen 1,793.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Møllebakken 1,793.9 km 0.2 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,794.1 km 2.5 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,796.6 km 1.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,798.2 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Fidjebakken 1,799.2 km 0.0 km
Sving venstre på Rigetjønnveien 1,799.3 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Rigetjønnveien 1,799.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Rigetjønnveien 1,799.7 km 1.3 km
Sving venstre på Kartheia 1,801.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Kartheia 1,801.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,801.1 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelveg 1,801.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1,801.2 km 0.0 km
Retning høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 1,801.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 1,801.5 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,801.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,801.6 km 0.4 km
Sving høyre på Porsveien 1,802.1 km 0.0 km
Sving venstre på Eigevannsveien 1,802.1 km 0.0 km
Retning høyre på Hanneviktoppen 1,802.1 km 0.1 km
Retning venstre på Fjelltoppen 1,802.2 km 0.1 km
Retning venstre på Sti 1,802.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 1,802.3 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,802.7 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,803.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Kobberveien for å bli på VegSenterlinje 1,803.2 km 0.0 km
Sving høyre i Gamle Flekkerøyvei for å bli på VegSenterlinje 1,803.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,803.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 1,803.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 1,803.4 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 1,803.9 km 0.1 km
Sving høyre på Kapt. Krags vei 1,804.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,804.2 km 1.0 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 1,805.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 1,805.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Tordenskjolds gate 1,805.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Vestre Strandgate 1,805.3 km 0.2 km
Sving venstre på Henrik Wergelands gate 1,805.4 km 0.4 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,805.9 km 0.1 km
Sving venstre på Skippergata 1,805.9 km 0.0 km
Sving høyre på Festningsgata 1,806.0 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,806.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Holbergs gate 1,806.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,806.2 km 0.3 km
Sving høyre på Elvegata 1,806.5 km 0.0 km
Sving venstre på Rådhusgata 1,806.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,806.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 1,806.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 1,806.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Dronningens gate 1,806.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Elvegata 1,806.7 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 1,806.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,807.0 km 0.1 km
Retning venstre på Vindmøllegangen 1,807.1 km 0.1 km
Sving høyre på Kuholmsveien 1,807.2 km 0.7 km
Sving høyre i Randesunds gate for å bli på Kuholmsveien 1,807.9 km 0.9 km
Sving høyre på Marviksveien 1,808.8 km 0.0 km
Sving venstre på Nye Teglverks vei 1,808.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,808.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 1,809.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Marviksveien 1,809.0 km 0.0 km
Retning høyre på Østre Ringvei 1,809.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 1,809.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,809.1 km 0.0 km
Retning høyre på Marviksveien 1,809.1 km 0.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,809.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,809.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,809.9 km 0.0 km
Sving høyre på Østerveien 1,810.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Kjørebane 1,810.0 km 0.0 km
Sving høyre i Østerveien for å bli på Kjørebane 1,810.0 km 0.0 km
Sving høyre i Østerveien for å bli på Kjørebane 1,810.0 km 0.0 km
Sving høyre i Østerveien for å bli på Kjørebane 1,810.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Parkveien for å bli på Kjørebane 1,810.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Østerveien for å bli på Kjørebane 1,810.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,810.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 1,810.2 km 0.3 km
Sving høyre på Østerveien 1,810.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,810.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 1,810.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,810.6 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 1,810.7 km 0.2 km
Sving venstre i Jegersbergveien for å bli på VegSenterlinje 1,810.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,810.9 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på Gimlemoen 1,811.3 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,811.3 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 1,811.4 km 0.1 km
Fortsett på Kjørebane 1,811.4 km 0.6 km
Fortsett på VegSenterlinje 1,812.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,812.1 km 0.2 km
Sving venstre i Østerveien for å bli på VegSenterlinje 1,812.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,812.3 km 0.2 km
Retning venstre på Vollebakken 1,812.5 km 1.2 km
Retning høyre for å bli på GangSykkelveg 1,813.7 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,814.0 km 1.0 km
Sving høyre i Sømsveien for å bli på Kjørebane 1,815.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Sømsveien for å bli på Kjørebane 1,815.1 km 0.4 km
Sving venstre på Torsvikveien 1,815.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,815.5 km 0.8 km
Sving venstre på Kjørebane 1,816.3 km 0.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,817.0 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,817.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,817.1 km 0.0 km
Sving venstre på Hånesveien 1,817.1 km 0.5 km
Sving høyre på Timenesveien 1,817.6 km 1.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,819.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,819.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Topdalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,819.3 km 0.0 km
Sving høyre i Topdalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,819.4 km 0.0 km
Sving venstre i Topdalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,819.4 km 0.3 km
Sving høyre i Topdalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,819.7 km 1.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 1,820.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Kjørebane 1,820.9 km 0.4 km
Sving høyre på Balchens vei 1,821.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,821.5 km 2.5 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,824.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,824.0 km 1.5 km
Sving høyre på Topdalsveien 1,825.5 km 3.9 km
Sving høyre for å bli på Fosseveien 1,829.4 km 8.9 km
Retning høyre på Kjørebane 1,838.3 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,838.3 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,840.0 km 2.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,842.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,842.6 km 1.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,844.2 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,844.6 km 3.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,848.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,848.5 km 1.2 km
Sving venstre på Traktorveg 1,849.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,849.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,850.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,850.1 km 1.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,851.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,852.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,852.0 km 1.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,853.0 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,853.2 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 1,853.2 km 2.6 km
Fortsett i Øvreberg for å bli på VegSenterlinje 1,855.9 km 0.3 km
Sving venstre på Jernbanegata 1,856.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 1,856.2 km 4.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,860.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,860.9 km 3.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,864.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 1,864.3 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,864.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,864.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,865.0 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,865.2 km 2.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,868.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 1,868.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 1,868.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,868.2 km 2.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,870.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,870.9 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,871.1 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 1,871.4 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,871.8 km 0.7 km
Sving høyre i Molland for å bli på VegSenterlinje 1,872.4 km 0.2 km
Sving venstre i Støleveien for å bli på VegSenterlinje 1,872.6 km 0.6 km
Sving høyre i Mollandsveien for å bli på VegSenterlinje 1,873.2 km 0.7 km
Sving høyre på Østerhusmonen 1,873.9 km 0.1 km
Sving venstre på Furuknatten 1,873.9 km 0.1 km
Sving høyre på Østerhusmonen 1,874.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Mollandsveien 1,874.1 km 0.3 km
Sving høyre på Grooseveien 1,874.4 km 2.4 km
Sving høyre på Vesterled 1,876.8 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Skonnertveien 1,877.3 km 0.0 km
Sving venstre på Vesterled 1,877.3 km 0.3 km
Retning venstre på Kjørebane 1,877.6 km 0.0 km
Fortsett på Vesterled 1,877.6 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,877.6 km 0.6 km
Retning venstre på Voss gate 1,878.2 km 0.8 km
Sving høyre på Biestøa 1,879.0 km 0.1 km
Sving høyre i Arendalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,879.1 km 0.5 km
Sving høyre i Arendalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,879.6 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Fjæresvingen for å bli på VegSenterlinje 1,880.0 km 1.9 km
Sving høyre i Vik for å bli på VegSenterlinje 1,881.9 km 0.6 km
Sving venstre i Fevikveien for å bli på VegSenterlinje 1,882.6 km 0.2 km
Sving venstre i Fevikveien for å bli på VegSenterlinje 1,882.8 km 2.3 km
Sving venstre i Fevikveien for å bli på VegSenterlinje 1,885.1 km 3.6 km
Retning høyre for å bli på Birketveit 1,888.6 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,888.7 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,889.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,889.0 km 1.3 km
Retning venstre på Kjørebane 1,890.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,890.4 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,890.4 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,890.8 km 3.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,894.0 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1,894.0 km 1.3 km
Retning høyre på Kjørebane 1,895.3 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,895.3 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 1,895.4 km 0.0 km
Retning høyre på Vesterveien 1,895.4 km 0.8 km
Fortsett på Kjørebane 1,896.2 km 0.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,896.8 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,897.7 km 0.1 km
Sving høyre i Peder Thomassons gate for å bli på VegSenterlinje 1,897.7 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Nedre Tyholmsvei 1,897.9 km 0.1 km
Sving venstre i Teaterplassen for å bli på Nedre Tyholmsvei 1,898.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Kirkegaten 1,898.2 km 0.1 km
Retning høyre på Langbryggen 1,898.2 km 0.7 km
Retning høyre på Kjørebane 1,899.0 km 0.1 km
Retning høyre på Kystveien 1,899.0 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 1,899.0 km 0.0 km
Sving venstre på Barbu 1,899.1 km 0.0 km
Sving høyre på Hulveien 1,899.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Hulveien 1,899.1 km 0.2 km
Sving venstre på Åsenveien 1,899.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Jens Gjerløws vei 1,899.3 km 0.4 km
Retning høyre på Gamle Songevei 1,899.7 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Gamle Songevei 1,900.2 km 0.9 km
Retning venstre på Kjørebane 1,901.2 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 1,901.2 km 0.0 km
Sving høyre i Kystveien for å bli på VegSenterlinje 1,901.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kystveien 1,901.2 km 1.4 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,902.6 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,902.9 km 0.0 km
Sving venstre i Kystveien for å bli på VegSenterlinje 1,902.9 km 1.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,904.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,904.2 km 1.2 km
Sving høyre i Gunnar Knudsens vei for å bli på VegSenterlinje 1,905.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,905.4 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 1,905.6 km 2.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,908.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,908.5 km 1.7 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,910.2 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 1,910.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,910.5 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,911.5 km 2.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,913.5 km 1.5 km
Sving venstre i Langangsveien for å bli på VegSenterlinje 1,915.1 km 5.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,920.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,920.2 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1,920.4 km 0.0 km
Sving høyre i Arendalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,920.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Arendalsveien for å bli på VegSenterlinje 1,920.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Holtskleiva for å bli på VegSenterlinje 1,921.0 km 0.3 km
Retning venstre i Landbruksskoleveien for å bli på VegSenterlinje 1,921.3 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,921.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 1,921.4 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1,922.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 1,922.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Nes verk-veien for å bli på VegSenterlinje 1,922.9 km 1.9 km
Sving høyre i Nes verk-veien for å bli på VegSenterlinje 1,924.8 km 0.3 km
Sving høyre i Nes verk-veien for å bli på VegSenterlinje 1,925.1 km 5.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,930.7 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,930.7 km 3.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,934.0 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,935.6 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,936.1 km 9.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,945.5 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,945.5 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,946.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,946.8 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,948.5 km 0.3 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,948.9 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,950.7 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,951.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,951.5 km 0.5 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,952.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,952.1 km 1.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,953.6 km 2.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,955.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,956.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,957.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,957.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,957.2 km 3.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,961.0 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,961.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,962.0 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,962.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,962.7 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 1,963.0 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,963.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,963.3 km 0.6 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1,963.9 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,964.6 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,966.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,966.4 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,967.3 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,967.4 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,968.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,968.8 km 0.2 km
Sving venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 1,969.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,969.0 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,969.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,969.3 km 1.4 km
Sving venstre på Traktorveg 1,970.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1,970.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 1,970.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 1,970.8 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 1,971.0 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,971.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,971.5 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,971.9 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 1,971.9 km 2.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,974.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,974.3 km 4.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,979.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,979.2 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,979.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,979.7 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,980.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,980.6 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,982.1 km 2.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,984.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,984.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,984.2 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,985.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,985.5 km 3.6 km
Fortsett for å bli på VegSenterlinje 1,989.1 km 0.7 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 1,989.8 km 1.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,991.3 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,992.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,992.7 km 2.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1,994.9 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1,995.5 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,995.9 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,996.4 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,997.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1,997.9 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1,998.0 km 7.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,005.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,005.3 km 6.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,011.5 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,011.7 km 8.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,020.4 km 4.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,024.9 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,026.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,026.5 km 5.1 km
Retning høyre på Traktorveg 2,031.7 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,032.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,032.8 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,033.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,033.7 km 1.9 km
Sving høyre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,035.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,035.7 km 1.6 km
Retning venstre på Traktorveg 2,037.3 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,037.5 km 0.4 km
Sving venstre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,037.9 km 0.1 km
Sving venstre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,038.0 km 4.2 km
Sving skarpt høyre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,042.1 km 0.6 km
Sving venstre på Traktorveg 2,042.7 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,043.1 km 1.0 km
Sving skarpt høyre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,044.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,044.1 km 0.1 km
Retning venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 2,044.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,044.2 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 2,044.3 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,044.3 km 0.0 km
Retning høyre på Traktorveg 2,044.4 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,044.4 km 0.0 km
Sving høyre i Kviteseidvegen for å bli på VegSenterlinje 2,044.5 km 18.7 km
Sving venstre på Østenåvegen 2,063.2 km 10.1 km
Sving høyre på Røyrhellevegen 2,073.3 km 13.7 km
Retning høyre på Strengenvegen 2,087.0 km 2.9 km
Sving skarpt høyre på Gamle Strengenvegen 2,089.9 km 3.0 km
Sving venstre på Strengenvegen 2,093.0 km 1.0 km
Retning venstre i Drangedalsvegen for å bli på Strengenvegen 2,093.9 km 3.5 km
Sving skarpt venstre på Brugata 2,097.4 km 1.3 km
Sving høyre på Nordbygdavegen 2,098.7 km 0.0 km
Sving venstre på Vrangfossvegen 2,098.8 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,098.8 km 3.1 km
Sving venstre i Vrangfossvegen for å bli på VegSenterlinje 2,101.9 km 0.5 km
Sving venstre i Vrangfossvegen for å bli på VegSenterlinje 2,102.4 km 4.8 km
Sving venstre i Vrangfossvegen for å bli på VegSenterlinje 2,107.2 km 0.0 km
Sving venstre i Vrangfossvegen for å bli på VegSenterlinje 2,107.2 km 1.0 km
Sving skarpt venstre i Nomevegen for å bli på VegSenterlinje 2,108.2 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Hestekåsbakken 2,108.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,108.5 km 0.2 km
Sving venstre på Dagsrudalleen 2,108.7 km 0.0 km
Sving høyre på Lannavegen 2,108.7 km 3.2 km
Sving venstre i Lannavegen for å bli på VegSenterlinje 2,112.0 km 0.4 km
Sving høyre i Jernværksvegen for å bli på VegSenterlinje 2,112.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,112.5 km 0.3 km
Sving høyre på Jernværksvegen 2,112.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,112.8 km 0.4 km
Sving høyre på Sauheradvegen 2,113.2 km 6.9 km
Fortsett i Kirkevegen for å bli på Skiensvegen 2,120.1 km 13.7 km
Sving skarpt høyre på Skjelbredvegen 2,133.8 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 2,134.2 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,134.5 km 1.5 km
Sving venstre i Skjelbredvegen for å bli på VegSenterlinje 2,136.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,136.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 2,136.3 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,136.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 2,136.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,136.7 km 0.1 km
Sving venstre på Skjelbredvegen 2,136.8 km 2.7 km
Sving høyre på Voldsvegen 2,139.5 km 1.6 km
Sving høyre for å bli på Kjørebane 2,141.1 km 3.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,144.8 km 6.5 km
Retning venstre på Herreveien 2,151.3 km 6.1 km
Sving skarpt høyre i Herreveien for å bli på VegSenterlinje 2,157.4 km 1.8 km
Sving høyre på Brugaten 2,159.3 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,159.5 km 0.4 km
Retning høyre i Kveldsolveien for å bli på GangSykkelveg 2,159.9 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,160.3 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,160.3 km 0.1 km
Sving høyre på Langesundveien 2,160.5 km 1.6 km
Sving høyre i Stathelleveien for å bli på VegSenterlinje 2,162.0 km 0.1 km
Sving venstre i Avstikkeren for å bli på VegSenterlinje 2,162.1 km 0.2 km
Sving venstre i Asvallveien for å bli på VegSenterlinje 2,162.4 km 0.6 km
Sving venstre på Traktorveg 2,163.0 km 0.1 km
Sving høyre på Stathelleveien 2,163.1 km 2.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,165.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,165.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 2,165.2 km 0.2 km
Retning venstre på Sjeseveien 2,165.4 km 0.4 km
Sving høyre på Baneveien 2,165.9 km 0.5 km
Sving venstre på Kirkeveien 2,166.4 km 7.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,173.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,173.6 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,173.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Strandebakken for å bli på VegSenterlinje 2,173.7 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,173.8 km 0.5 km
Sving venstre på Krabbegata 2,174.4 km 0.0 km
Sving høyre på Brunlanesveien 2,174.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,174.4 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,174.6 km 0.0 km
Sving høyre i Helgeroveien for å bli på VegSenterlinje 2,174.6 km 3.1 km
Sving høyre i Manvikveien for å bli på Helgeroveien 2,177.7 km 2.7 km
Retning høyre på Traktorveg 2,180.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Helgeroveien 2,180.5 km 4.1 km
Sving høyre i Helgeroveien for å bli på VegSenterlinje 2,184.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Helgeroveien for å bli på VegSenterlinje 2,184.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Helgeroveien for å bli på VegSenterlinje 2,184.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Vinkelveien for å bli på VegSenterlinje 2,184.8 km 0.2 km
Sving høyre i Minnehallveien for å bli på VegSenterlinje 2,185.0 km 0.0 km
Sving venstre i Helgeroveien for å bli på VegSenterlinje 2,185.1 km 0.7 km
Sving venstre på Larviksveien 2,185.7 km 2.4 km
Sving høyre for å bli på Larviksveien 2,188.1 km 1.3 km
Sving høyre på Gamle Stavernsveien 2,189.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Møllebakken 2,189.6 km 0.6 km
Sving venstre på Rødbergsvingen 2,190.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Gamle Stavernsveien 2,190.2 km 1.0 km
Retning høyre på Stavernsveien 2,191.2 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på Langes gate 2,192.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,192.1 km 0.2 km
Sving venstre på Stavernsveien 2,192.3 km 0.2 km
Sving høyre på Storgata 2,192.5 km 0.8 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,193.3 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på GangSykkelveg 2,193.4 km 0.1 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,193.5 km 0.1 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,193.6 km 0.2 km
Sving venstre på Dronningens gate 2,193.8 km 0.0 km
Sving høyre på Torstrands Torg 2,193.9 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,193.9 km 0.9 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,194.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,194.8 km 0.5 km
Retning høyre på Gloppeskogen 2,195.3 km 0.3 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,195.6 km 1.4 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,197.1 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,197.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,197.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,197.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,197.2 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på VegSenterlinje 2,197.2 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,197.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,197.4 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,197.7 km 1.0 km
Sving skarpt venstre på Lamøya 2,198.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kaupangveien 2,198.7 km 0.6 km
Retning høyre på Østbyveien 2,199.3 km 1.2 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,200.6 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,200.6 km 0.0 km
Fortsett Nord på Østbyveien 2,200.6 km 1.7 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,202.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,202.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelveg for å bli på VegSenterlinje 2,202.6 km 0.9 km
Retning høyre i Tjøllingveien for å bli på VegSenterlinje 2,203.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,203.8 km 0.0 km
Sving høyre i Tjøllingveien for å bli på VegSenterlinje 2,203.8 km 1.3 km
Sving venstre i Tjøllingveien for å bli på VegSenterlinje 2,205.0 km 1.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,206.3 km 0.5 km
Sving høyre i Syrristveien for å bli på VegSenterlinje 2,206.7 km 4.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,210.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,210.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Store Berganveien 2,210.8 km 0.0 km
Sving høyre på Haneholmveien 2,210.8 km 1.0 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Haneholmveien 2,211.8 km 0.2 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Haneholmveien 2,212.0 km 0.6 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,212.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,213.1 km 0.0 km
Sving venstre i Haukeveien for å bli på VegSenterlinje 2,213.1 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,213.4 km 0.7 km
Retning høyre i Hystadveien for å bli på GangSykkelveg 2,214.1 km 0.4 km
Sving venstre på Sandefjordsveien 2,214.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Strandpromenaden 2,214.5 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,214.8 km 0.1 km
Retning høyre på Tollbugata 2,214.9 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,215.4 km 0.0 km
Retning høyre på Kilgata 2,215.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,215.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,215.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,215.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kilgata 2,215.6 km 0.2 km
Retning høyre på Kjørebane 2,215.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,215.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,215.9 km 0.5 km
Sving høyre på Uranienborgveien 2,216.3 km 0.0 km
Sving venstre på Hegnaveien 2,216.3 km 0.3 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,216.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,216.7 km 0.0 km
Sving venstre på Østerøyveien 2,216.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Hegnaveien 2,216.8 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 2,216.8 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,217.0 km 0.3 km
Sving venstre i Heimdalveien for å bli på VegSenterlinje 2,217.3 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,217.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,217.4 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,217.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,217.9 km 0.7 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,218.6 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,218.6 km 1.2 km
Sving venstre på Helgerødgrenda 2,219.9 km 3.0 km
Sving høyre i Østre Råstadvei for å bli på Helgerødveien 2,222.9 km 5.0 km
Sving høyre på Storevarveien 2,227.9 km 3.9 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,231.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,231.9 km 0.5 km
Sving høyre på Åsenveien 2,232.4 km 0.0 km
Sving venstre på Vadumveien Vest 2,232.4 km 0.1 km
Sving venstre i Vadumveien Vest for å bli på VegSenterlinje 2,232.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,232.5 km 0.2 km
Retning venstre på Fortau 2,232.7 km 2.9 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,235.6 km 0.1 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 2,235.7 km 0.2 km
Fortsett på GangSykkelVegSenterlinje 2,235.8 km 0.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,236.8 km 0.0 km
Sving høyre i Vadumveien Vest for å bli på VegSenterlinje 2,236.8 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,236.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,236.9 km 0.2 km
Sving venstre i Bekkeveien for å bli på Kjørebane 2,237.0 km 0.0 km
Fortsett på Vadumveien Vest 2,237.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Vadumveien Vest 2,237.1 km 1.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,238.2 km 2.9 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,241.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,241.6 km 1.0 km
Sving venstre på Gierløw Meyers gate 2,242.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Nedre Langgate 2,242.6 km 0.8 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelveg for å bli på Kjørebane 2,243.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,243.4 km 0.2 km
Retning høyre på Ringveien 2,243.6 km 2.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,245.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Slagenveien 2,245.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,245.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,245.7 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,246.1 km 0.0 km
Sving venstre i Slagenveien for å bli på VegSenterlinje 2,246.1 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,246.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,246.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Velleveien 2,247.0 km 2.2 km
Sving høyre på Basbergveien 2,249.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,249.2 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,249.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,249.5 km 0.1 km
Sving høyre på Robergveien 2,249.6 km 2.5 km
Sving skarpt høyre i Robergveien for å bli på VegSenterlinje 2,252.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,252.2 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,253.1 km 0.0 km
Sving høyre på Robergveien 2,253.1 km 0.0 km
Sving venstre på Hortensveien 2,253.1 km 0.0 km
Sving høyre på Robergveien 2,253.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,253.1 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,253.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 2,253.7 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,254.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,254.0 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,254.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,254.8 km 0.5 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,255.3 km 0.0 km
Sving høyre i Hortensveien for å bli på VegSenterlinje 2,255.3 km 0.5 km
Fortsett på Raveien 2,255.7 km 0.5 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 2,256.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,256.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,256.5 km 0.0 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 2,256.6 km 1.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,257.6 km 0.6 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 2,258.1 km 0.4 km
Sving høyre i Raveien for å bli på VegSenterlinje 2,258.6 km 1.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,259.9 km 0.0 km
Sving venstre på Borreveien 2,259.9 km 0.8 km
Sving høyre i Borreveien for å bli på VegSenterlinje 2,260.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,260.7 km 0.2 km
Sving høyre på Eikveien 2,260.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,260.8 km 0.4 km
Sving venstre på Rørehagen 2,261.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Borreveien 2,261.2 km 0.2 km
Sving høyre på Granlyveien 2,261.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,261.5 km 0.8 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,262.2 km 0.6 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,262.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Storms gate 2,263.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,263.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Rasmussens gate 2,263.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Storgata 2,263.1 km 0.3 km
Sving høyre på Thranes gate 2,263.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Rustadgata 2,263.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Thranes gate 2,263.5 km 0.2 km
Sving venstre i Jernbanegata for å bli på VegSenterlinje 2,263.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,263.7 km 0.0 km
Retning høyre på Midgardsveien 2,263.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,264.1 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 2,264.1 km 10.6 km
Sving høyre i Jeløgata for å bli på VegSenterlinje 2,274.8 km 1.0 km
Sving venstre på Kongens gate 2,275.8 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på Røysveien 2,276.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,276.4 km 0.9 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 2,277.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,277.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 2,277.3 km 0.0 km
Retning venstre på Osloveien 2,277.3 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,277.7 km 0.3 km
Sving venstre på Osloveien 2,277.9 km 1.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,279.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,279.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,279.2 km 0.3 km
Sving høyre på Osloveien 2,279.5 km 0.2 km
Sving høyre på Nøkkelandveien 2,279.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,279.7 km 0.1 km
Sving venstre i Osloveien for å bli på GangSykkelveg 2,279.8 km 0.0 km
Sving høyre på Osloveien 2,279.8 km 1.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,280.8 km 0.8 km
Sving høyre på Wankels vei 2,281.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,281.6 km 0.0 km
Sving venstre på Osloveien 2,281.6 km 0.5 km
Sving høyre på Kjørebane 2,282.2 km 0.0 km
Retning venstre på Brevikveien 2,282.2 km 0.9 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,283.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Ringveien 2,283.2 km 0.0 km
Sving venstre på Brevikveien 2,283.2 km 0.2 km
Sving venstre på Ringveien 2,283.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,283.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,283.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Rugdeveien 2,283.9 km 0.2 km
Retning venstre i Terneveien for å bli på Rugdeveien 2,284.1 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,284.2 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,285.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,285.4 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,286.5 km 0.2 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,286.7 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,286.7 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,286.7 km 0.0 km
Retning venstre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 2,286.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,286.8 km 0.2 km
Retning venstre i Sonsveien for å bli på GangSykkelveg 2,287.0 km 0.2 km
Sving venstre i Storgata for å bli på GangSykkelveg 2,287.1 km 0.1 km
Sving høyre på Kolåsveien 2,287.3 km 0.2 km
Sving venstre i Labobakken for å bli på Kolåsveien 2,287.5 km 0.6 km
Sving høyre i Kolåsveien for å bli på VegSenterlinje 2,288.1 km 0.1 km
Sving venstre i Gamle Kolåsvei for å bli på VegSenterlinje 2,288.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Kjøvangveien for å bli på VegSenterlinje 2,288.2 km 0.3 km
Sving venstre på Traktorveg 2,288.5 km 1.3 km
Sving venstre i Kolåsveien for å bli på VegSenterlinje 2,289.9 km 0.0 km
Sving venstre i Erikstadveien for å bli på VegSenterlinje 2,289.9 km 1.5 km
Retning høyre i Erikstadveien for å bli på VegSenterlinje 2,291.4 km 0.1 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Erikstadveien 2,291.5 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 2,291.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Erikstadveien 2,292.1 km 4.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,296.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Erikstadveien 2,296.1 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,296.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,296.2 km 0.0 km
Fortsett Nordøst på Erikstadveien 2,296.2 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,296.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,296.4 km 0.0 km
Sving venstre på Erikstadveien 2,296.4 km 0.6 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,297.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,297.1 km 0.0 km
Retning venstre på Erikstadveien 2,297.1 km 0.6 km
Sving skarpt venstre på Hvitstenveien 2,297.8 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,298.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,298.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på Hvitstenveien 2,298.3 km 2.1 km
Sving høyre på Galbyveien 2,300.3 km 0.5 km
Sving høyre i Galbyveien for å bli på VegSenterlinje 2,300.8 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,300.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,300.9 km 0.0 km
Sving høyre i Galbyveien for å bli på VegSenterlinje 2,301.0 km 5.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,306.1 km 0.3 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,306.4 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,306.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,306.6 km 3.3 km
Sving høyre på Osloveien 2,309.8 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på Kirkeveien 2,311.0 km 1.4 km
Sving høyre på Stubberudveien 2,312.4 km 3.0 km
Retning venstre på Traktorveg 2,315.4 km 0.0 km
Fortsett på Stubberudveien 2,315.4 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Nesoddveien 2,315.7 km 2.7 km
Sving høyre i Nesoddveien for å bli på VegSenterlinje 2,318.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,318.3 km 0.6 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,319.0 km 0.0 km
Sving høyre på Nesoddveien 2,319.0 km 2.4 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,321.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,321.3 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,321.4 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,321.4 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,321.5 km 0.1 km
Sving høyre i Hasleveien for å bli på VegSenterlinje 2,321.6 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 2,321.7 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,321.8 km 0.1 km
Sving høyre i Hasleveien for å bli på VegSenterlinje 2,321.9 km 0.3 km
Sving venstre i Hasleveien for å bli på VegSenterlinje 2,322.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,322.2 km 0.2 km
Sving venstre på Hasleveien 2,322.4 km 0.0 km
Sving høyre på Blylagveien 2,322.4 km 0.0 km
Sving venstre på Krangeveien 2,322.5 km 0.6 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,323.0 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,324.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Glenneveien 2,324.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,324.2 km 0.1 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,324.3 km 0.9 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,325.2 km 0.6 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,325.8 km 0.0 km
Sving venstre på Presteskjærveien 2,325.8 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,325.9 km 0.0 km
Retning høyre på Røerveien 2,325.9 km 0.4 km
Sving høyre på Kirkeåsveien 2,326.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,326.3 km 0.3 km
Sving høyre på Røerveien 2,326.6 km 0.9 km
Sving høyre i Røerveien for å bli på VegSenterlinje 2,327.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,327.5 km 0.3 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,327.8 km 0.0 km
Sving høyre på Røerveien 2,327.8 km 1.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,328.7 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,328.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,328.7 km 0.6 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,329.4 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,329.4 km 0.7 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,330.1 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,330.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,330.7 km 0.2 km
Fortsett på GangSykkelveg 2,331.0 km 1.3 km
Fortsett på GangSykkelveg 2,332.3 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,332.3 km 0.4 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,332.8 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,333.6 km 6.3 km
Sving høyre på Rådhusplassen 2,339.9 km 0.2 km
Retning høyre på Akershusstranda 2,340.0 km 0.3 km
Sving høyre i Akersgata for å bli på Rådhusgata 2,340.3 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,340.7 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 2,341.2 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 2,341.3 km 0.1 km
Sving venstre på Strandgata 2,341.3 km 0.0 km
Sving høyre på Stenersgata 2,341.3 km 0.9 km
Retning venstre på Åkebergveien 2,342.3 km 0.7 km
Sving høyre på Kjølberggata 2,343.0 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,343.1 km 0.1 km
Retning venstre på St. Halvards gate 2,343.2 km 0.8 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,344.1 km 1.6 km
Sving venstre i Sti for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,345.6 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,345.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,345.9 km 0.0 km
Fortsett Øst på GangSykkelVegSenterlinje 2,345.9 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Strømsveien 2,345.9 km 0.2 km
Retning venstre på Caspar Storms vei 2,346.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,346.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,346.3 km 0.0 km
Sving høyre i Strømsveien for å bli på VegSenterlinje 2,346.3 km 0.6 km
Sving høyre på Ole Deviks vei 2,346.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Breivollveien 2,346.8 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Smalvollveien 2,347.5 km 0.2 km
Fortsett på Strømsveien 2,347.7 km 1.3 km
Retning høyre for å bli på Strømsveien 2,349.1 km 0.3 km
Retning høyre på Kjørebane 2,349.4 km 0.4 km
Sving høyre i Professor Birkelands vei for å bli på Kjørebane 2,349.8 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,350.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,350.3 km 0.0 km
Kjør Øst på VegSenterlinje 2,350.3 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,350.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,351.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,351.4 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,351.4 km 0.4 km
Sving venstre på Karihaugveien 2,351.7 km 1.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,352.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,352.9 km 0.6 km
Sving venstre på Karihaugveien 2,353.4 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,353.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Karihaugveien 2,353.7 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Solheimveien 2,354.3 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på Solheimveien 2,354.3 km 0.7 km
Sving høyre i Solheimveien for å bli på VegSenterlinje 2,355.1 km 0.0 km
Sving venstre i Snorres vei for å bli på VegSenterlinje 2,355.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,355.1 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,355.2 km 0.0 km
Sving høyre på Solheimveien 2,355.3 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,355.4 km 0.2 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,355.6 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 2,355.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,355.7 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,356.0 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,356.0 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,356.6 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,357.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,357.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,357.3 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,357.7 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,358.3 km 0.2 km
Sving høyre i Strømsveien for å bli på GangSykkelveg 2,358.5 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,359.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,359.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Ringveien 2,359.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Strømsveien 2,359.2 km 0.1 km
Sving høyre på Forsetveien 2,359.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,359.2 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på Stasjonsveien 2,359.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Strømsveien 2,359.8 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,359.8 km 0.3 km
Sving høyre på Nygata 2,360.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,360.1 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Sagbruksveien for å bli på VegSenterlinje 2,360.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Bernt Ankers vei for å bli på VegSenterlinje 2,360.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,360.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Kjørebane for å bli på GangSykkelveg 2,360.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,360.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,360.8 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Engaveien 2,361.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,361.2 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,362.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,362.1 km 0.2 km
Sving venstre på Nittedalsgata 2,362.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,362.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,362.3 km 0.2 km
Retning høyre på Nittedalsgata 2,362.5 km 0.5 km
Sving venstre på Adolph Tidemands gate 2,363.0 km 0.1 km
Sving høyre på Parkalleen 2,363.2 km 0.2 km
Retning venstre på Solheimsgata 2,363.4 km 0.0 km
Sving venstre på Alexander Kiellands gate 2,363.4 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Gjerdrumsgata 2,363.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,363.5 km 0.1 km
Sving høyre på Nannestadgata 2,363.6 km 0.0 km
Sving venstre på Alexander Kiellands gate 2,363.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Romeriksgata 2,363.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,363.7 km 0.4 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,364.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,364.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,364.2 km 0.2 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,364.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,364.4 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,366.5 km 0.0 km
Sving høyre på Rolf Olsens vei 2,366.5 km 1.2 km
Sving venstre på Leirsundveien 2,367.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,367.7 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,367.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,367.8 km 0.2 km
Sving venstre på Kjusløkka 2,368.0 km 0.1 km
Fortsett på GangSykkelveg 2,368.1 km 0.0 km
Sving venstre i Kjusløkka for å bli på GangSykkelveg 2,368.1 km 0.3 km
Sving venstre på Kjusløkka 2,368.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,368.4 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,368.5 km 0.0 km
Sving venstre på Rolf Olsens vei 2,368.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Sundveien 2,368.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,368.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,368.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,369.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,369.1 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Gauteidveien 2,369.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Branderudveien for å bli på Gauteidveien 2,369.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,369.3 km 1.8 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,371.0 km 0.6 km
Sving venstre på Gauteidvegen 2,371.6 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,372.2 km 0.0 km
Sving høyre på Frognervegen 2,372.2 km 0.0 km
Sving høyre på Frogneralleen 2,372.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,372.2 km 0.6 km
Retning høyre på Frognervegen 2,372.8 km 0.2 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på Frognervegen 2,372.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Trondheimsvegen 2,373.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,373.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,373.0 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,373.2 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,373.9 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 2,373.9 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,374.0 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 2,374.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,374.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,374.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,374.0 km 0.8 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,374.9 km 0.7 km
Sving venstre på Seljevegen 2,375.5 km 0.0 km
Sving høyre på Lindebergvegen 2,375.5 km 3.7 km
Sving skarpt høyre i Lindebergvegen for å bli på VegSenterlinje 2,379.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Isingrudvegen for å bli på VegSenterlinje 2,379.4 km 0.3 km
Sving høyre i Lindebergvegen for å bli på VegSenterlinje 2,379.7 km 0.7 km
Sving høyre i Ilevegen for å bli på VegSenterlinje 2,380.4 km 0.5 km
Sving skarpt høyre i Ullersmovegen for å bli på VegSenterlinje 2,380.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,380.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,381.1 km 0.0 km
Sving høyre på Ullersmovegen 2,381.1 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,381.2 km 0.1 km
Retning høyre på Trondheimsvegen - Kløfta 2,381.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Trondheimsvegen - Kløfta 2,381.3 km 0.8 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,382.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,382.2 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,382.2 km 3.9 km
Retning høyre på Traktorveg 2,386.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,386.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,386.3 km 2.0 km
Retning høyre på Kjørebane 2,388.2 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Trondheimsvegen - Jessheim 2,388.6 km 1.1 km
Retning venstre for å bli på Trondheimsvegen - Jessheim 2,389.6 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Trondheimsvegen - Jessheim 2,389.6 km 0.3 km
Sving høyre på Gardermovegen 2,389.9 km 0.0 km
Retning høyre på Trondheimsvegen - Jessheim 2,390.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Trondheimsvegen - Jessheim 2,390.0 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på Trondheimsvegen - Jessheim 2,390.1 km 0.6 km
Sving venstre i Trondheimsvegen - Jessheim for å bli på VegSenterlinje 2,390.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,390.6 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,391.1 km 0.0 km
Sving venstre i Trondheimsvegen - Jessheim for å bli på VegSenterlinje 2,391.1 km 0.2 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,391.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,391.4 km 0.7 km
Sving venstre på Karl B. Nordbys veg 2,392.1 km 0.0 km
Sving høyre på Trondheimsvegen - Jessheim 2,392.1 km 0.3 km
Retning høyre på Kjørebane 2,392.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,392.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,392.5 km 0.5 km
Sving venstre i Trondheimsvegen - Jessheim for å bli på GangSykkelveg 2,392.9 km 0.1 km
Sving venstre på Tivolisvingen 2,393.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,393.0 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,393.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,393.4 km 0.8 km
Retning venstre på Kjørebane 2,394.1 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,394.2 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 2,394.2 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,394.2 km 0.1 km
Retning høyre på Kjørebane 2,394.3 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,394.3 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 2,394.3 km 2.9 km
Retning høyre på Kjørebane 2,397.2 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,397.4 km 2.6 km
Sving skarpt venstre på Sørbakkvegen 2,400.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,401.0 km 1.1 km
Retning høyre på Kjørebane 2,402.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,402.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,402.2 km 0.4 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,402.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,402.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Vardekroken 2,402.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Vardevegen 2,402.8 km 0.8 km
Sving venstre på Sessvollvegen 2,403.6 km 0.5 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,404.1 km 0.0 km
Sving høyre på Granlundvegen 2,404.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,404.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,404.3 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,404.3 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,404.5 km 0.0 km
Sving venstre i Hjeravegen for å bli på VegSenterlinje 2,404.5 km 0.0 km
Sving høyre i Hjeravegen for å bli på VegSenterlinje 2,404.6 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,404.8 km 0.0 km
Sving høyre på Moen Nedre 2,404.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,404.8 km 0.4 km
Retning venstre på Movegen 2,405.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,405.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelveg 2,405.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Trondheimsvegen 2,405.2 km 0.3 km
Sving høyre i Kolonivegen for å bli på Trondheimsvegen 2,405.5 km 1.9 km
Sving venstre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,407.5 km 0.0 km
Sving høyre i Kroken for å bli på VegSenterlinje 2,407.5 km 0.1 km
Fortsett på GangSykkelveg 2,407.5 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,407.8 km 0.0 km
Sving venstre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,407.8 km 0.0 km
Sving høyre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,407.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Flaenbakken for å bli på VegSenterlinje 2,407.8 km 0.2 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på VegSenterlinje 2,408.0 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,408.0 km 0.4 km
Sving høyre på Trondheimsvegen 2,408.5 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,408.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,408.5 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,408.9 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,409.1 km 0.0 km
Sving høyre på Trondheimsvegen 2,409.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,409.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 2,409.1 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,409.3 km 0.0 km
Sving høyre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,409.3 km 0.2 km
Sving høyre på Carsten Ankers veg 2,409.4 km 3.2 km
Retning venstre på Dønnumskia 2,412.6 km 3.3 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,415.9 km 1.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,416.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Eidsvollvegen 2,416.9 km 0.3 km
Sving høyre på Trondheimsvegen 2,417.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Trondheimsvegen 2,417.2 km 5.7 km
Sving skarpt høyre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,422.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,422.8 km 0.1 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,422.9 km 0.3 km
Retning høyre på Trondheimsvegen 2,423.2 km 2.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,425.4 km 0.0 km
Retning høyre på Feiringvegen 2,425.4 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,425.5 km 0.0 km
Retning venstre på Trondheimsvegen 2,425.5 km 1.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,426.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,426.8 km 0.0 km
Sving venstre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,426.9 km 1.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,428.5 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 2,428.5 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,428.5 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,429.3 km 1.9 km
Sving venstre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,431.2 km 0.5 km
Sving venstre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,431.7 km 0.1 km
Sving venstre i Trondheimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,431.8 km 1.2 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Trondheimsvegen 2,433.1 km 5.6 km
Sving venstre på Traktorveg 2,438.6 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,438.8 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,439.2 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,440.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,440.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,440.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,440.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,440.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,440.5 km 5.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,446.2 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,446.4 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,446.9 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 2,447.0 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,447.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,447.2 km 4.2 km
Retning venstre på Traktorveg 2,451.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,451.5 km 0.4 km
Sving høyre i Pilegrimsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,451.8 km 1.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,453.6 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,454.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,454.0 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,454.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Tangstubakken for å bli på VegSenterlinje 2,454.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,454.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,454.9 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 2,455.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,455.1 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,456.6 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 2,456.7 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,456.8 km 1.9 km
Sving høyre på Traktorveg 2,458.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,458.7 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 2,459.2 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,459.6 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,460.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,460.2 km 0.0 km
Fortsett Nord på VegSenterlinje 2,460.2 km 3.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,463.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,463.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,463.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,463.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,463.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,463.4 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,463.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,463.6 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,463.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,463.9 km 3.7 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,467.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,467.7 km 0.0 km
Sving venstre i Kristian Fjelds gate for å bli på VegSenterlinje 2,467.7 km 0.0 km
Sving høyre i Kristian Fjelds gate for å bli på VegSenterlinje 2,467.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,467.7 km 0.4 km
Sving høyre på Storgata 2,468.1 km 0.0 km
Sving venstre i Jernbanegata for å bli på Storgata 2,468.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,468.1 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,468.4 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,468.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,468.5 km 3.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,472.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,472.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,472.2 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på VegSenterlinje 2,472.2 km 1.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,473.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,473.6 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,473.7 km 0.0 km
Sving høyre i Ottestadgutua for å bli på VegSenterlinje 2,473.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Riksveg 222 for å bli på VegSenterlinje 2,474.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,474.1 km 1.1 km
Fortsett på GangSykkelveg 2,475.2 km 1.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,476.2 km 0.0 km
Fortsett på GangSykkelveg 2,476.2 km 1.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,477.2 km 1.3 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,478.5 km 0.9 km
Retning høyre på Kjørebane 2,479.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Wedels gate 2,479.5 km 0.0 km
Sving høyre på Grønnegata 2,479.5 km 0.7 km
Sving høyre på Kirkegata 2,480.3 km 0.0 km
Sving venstre på Sagatunvegen 2,480.3 km 0.2 km
Sving venstre på Folkestads gate 2,480.5 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,480.7 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,480.8 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,480.9 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,480.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,480.9 km 0.3 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,481.2 km 0.3 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,481.5 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 2,481.5 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,481.6 km 0.5 km
Sving venstre på Olav Trygvasons gate 2,482.0 km 0.0 km
Sving høyre på Aluvegen 2,482.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Vognvegen 2,482.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,482.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,482.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,482.2 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 2,482.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Aluvegen 2,482.9 km 0.3 km
Sving venstre i Aluvegen for å bli på VegSenterlinje 2,483.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,483.2 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,483.3 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Vestre Alu 2,483.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Jessnesvegen 2,483.5 km 0.5 km
Retning venstre på Traktorveg 2,484.0 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Jessnesvegen 2,484.4 km 2.5 km
Sving venstre i Deglumsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,487.0 km 1.2 km
Sving høyre i Jessnesvegen for å bli på VegSenterlinje 2,488.2 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,488.8 km 2.0 km
Sving høyre på Traktorveg 2,490.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,491.1 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,491.8 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Sollerudvegen for å bli på VegSenterlinje 2,491.9 km 2.9 km
Sving skarpt høyre i Kongsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,494.8 km 0.0 km
Sving høyre i Kongsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,494.8 km 0.3 km
Sving venstre i Kongsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,495.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,495.1 km 0.1 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,495.2 km 0.1 km
Retning venstre på Gammelgata 2,495.3 km 0.1 km
Retning høyre på Øvregate 2,495.3 km 0.1 km
Sving høyre i Nygata for å bli på Øvregate 2,495.4 km 0.3 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,495.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,495.9 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,496.3 km 0.0 km
Sving venstre i Ringsakervegen for å bli på VegSenterlinje 2,496.3 km 0.5 km
Sving venstre i Ringsakervegen for å bli på VegSenterlinje 2,496.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,496.8 km 0.1 km
Sving høyre i Granerudvegen for å bli på VegSenterlinje 2,496.9 km 0.0 km
Sving venstre i Pellervikvegen for å bli på VegSenterlinje 2,497.0 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,497.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,497.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på Kjørebane 2,497.3 km 0.8 km
Sving høyre på Traktorveg 2,498.2 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,498.2 km 0.1 km
Retning venstre på Fremstadvegen 2,498.3 km 0.3 km
Sving høyre på Ringsakervegen 2,498.6 km 1.4 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,500.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,500.0 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 2,500.0 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,500.5 km 0.4 km
Sving venstre i Bakkoppvegen for å bli på VegSenterlinje 2,501.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,501.3 km 0.6 km
Retning høyre på Åshøgdvegen 2,501.9 km 4.7 km
Sving venstre i Åshøgdvegen for å bli på VegSenterlinje 2,506.7 km 2.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,509.1 km 0.0 km
Sving høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,509.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,509.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,509.2 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,509.6 km 0.0 km
Sving høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,509.6 km 0.6 km
Sving høyre på Skarpsnovegen 2,510.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,510.2 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,510.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,510.9 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelveg 2,511.0 km 0.8 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,511.8 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,512.2 km 0.1 km
Sving venstre på Kjørebane 2,512.3 km 0.0 km
Sving høyre i Møllergata for å bli på Kjørebane 2,512.3 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,512.4 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,512.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,512.8 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,513.0 km 0.0 km
Sving høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,513.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,513.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,513.1 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,513.2 km 0.0 km
Sving høyre i Storgata for å bli på VegSenterlinje 2,513.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Dehlienga 2,513.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,513.4 km 1.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,514.4 km 1.3 km
Retning høyre på Turistvegen 2,515.7 km 3.8 km
Sving venstre i Turistvegen for å bli på VegSenterlinje 2,519.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,519.8 km 0.1 km
Sving venstre i Turistvegen for å bli på VegSenterlinje 2,519.9 km 0.7 km
Retning høyre på Traktorveg 2,520.7 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,520.7 km 1.3 km
Sving høyre i Turistvegen for å bli på VegSenterlinje 2,522.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,522.1 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,522.2 km 0.0 km
Sving høyre i Turistvegen for å bli på VegSenterlinje 2,522.3 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Turistvegen for å bli på VegSenterlinje 2,522.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,522.6 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2,522.7 km 0.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,522.9 km 2.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2,525.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,525.0 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 2,525.0 km 0.2 km
Sving venstre i Turistvegen for å bli på VegSenterlinje 2,525.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,525.3 km 4.2 km
Sving høyre i Nordre Kongsveg for å bli på VegSenterlinje 2,529.6 km 0.0 km
Sving høyre i Nordre Kongsveg for å bli på VegSenterlinje 2,529.6 km 1.4 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Nordre Kongsveg 2,531.0 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,531.1 km 4.6 km
Sving venstre i Hamarvegen for å bli på VegSenterlinje 2,535.7 km 1.7 km
Sving høyre i Hamarvegen for å bli på VegSenterlinje 2,537.4 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,537.4 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,538.1 km 0.0 km
Sving høyre på Hamarvegen 2,538.1 km 0.1 km
Sving høyre i Hamarvegen for å bli på VegSenterlinje 2,538.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,538.2 km 0.7 km
Sving venstre i Gamle Åsmarkveg for å bli på Kjørebane 2,538.9 km 0.0 km
Sving høyre på Hamarvegen 2,538.9 km 0.8 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,539.7 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,539.9 km 1.4 km
Sving venstre i Kjørefelt for å bli på Kjørebane 2,541.3 km 0.2 km
Retning venstre på Sorgendalsvegen 2,541.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Bryggevegen 2,541.5 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Bryggevegen 2,542.0 km 1.0 km
Sving skarpt venstre på Vingnesgata 2,543.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,543.0 km 0.4 km
Sving skarpt venstre på Lensevegen 2,543.5 km 0.0 km
Sving høyre på Jørstadmovegen 2,543.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Jørstadmovegen for å bli på VegSenterlinje 2,543.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,543.7 km 0.2 km
Sving høyre på Jørstadmovegen 2,543.9 km 1.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,545.5 km 0.2 km
Sving venstre i Jørstadmovegen for å bli på VegSenterlinje 2,545.6 km 3.3 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,549.0 km 0.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,549.7 km 0.0 km
Sving venstre i Jørstadmovegen for å bli på VegSenterlinje 2,549.7 km 0.1 km
Sving høyre i Bataljonsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,549.8 km 0.0 km
Sving høyre på Jørstadmovegen 2,549.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Baklivegen 2,550.0 km 10.6 km
Sving høyre på Traktorveg 2,560.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,560.6 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,560.7 km 0.3 km
Retning høyre i Baklivegen for å bli på VegSenterlinje 2,561.0 km 1.2 km
Retning venstre på Traktorveg 2,562.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,562.2 km 0.2 km
Sving venstre i Baklivegen for å bli på VegSenterlinje 2,562.4 km 2.3 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,564.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Baklivegen 2,564.8 km 6.7 km
Retning venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 2,571.5 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 2,571.5 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,571.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,571.6 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,571.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,571.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,571.8 km 0.3 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,572.1 km 0.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,572.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,572.6 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,572.9 km 3.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,576.3 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,576.3 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,576.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,576.4 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i Skeisvegen for å bli på VegSenterlinje 2,577.0 km 6.8 km
Sving skarpt høyre i Skeisvegen for å bli på VegSenterlinje 2,583.8 km 1.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,585.2 km 5.2 km
Retning venstre på Traktorveg 2,590.3 km 8.2 km
Sving venstre i Søre-Lia Seterveg for å bli på VegSenterlinje 2,598.5 km 0.0 km
Retning høyre i Busetervegen for å bli på VegSenterlinje 2,598.5 km 3.1 km
Retning venstre på Traktorveg 2,601.6 km 0.6 km
Sving venstre på Peer Gyntvegen 2,602.2 km 0.9 km
Sving venstre på Listulvegen 2,603.1 km 1.5 km
Sving venstre på Peer Gyntvegen 2,604.5 km 0.6 km
Sving høyre i Kristensetervegen for å bli på Peer Gyntvegen 2,605.2 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 2,605.6 km 7.0 km
Retning høyre på Traktorveg 2,612.6 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,613.0 km 1.0 km
Sving høyre i Gålåvegen for å bli på VegSenterlinje 2,614.0 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 2,614.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 2,614.8 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,615.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,615.2 km 0.8 km
Sving venstre på Traktorveg 2,616.0 km 0.5 km
Sving venstre på Traktorveg 2,616.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 2,616.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,617.0 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,618.8 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 2,619.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,619.7 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,620.8 km 0.3 km
Retning venstre på Traktorveg 2,621.0 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,621.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,621.7 km 5.2 km
Retning venstre på Traktorveg 2,626.9 km 14.2 km
Retning høyre på Espedalsvegen 2,641.1 km 0.5 km
Retning venstre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,641.6 km 0.1 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2,641.7 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Espedalsvegen for å bli på VegSenterlinje 2,641.9 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 2,642.3 km 0.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 2,642.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,642.8 km 1.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,644.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,644.6 km 2.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,646.9 km 9.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,656.3 km 17.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,674.1 km 25.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,699.9 km 6.3 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 2,706.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,706.3 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,707.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,707.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,707.4 km 12.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,719.6 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 2,719.7 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,719.8 km 2.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,722.4 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 2,722.5 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,722.6 km 8.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,730.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,730.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,730.8 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,731.7 km 2.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,733.7 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 2,733.8 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,734.1 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,735.1 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 2,735.2 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,735.3 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,736.8 km 1.1 km
Retning høyre på Traktorveg 2,737.9 km 1.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,739.0 km 0.1 km
Sving venstre på Traktorveg 2,739.1 km 0.2 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 2,739.3 km 2.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 2,741.4 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 2,741.6 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,742.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,742.8 km 1.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,743.8 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,743.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,744.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,744.2 km 1.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,745.9 km 0.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,746.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,746.6 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,746.8 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,746.9 km 0.6 km
Sving venstre på Traktorveg 2,747.5 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,747.8 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,748.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,748.3 km 1.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,750.0 km 0.4 km
Retning høyre på Traktorveg 2,750.4 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,751.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,751.1 km 5.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,756.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,756.4 km 3.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,760.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 2,760.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,760.2 km 5.2 km
Sving høyre på Traktorveg 2,765.3 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,765.4 km 9.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,774.6 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,774.8 km 2.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,776.7 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,777.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,777.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,777.6 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,777.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,777.8 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,778.0 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,778.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 2,778.7 km 1.1 km
Sving venstre på Moavegen 2,779.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,779.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Moavegen 2,780.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,780.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,780.1 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,780.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Vågåvegen 2,780.4 km 0.0 km
Sving høyre på Skogbygdsvegen 2,780.4 km 4.6 km
Retning venstre på Traktorveg 2,785.0 km 1.9 km
Sving høyre på Traktorveg 2,786.9 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,787.0 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,788.1 km 0.1 km
Sving høyre på Traktorveg 2,788.2 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,788.3 km 3.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,792.0 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 2,792.3 km 15.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,807.6 km 2.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,810.3 km 4.3 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 2,814.6 km 6.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,821.2 km 3.6 km
Sving venstre på GangSykkelveg 2,824.8 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 2,825.1 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,825.6 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,826.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,826.1 km 0.6 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,826.6 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,826.8 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,827.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,827.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2,827.6 km 0.3 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,827.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,827.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,827.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 2,828.0 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 2,828.3 km 1.1 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,829.4 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,829.6 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,830.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 2,830.1 km 0.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,830.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,830.7 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 2,830.9 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,832.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,832.5 km 0.6 km
Retning venstre på Traktorveg 2,833.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,833.1 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,833.1 km 2.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,835.2 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,835.3 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 2,835.5 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2,835.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,835.5 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,835.9 km 3.8 km
Retning venstre på Traktorveg 2,839.7 km 0.2 km
Retning venstre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 2,839.8 km 11.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,851.0 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,851.3 km 33.9 km
Sving venstre på Traktorveg 2,885.2 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,885.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,885.7 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,886.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,886.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,886.1 km 2.5 km
Retning høyre på Traktorveg 2,888.6 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,888.9 km 0.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,889.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,889.5 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,889.6 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 2,890.5 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,891.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2,891.3 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 2,891.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2,891.9 km 0.0 km
Fortsett Nordvest på VegSenterlinje 2,891.9 km 1.7 km
Retning høyre på GangSykkelveg 2,893.6 km 0.8 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 2,894.4 km 2.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,897.2 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 2,897.2 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 2,897.8 km 0.3 km
Retning venstre for å bli på Traktorveg 2,898.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,898.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,898.3 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,898.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 2,898.6 km 7.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,906.1 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,907.9 km 0.0 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2,907.9 km 0.4 km
Retning venstre på Traktorveg 2,908.3 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,909.4 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,909.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,909.7 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,910.2 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,910.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 2,910.6 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,910.9 km 3.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,914.7 km 8.7 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,923.4 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 2,923.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,923.5 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,924.8 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,925.2 km 2.7 km
Sving skarpt venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 2,927.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,927.9 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,928.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,928.0 km 18.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,946.7 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,946.9 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,947.1 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 2,947.6 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2,947.7 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 2,947.7 km 2.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,949.9 km 5.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,955.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,955.1 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,955.2 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,955.9 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 2,955.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 2,956.0 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,956.3 km 2.8 km
Sving høyre på Traktorveg 2,959.1 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,959.2 km 4.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,963.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,963.4 km 4.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,967.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,967.8 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,968.2 km 1.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,969.5 km 1.0 km
Sving høyre i Dovrevegen for å bli på VegSenterlinje 2,970.5 km 0.6 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2,971.1 km 0.4 km
Sving venstre i Kåsenvegen for å bli på VegSenterlinje 2,971.5 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 2,971.6 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,972.1 km 0.2 km
Sving høyre i Inge Krokanns veg for å bli på VegSenterlinje 2,972.3 km 0.1 km
Sving høyre i Russervegen for å bli på VegSenterlinje 2,972.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 2,972.4 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 2,972.8 km 0.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,972.8 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 2,972.9 km 1.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,974.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,974.0 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,974.3 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,974.3 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,974.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,974.4 km 3.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,978.3 km 0.0 km
Sving venstre i Fjellvegen for å bli på VegSenterlinje 2,978.3 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,978.7 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2,978.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,979.2 km 8.9 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,988.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,988.2 km 2.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 2,991.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,991.4 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2,991.4 km 0.2 km
Retning høyre på Traktorveg 2,991.6 km 0.6 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 2,992.2 km 1.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2,993.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,993.4 km 4.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2,997.8 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 2,997.8 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 2,997.9 km 10.3 km
Retning venstre på Traktorveg 3,008.2 km 0.3 km
Fortsett på VegSenterlinje 3,008.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3,008.5 km 0.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,009.0 km 9.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3,018.6 km 1.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3,020.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 3,020.3 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 3,020.5 km 0.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3,020.8 km 2.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,022.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 3,022.8 km 0.0 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3,022.8 km 3.2 km
Sving venstre på Traktorveg 3,026.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 3,026.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 3,026.1 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 3,026.1 km 0.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 3,026.5 km 2.5 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 3,028.9 km 0.2 km
Retning høyre på Orklaveien 3,029.1 km 0.1 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3,029.3 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 3,029.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Orklaveien for å bli på VegSenterlinje 3,029.6 km 1.4 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 3,031.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 3,031.0 km 0.0 km
Fortsett Nord på VegSenterlinje 3,031.0 km 0.4 km
Sving venstre i Orklaveien for å bli på VegSenterlinje 3,031.4 km 1.7 km
Sving venstre i Orklaveien for å bli på VegSenterlinje 3,033.0 km 0.1 km
Sving venstre i Hilstadbakkan for å bli på VegSenterlinje 3,033.1 km 1.5 km
Sving venstre i Orklaveien for å bli på VegSenterlinje 3,034.6 km 2.4 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 3,037.0 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 3,037.6 km 2.6 km
Sving venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,040.2 km 1.2 km
Sving venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,041.3 km 1.2 km
Sving venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,042.5 km 0.4 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3,042.9 km 1.3 km
Sving venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,044.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,044.3 km 0.3 km
Sving høyre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,044.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,044.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 3,044.7 km 1.7 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 3,046.4 km 0.2 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3,046.6 km 1.5 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 3,048.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,048.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,048.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3,048.2 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på Industriveien 3,049.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Løkkenveien 3,049.4 km 1.1 km
Sving venstre i Løkkenveien for å bli på VegSenterlinje 3,050.5 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,052.2 km 5.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3,057.6 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 3,058.7 km 8.5 km
Sving skarpt høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,067.2 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3,067.2 km 0.8 km
Sving venstre i Jåravegen for å bli på VegSenterlinje 3,068.1 km 3.5 km
Sving skarpt venstre i Jåravegen for å bli på VegSenterlinje 3,071.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3,071.6 km 0.3 km
Sving venstre i Jåravegen for å bli på VegSenterlinje 3,071.9 km 0.7 km
Sving skarpt venstre i Jåravegen for å bli på VegSenterlinje 3,072.6 km 4.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 3,076.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 3,076.9 km 0.0 km
Fortsett Sørøst på Jåravegen 3,076.9 km 1.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 3,077.9 km 1.3 km
Sving venstre på VegSenterlinje 3,079.2 km 0.8 km
Sving høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,079.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,080.0 km 1.9 km
Sving høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,081.9 km 3.5 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 3,085.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3,085.5 km 1.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3,087.0 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 3,087.3 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,087.7 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,089.0 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,089.6 km 0.7 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 3,090.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 3,090.3 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3,090.4 km 0.1 km
Fortsett på Traktorveg 3,090.5 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3,091.4 km 0.6 km
Retning høyre på Traktorveg 3,092.0 km 0.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3,092.1 km 0.1 km
Sving høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,092.2 km 2.6 km
Sving høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,094.8 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Klevavegen for å bli på VegSenterlinje 3,095.1 km 0.2 km
Sving høyre i Hølondvegen for å bli på VegSenterlinje 3,095.3 km 2.6 km
Retning høyre på VegSenterlinje 3,097.9 km 0.0 km
Retning høyre på Hollumvegen 3,097.9 km --
Innsenderen: sykkeloppplevelser
URL: http://www.sirasverden.no/
Starter i: Gimsan, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 3,098.8 kilometer
Høydeprofil: + 65089 / - 64978 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Landeveisykling