<<

RONDANE - HYTTER

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er ikke en tur som det kan navigeres etter ( den inneholder ikke et GPS-spor som kan følges ), det er kun generell informasjon og oversikt over hyttene i Rondane.

Om ikke det fantes DNT-hytter, var det andre muligheter for turister som ønsket tak over hodet fra gamle tider av.
Fokstugu på Dovrefjell, ved den gamle pilegrimsleden, har tatt imot vandringsmenn helt siden 1100-tallet. Det samme har Hjerkinn Fjellstue litt lenger øst samt gårder nede i dalen i Dovre. På østsiden av Rondane ble gårdene Nesset og Straumbu gjerne brukt som utgangspunkt. I 1880-årene bygde Pål Stakston Musvoldsæter like nedenfor der Bjørnhollia ligger i dag. Det ble også et viktig startsted for turer, særlig på Høgronden. I mange av de store dalene i Rondane har det også vært drevet seterbruk i flere hundre år. De første turistene som fant veien inn i dette området, var dermed sikret både kost og losji. Var det ikke folk på setra, måtte de skaffe seg ly der det var å finne i enkle buer, under hellere og ... (mer)i andre krypinn. Flere av dagens hoteller og turisthytter på Høvringen, i Dørålen og på Mysusæ- ter er gamle setrer som tidlig begynte å satse på turisme som bigeskjeft. Det gjaldt også Rondvassbu midt i jaktterrenget og ved siden av det gode fiskevannet som har gitt Rondane navn. Jegeren og fjellmannen Ola Gundersen Moen fra Selsverket satte her opp en liten stue på statens grunn i 1903, men etter hvert fikk han så mange besøk at han likeså godt bygde på hytta og lagde en liten turiststasjon med 10–12 sengeplasser. Han må også ha vært interessert i å legge forholdene til rette for turistene på andre måter. I mange år fungerte han som DNTs inspektør i Rondane og vardet og merket ruter. Til og med merking av enkelte skiruter drev han med. Først etter at Dovrebanen åpnet i 1921, begynte DNT å skaffe seg egne hytter i Rondane. I 1923 reiste DNT Grimsdalshytta, i 1929 overtok foreningen Rondvassbu, og i 1941 kom Bjørnhollia inn i DNT-familien. Fremdeles er dette DNTs hytter i selve Rondane. Supplert med private overnattingssteder på Hjerkinn, Dørålen, Høvringen og Mysusæter var dermed de viktigste brikkene lagt for et rutenett blant Rondanes mektige samlinger av stortopper. Utover på 1900-tallet fikk også raden med utmerkede høyfjellshoteller og fjellstuer på Høvringen, i Mysusæter området og på Ringebufjellet vind i seilene og utviklet seg til store turistanlegg. I tillegg er det en mengde private hytter rundt hele Rondane som brukes flittig. I dag er det derfor mer enn nok av overnattingsmuligheter for turister som ønsker komfortabelt losji når de besøker Rondane.

  Innsenderen: Gyldendal
  URL: http://gyldendal.no/Fakta-o...
  Starter i: Venabu, Oppland, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent