<<

Larsbraaten - Ekebergdalen - Vengsveien

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
7.2
KM
STIGNING
136
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en løype med relativt få høydemeter å forsere. Den starter ved Larsbraaten (182 moh.). Etter snaut 2 km krysses skogsbilveien ved Roligheta. Fra løypekrysset her går løype 340 til venstre mot Driv idrettsplass. Vi fortsetter nordover, og snart dukker husene ved Bråten opp på østsiden av løypen. Noen hundre meter senere kommer man til løypekrysset ved Aldrimer, og tar der nordøstover gjennom skog- og kulturlandskap frem til Børterelven. Denne krysses ved veien gjennom Ekebergdalen, og på den andre siden av veien går løypen sammen med rundløypen fra Kirkebygda et stykke nordover. Ved Vestre Veng skiller løypene lag, og vår løype går videre nordover på Vengsveien. Etter vel en kilometer er vi fremme i et kryss på Vengsveien. Herfra går løype 417 videre nordover til Kattisa og Skillebekk, med forbindelse til bl.a. Streifinn. Tar vi til venstre, kommer vil til Kølabonn og Klokkertorvet (løype 646).

Kilde: Skiforeningen - Foto: Eivind Molde
Innsenderen: Skiforeningen - Skiløyper
URL: http://www.skiforeningen.no...
Starter i: Holttjern, Akershus, NO
Lengde: 7.2 kilometer
Høydeprofil: + 136 / - 85 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Langrenn