<<

Singsdal Taftøyan Skardsøy Brekka

0 kommentarer
LENGDE
50.9
KM
STIGNING
1207
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre på Sti 6.2 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på Sti 6.2 km 0.4 km
Fortsett på Sti 6.6 km 1.0 km
Hold venstre på VegSenterlinje 7.6 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 7.7 km 0.8 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 8.4 km 1.5 km
Ta til venstre på Sti 10.0 km 0.1 km
Hold høyre for å bli på Sti 10.1 km 0.1 km
Hold høyre for å bli på Sti 10.1 km 0.1 km
Hold venstre på VegSenterlinje 10.2 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 10.2 km 0.3 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 10.6 km 0.2 km
Hold høyre for å bli på VegSenterlinje 10.8 km 1.3 km
Ta skarpt til venstre på Sti 12.1 km 0.0 km
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 12.1 km 2.1 km
Hold høyre på Sti 14.2 km 0.0 km
Ta til venstre på Traktorveg 14.3 km 0.2 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 14.4 km 0.7 km
Ta skarpt til venstre på Sti 15.1 km 0.2 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 15.3 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 15.4 km 1.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 16.5 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 16.5 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 16.6 km 0.9 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 17.6 km 0.7 km
Fortsett på Traktorveg 18.3 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 18.3 km 1.0 km
Ta skarpt til venstre på Sti 19.3 km 0.1 km
Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 19.4 km 0.1 km
Ta skarpt til høyre for å bli på VegSenterlinje 19.5 km 0.3 km
Ta til høyre på Traktorveg 19.8 km 0.2 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 19.9 km 3.7 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 23.6 km 0.6 km
Ta til høyre på Traktorveg 24.2 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 24.3 km 0.5 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 24.8 km 4.2 km
Ta til venstre på Traktorveg 29.0 km 0.2 km
Hold høyre på VegSenterlinje 29.3 km 3.5 km
Ta skarpt til venstre for å bli på VegSenterlinje 32.8 km 0.9 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 33.7 km 0.9 km
Ta til høyre på Traktorveg 34.6 km 0.1 km
Fortsett på VegSenterlinje 34.6 km 1.8 km
Ta skarpt til venstre på Traktorveg 36.4 km 1.2 km
Ta til venstre på Traktorveg 37.6 km 0.1 km
Hold høyre på VegSenterlinje 37.7 km 0.0 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 37.7 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 37.8 km 0.0 km
Ta skarpt til høyre på GangSykkelveg 37.8 km 2.7 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 40.5 km 1.7 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 42.2 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 42.3 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 42.4 km 2.6 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 45.0 km 0.1 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 45.1 km 0.2 km
Fortsett på Traktorveg 45.3 km 0.5 km
Fortsett på VegSenterlinje 45.8 km 0.7 km
Fortsett på Traktorveg 46.4 km 0.1 km
Hold venstre på VegSenterlinje 46.5 km 1.5 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 48.0 km 0.1 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 48.1 km 0.0 km
Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje 48.1 km 0.9 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 49.0 km 0.2 km
Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 49.2 km 0.2 km
Ta til høyre på Sti 49.4 km 0.0 km
Ta til venstre på VegSenterlinje 49.4 km --
Innsenderen: geli
Starter i: Øydalen, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 50.9 kilometer
Høydeprofil: + 1207 / - 1024 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei