<<

Fra Jægersberg til Den Omvendte Båt

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
5.6
KM
STIGNING
252
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen starter fra Gimlemoen, der man kan parkere og opp til Øvre mølle på Jægersberg. Vi klatrer opp stemmen ved Nedre Jægersbergvann og går på toppen av den grove steinsettingen bortover mot den østre kilen på vannet. Ser du godt etter nedi vannet kan du se en gammel vei på bunnen av vannet. Er det lavvann kan denne veien følges opp til Papirmøllevannet. Vi følger merkingen mot Papirmøllevannet på stier som er nærmest mulig vannet. Vi går over demningen og tar til høyre inn på en asfaltvei som følges ca. 100 meter. Vi tar igjen til høyre, inn på en gammel driftsvei- Oberst Gregersens vei. Veien går langs Papirmøllevannet bort til Slåttbekken (som Prestbekken kalles her). Like etter broa tar du til venstre og følger skilting mot Lomtjønn. I vestenden av Lomtjønn er det bålplass og benker, en flott rasteplass. Turen fortsetter forbi Nepekålheia. I stikrysset på toppen tar vi til venstre og følger skilting og blåmerking mot Salvestjønn. Ved myra møter vi på Prestbekken igjen og følger den... (mer) helt opp til dammen ved Salvestjønn der Prestbekken har sitt utspring. Fra sørsiden av vannet er det en vardet løype mot Den Omvendte Båt.
Fra Den Omvendte Båt er det rødmerket mot Sødalsmyra. Herifra går en bred grusvei, igjen ved siden av Prestbekken. Vi rusler side om side med bekken inn på Militærveien som fører oss ned til demningen på Papirmøllevannet, og videre mot Postveien tilbake til Gimlehallen.
Fjellfanten
Innsenderen: Fjellfanten
Starter i: Gimlemoen, Vest-Agder, NO
Lengde: 5.6 kilometer
Høydeprofil: + 252 / - 46 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Fottur