<<

(unnamed)

0 kommentarer
LENGDE
25.7
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Nettmann
Starter i: Domkirken, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 25.7 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent