<<

Spor 009

0 kommentarer
LENGDE
39.9
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Nettmann
Starter i: Sundvollen, Buskerud, NO
Lengde: 39.9 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent