<<

Stokken, Kristiansand

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Stokken er den nordlige delen av Vestre Randøya i Randesund. Friområdet er på 210 mål og har vært i kommunal eie siden 1961.Stokken er godt tilrettelagt for allmennheten med service-anlegg med vask og toaletter, gamme, brygger, søppelstativer og flere vannposter fordelt rundt på friområdet. På jordene er det gode teltmuligheter. På Stokken, nord for Stokkeid, finnes også gravrøyser fra bronsealder/jernalder. Gamle driftsveier binder jordene sammen. Flotte steingjerder og rydningsrøyser forteller sitt om en annen tid da hver jordlapp var verdifull.

Spesifikasjoner:
Fortøyningsmulighet for båt : Ja
Drikkevann : Ja
Dusj : Nei
Teltmulighet : Ja
Parkering : Nei
Handikapptilrettelagt : Nei
Bålplass / grill : Nei
Toalett : Ja

Annen tilrettelegging : Det er godt tilrettelagt for allmennheten. Jordene på eiendommen egner seg for camping. Videre er der fine svaberg og badestrender. Stokksundet blir mye brukt av båtfolket. Stokken er overnattingssted for Kystledprosjektet. Turkart ... (mer)Randesund eller Båtsportkart D-724 A.

Adkomst:
Adkomst med egen båt eller turistbåt fra Kristiansand. Det er god havn i Stokksundet og i bukta på nordsiden av Stokken. Her er det brygger og fortøyningsbolter. På vestsiden er det også landingsområder. Disse kan være noe utsatt for vestavinder. Det er brygge i bukta på vestsiden av Stokkeid.Kilde: Midt-Agder Friluftsråd
Badeplass
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Stokken, Vest-Agder, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent