<<

Gilhusodden

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Gilhusodden er et populært friluftsområde som ligger ytterst på odden mmellom Gilhus bruk og Linnesstranda. Gården Gilhus ble antakelig ryddet i vikingtida. Navnet kommer fra det norrøne gildihus som har sammenheng med at gården var senter for bondegilder eller andre festligheter.Fra stranden på Gilhusodden er det kort vei til noen av de flotteste fornminnene rundt Drammensfjorden:Brastadåsen, Barlind- åsen med gravrøyser fra bronsealderen, bygdeborgen på Fossekollen og den gamle kongsgården Huseby med to store gravhauger og St. Halvards brønn. I forrige århundre drev man med tjærebrenning av tyrirøtter, isutskiping, vindmølledrevet garveri, skipsverft, dampsag og et potetmagasin på odden.Øst for Gilhusodden finnes et naturreservat med rik flora og fugleliv. Utkikkstårn.

Spesifikasjoner:
Areal: 32 dekar. Strandlinje: 300 m.
Dusj : Nei
Teltmulighet : Nei
Parkering : Ja
Handikapptilrettelagt : Ja
Bålplass / grill : Nei
Toalett : Ja
Annen tilrettelegging :
Drikkevann : Nei
Fortøynin... (mer)gsmulighet for båt : Nei

Veibeskrivelse:
Ta av fra Rv. 23 etter Amtmannsvingen. Parkeringsplass ved området, med 20 plasser. Bussforbindelse fra Drammen til Gilhus. 5 min gange fra bussholdeplassen til stranden. For rutetider se: http://www.ruteopplysningen.noKilde: Oslofjordens Friluftsråd
Badeplass
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Gilhus, Buskerud, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent