<<

Sletterøyene

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sletterøyene er 3 øyer som ligger rett sørvest ...Øyer med fine bade- og solemuligheter. Spesielt har Store Sletter en fin sandstrand, men opplevelsen av det helt spesielle unorske landskapet er også verdt å ta med seg: Øyene synes å være flatt gressbevokst sletteland, men enkelte steder stikker rødlig, skarp og knudret rombe-porfyrkonglomerat opp i dagen. Sletterøyene og omkringliggende sjøområder, inngår i "Eløya-Sletter landskapsvernsområde" med plantelivsfredning.

Spesifikasjoner:
Areal: ca 1600 dekar.
Fortøyningsmulighet for båt : Nei
Drikkevann : Nei
Dusj : Nei
Teltmulighet : Nei
Parkering : Nei
Handikapptilrettelagt : Nei
Bålplass / grill : Nei
Toalett : Ja
Annen tilrettelegging : Landgangsbrygge og informasjonstavle på Store Sletter.

Adkomst:
Krever egen båt. Noen mindre områder på Store Sletter og Søndre Sletter har ferdselsforbud i hekketiden.Kilde: Oslofjordens Friluftsråd
Badeplass
  Innsenderen: GodTur
  URL: http://www.godtur.no/godtur...
  Starter i: Signes, Østfold, NO
  Lengde: 0.0 kilometer
  Høydeprofil: + 0 / - 0 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent