<<

Røedsåsen - Søndre Jeløy

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
3.1
KM
STIGNING
48
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Fra Røedsåsen er det praktfull utsikt utover fjorden. Beskreven rute er en rundtur fra Alby over Røedsåsen gjennom Røed gård tilbake til Alby. En tur full av kunst og naturopplevelser.
Før du legger i vei på turen bør du ta et besøk på Galleri F15 med utstillinger, kafeteria og salg av kunst. Galleriet er en av de eldste og mest tradisjonsrike institusjoner for formidling av samtidskunst i Norge. I Jeløy naturhus er det nyttig informasjon om Søndre Jeløy landskapsvernområde. Formålet med landskapsvernet er å bevare det egenartede natur- og kulturlandskapet som finnes i området. Det er registrert 220 fuglearter i området, hvorav noe over en tredjedel er påvist rugende. . Av pattedyrarter finner vi først og fremst de som trives i kulturlandskapet, i alt noe over 20 arter. Mest synlig er den store rådyrbestanden. I tillegg finnes 4 amfibiearter og 5 krypdyrarter. Jeløy vurderes dessuten som et av de rikeste lokaliteter for sommerfuglarter her i landet. I Albyparken vokser en del sjeldne t... (mer)rær som ble plantet i tiden skipsreder B.Bjørnstad eide Alby. Moss kommune eier i dag Alby. Turen til Røedsåsen følger merket kyststi ned hovedstien i retning Bredepunkt men du tar rask av fra denne og følger skogsti som er merket til Røedsåsen. Etter vandring gjennom skogen kommer du fram til en åpen slette i skogen før du går inn i Røedsåsen barskogreservat. Etter en kort oppstigning er du oppe på Røedsåsen hvor det er praktfull utsikt utover Oslofjorden til bl.annet Gullholmen Fyr. Ned fra Røedsåsen følges sti gjennom barskog, engslette og langs steinmurer fram til Røed gård. Her er mange aktiviteter lokalisert: Kafè, koselige butikker med bl.annet kunsthåndverk, utstillingslokaler m.m. Tilbake til Alby går du ut til Bjørn Bjørnstadsvei hvor gangvei følges langs Albyalleen tilbake til Alby.Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Alby, Østfold, NO
  Lengde: 3.1 kilometer
  Høydeprofil: + 48 / - 51 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Merket sti / skiløype
  Egnet for: Fottur