<<

Kyststien - Molbekk og Kulpe til Vestby

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
8.2
KM
STIGNING
163
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Kyststien går gjennom sbyen i spennende miljøer. Etter passering Mossefossen går kyststien forbi Konventionsgåden, arbeiderboliger på Verket fram til Røysåsen.

Kyststien går fra Røysveien videre på Rådyrveien - Gamleveien til Kongeveien. Så forbi retterstedet hvor Brede Nord ble henrettet på grunn av et ran som han hadde gjennomført ved Jonsten. Brede Nord ble halshogget i nærheten av det stedet i Mosseskogen hvor hans første ugjerning hadde funnet sted. Kyststien går videre gjennom blandingsskog fram til Molbekktjernet hvor turveien møter skogsstitrasèen fra Røysåsen ved Molbekktjernet. Videre går turen på gruset turvei fram til Lindebaugen - så på skogsti over ås bak Felleskjøpet med utsikt til Kambo. Stien går så forbi Kambo Marina og inn i Kulpeområdet med bøkeskog og badestrand. Fra Kulpe går Kyststien gjennom bebygggelsen på Sjøhagen og inn i Vestby.

Røysåsen - utrolig utsikt over fjord og by.
På toppen av Røysåsen går du forbi to gravr... (mer)øyser fra bronsealderen. Se tur for beskrivelse av trasèen over Røysåsen: http://www.lommekjent.no/ruter/1763813

Turvei med muligheter for å bruke sykkel.
• Fra Gamleveien går Kyststien inn i Molbekk forbi Molbekktjernet - langs sjøen forbi Lindebaugen til gjerdet ved Felleskjøpet. Strekningen er framkommelig med sykkel men sykkelentusiaster må snu ved Felleskjøpet og sykle samme vei tilbake til Kongeveien. • Kulpe er framkommelig med sykkel • Kongeveien fra Gamleveien til Kilsbakken er deler av strekningen bred skogsti. Enkelte steder er standarden veldig dårlige men det er framkommelig med terrengsykkel.

Skogsti – kun vandring
• Ved Felleskjøpet/Lindebaugen går kyststien videre på skogsti i bratt, utfordrende terreng fram til Kambo renseanlegg. • Over Røysåsen er det kupert, utfordrende terreng som kan være veldig glatt på noen utsatte strekninger.


Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til høyre på Kirkegata (VegSenterlinje) 0.0 km 0.3 km
  Ta til venstre på Storgata (VegSenterlinje) 0.3 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Storgata (VegSenterlinje) 0.3 km 0.0 km
  Ta skarpt til venstre ved Sundstredet for å bli på Storgata (VegSenterlinje) 0.4 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Storgata (Kjørebane) 0.4 km 0.2 km
  Fortsett på Henrich Gerners gate (VegSenterlinje) 0.6 km 0.4 km
  Hold venstre på Moss Verk (VegSenterlinje) 1.0 km 0.5 km
  Ta skarpt til venstre på Røysveien (VegSenterlinje) 1.5 km 0.2 km
  Ta til venstre på Sandbukta (VegSenterlinje) 1.7 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 1.7 km 0.0 km
  Start ved Location 1 1.7 km 0.0 km
  Kjør mot øst på Sandbukta (VegSenterlinje) mot Røysveien 1.7 km 0.0 km
  Ta til venstre på Røysveien (VegSenterlinje) 1.7 km 6.1 km
  Ta til venstre på Kulpeåsen (VegSenterlinje) 7.8 km 0.1 km
  Ta til venstre på Dragkistelia (VegSenterlinje) 7.9 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Moss, Østfold, NO
  Lengde: 8.2 kilometer
  Høydeprofil: + 163 / - 166 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Fiske