<<

Padletur rundt Jeløy

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
28.4
KM
STIGNING
32
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Padleturen rundt Jeløy kan startes flere steder. Vår tur starter ved badestranden på Søly hvor det er lett å legge ut kajakken. Fra Søly padler du gjennom Kanalen ved Sjøbadet. Etter passering Kanalen padler du ut i Mossesundet som skiller Jeløy og fastlandssiden.
I nord runder du mellom Jeløy og Bevøya og passerer etter hvert Vestre Nes friluftsområde som er skogkledt og har klippe,stein og sandstrender. Landskapet preges av åpen furuskog på grunnlendt og tørr mark. Om våren blomstrer blåveisen rikt flere plasser i området. Vegetasjonen er ellers preget av næringsrikt jordsmonn og et varmt sommerklima. Utenfor Jeløy ved Tronvik ligger Guldholmen Fyr som du absolutt bør padle innom. I 1989 ble Gullholmen fyr formelt overdratt fra Kystverket til Direktoratet for naturforvaltning og samme året ble det skrevet leiekontrakt mellom DN og stiftelsen "Gamle Guldholmen Fyr". ... (mer) I dag driver stiftelsen "Gamle Guldholmen Fyr" utleie av den gamle fyr bygningene. Øya er åpen åpen for allmenheten.

Husk at deler av Gullholmen er naturreservat med egne ferdselsregler.

Fra Guldholmen padler du videre langs Søndre Jeløy hvor Kyststien følger deg hele strekningen på land. Søndre Jeløy er for øvrig et landskapsvernområde. Det er dessuten tre naturreservat i området: Røedsåsen, Reieråsen og Grønliparken.

Hvis du ønsker en kortere padletur kan du fra samme utgangspunkt padle rundt sørspissen på Jeløy til Gullholmen.

Inntegnet padletur må sees på som et forslag til trasé, men vindretning og andre forhold kan naturligvis medvirke til at du må velge andre traséer under turen.

Kyststien, ferdselsregler m.m: http://www.moss.kommune.no/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  Innsenderen: Moss
  URL: http://nettrute.no/guldholm...
  Starter i: Hopperen, Østfold, NO
  Lengde: 28.4 kilometer
  Høydeprofil: + 32 / - 36 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Kajakk / kano