<<

Tur til Molbekk og Røysåsen

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
10.3
KM
STIGNING
159
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen starter på VisitMoss og går hele tiden på merket kyststi. På Røysåsen er det gravrøyser fra bronsealderen og utrolig utsikt utover Mossesundet, Jeløy og sentrumsnære deler av byen.
Turen starter ved Visitmoss/Gateway Moss og følger kyststien nordover til Røysåsen og Molbekk. Turen går gjennom byen ved Mossefossen, byens tusenårssted. Fossen la grunnlaget for kverner og møller, sagbruk, jernverk, papirindustri, bryggeri, brennerier, tekstilindustri, handel, skipsfart og bosetting. Her lå ”Moss jernverk" som ble startet i 1704. I jernverkets hovedbygning ble "Mossekonventionen" undertegnet i 1814. På "Verket" ligger fylkets best bevarte arbeiderboliger fra 1700-tallet. Det gamle boligområdet "Bjerget" og en del av Kongensgate hører med. "Gamle Kongevei" krysser Mossefossen over Storebro og Lillebro som et historisk symbol på Moss som trafikknutepunkt. Den Fredrikhaldske Kongevei var først en ridevei med forbindelse fra Kristiania til blant annet kongen i København. Etter kongelig fo... (mer)rordning ble veien fra slutten av 1600 tallet oppgradert som kjørevei. Omkring 1750 var veien i en slik forfatning at det måtte nye tiltak til. Denne opprustingen tok mange år, men rundt 1780 var veien egnet til militære formål. Den Fredrikhaldske Kongevei ble nedlagt som hovedvei rundt 1870.
Ved Molbekktjernet passeres en gangbro som Jernbaneverket restaurerte over tjernet i midten av 1990 årene. Dette gjorde de for å unngå uønsket gangtrafikk på det nye dobbeltsporet. Brua er lik den som ble benyttet da det var isskjæring i Mollbekktjernet. Isskjæringen startet i 1870 og ble avsluttet i 1923. Demningen, rester etter isrenna og ishuset er intakte kulturminner.
Over Røysåsen går turen på skogsti hvor furu dominerer landskapsbildet. På ettersommeren er det praktfulle tepper med røsslyng i blomst langs stien. På åsen er det det to gravrøyser fra bronsealderen. Gravrøysene ble plassert høyt og fritt for at folk skulle se dem. På Røysåsen er det utrolig utsikt utover Mossesundet, Jeløy og sentrumsnære deler av byen.


Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre på Storgata (VegSenterlinje) 0.3 km 0.0 km
  Ta til venstre ved Sundstredet for å bli på Storgata (Kjørebane) 0.3 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 0.3 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Storgata (Kjørebane) 0.3 km 0.2 km
  Fortsett på Henrich Gerners gate (VegSenterlinje) 0.5 km 0.4 km
  Fortsett på Moss Verk (VegSenterlinje) 1.0 km 0.5 km
  Ta skarpt til venstre på Røysveien (VegSenterlinje) 1.5 km 2.4 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 3.9 km 0.6 km
  Ta til venstre på Ørneveien (VegSenterlinje) 4.5 km 0.0 km
  Ta til venstre på Gamleveien (VegSenterlinje) 4.5 km 0.1 km
  Ta til venstre på Granveien (VegSenterlinje) 4.6 km 0.0 km
  Hold høyre på Rådyrveien (VegSenterlinje) 4.6 km 0.8 km
  Sving høyre for å bli på Sti 5.4 km 0.2 km
  Sving venstre på Traktorveg 5.6 km 0.3 km
  Sving høyre på VegSenterlinje 6.0 km 0.8 km
  Sving høyre i Osloveien for å bli på VegSenterlinje 6.8 km 0.5 km
  Sving høyre på GangSykkelveg 7.4 km 0.3 km
  Sving høyre på Osloveien 7.6 km 0.3 km
  Retning høyre på Kjørebane 8.0 km 0.0 km
  Retning høyre på GangSykkelveg 8.0 km 0.9 km
  Sving skarpt venstre på Røysveien 8.9 km 0.0 km
  Sving skarpt høyre på Moss Verk 8.9 km 0.7 km
  Sving høyre for å bli på Kongens gate 9.6 km 0.0 km
  Retning venstre på GangSykkelveg 9.7 km 0.4 km
  Sving venstre på Kirkegata 10.1 km 0.2 km
  Sving venstre på Fleischers gate 10.2 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Moss, Østfold, NO
  Lengde: 10.3 kilometer
  Høydeprofil: + 159 / - 159 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur