<<

Vansjøstien

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
11.1
KM
STIGNING
147
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Vansjøstien – vandring i innsjø, tjern og skoglandskap
Kyststien og Nasjonal sykkelrute 7 går over Mossefossen som la grunnlaget for kverner og møller, sagbruk, jernverk, papirindustri, bryggeri, brennerier, tekstilindustri, handel, skipsfart og bosetting.
Ved Mossefossen starter Vansjøstien som er velegnet både til vandring og sykling. Hvis du ønsker kan du kombinere turen med padletur i Vansjø. Fra Mossefossen går turveien gjennom Bjerget inn på turvei langs Mosseelva. Stien går forbi byens skateanlegg ved Sponvika og gjennom Nesparken fram til Tykkemyr hvor den går bort Krapfossveien til Hellerensom er en steinalderboplass.
Vansjøstien går videre bort Eikaveien gjennom Krapfoss fram til Thorbjørnsrødskogen. Videre gjennom skogkledt åslandskap til Noretjernet - langs Patterødtjernet over åsen øst for Moss Sykehus - fram til Tykkemyr.

En fin avstikker er til Thorbjørnsrød Skanse: http://www.lommekjent.no/ruter/1764371
En annen... (mer) fin avstikker er tur på Årvoldtangen I Rygge: http://www.lommekjent.no/ruter/1762962

Vansjøstien går på gangveier, fortau og grusa turveier og egner seg for sykkel

Kyststien, ferdselsregler m.m:
http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/
Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Fortsett på Nedre Bjerget (VegSenterlinje) 0.1 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 0.1 km 2.6 km
  Ta til venstre på Fluaveien (VegSenterlinje) 2.7 km 0.3 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 3.0 km 0.1 km
  Ta skarpt til venstre på Sti 3.1 km 0.3 km
  Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 3.4 km 0.6 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 4.0 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 4.0 km 0.0 km
  Ta til venstre på Sti 4.0 km 0.1 km
  Fortsett på GangSykkelveg 4.1 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 4.2 km 0.1 km
  Fortsett på GangSykkelveg 4.3 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 4.3 km 0.0 km
  Ta skarpt til venstre på GangSykkelveg 4.3 km 0.8 km
  Fortsett på GangSykkelveg 5.1 km 0.0 km
  Fortsett på Traktorveg 5.1 km 0.0 km
  Fortsett på GangSykkelveg 5.2 km 0.0 km
  Ta til venstre på GangSykkelveg 5.2 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 5.2 km 0.0 km
  Ta skarpt til venstre på GangSykkelveg 5.2 km 0.0 km
  Hold høyre på Sti 5.2 km 0.1 km
  Fortsett på GangSykkelveg 5.3 km 0.0 km
  Hold høyre på Sti 5.3 km 1.5 km
  Ta skarpt til venstre for å bli på Traktorveg 6.9 km 0.3 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 7.2 km 0.0 km
  Ta til høyre ved Patterødveien for å bli på VegSenterlinje (Patterødveien) 7.2 km 0.3 km
  Start ved Location 1 7.5 km 0.0 km
  Kjør mot nordvest på Patterødveien (VegSenterlinje) 7.5 km 0.0 km
  Fortsett på VegSenterlinje 7.6 km 1.8 km
  Ta til venstre på Krapfossveien (VegSenterlinje) 9.4 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 9.4 km 0.1 km
  Ta til høyre på GangSykkelveg 9.5 km 0.1 km
  Ta til høyre på Sti 9.6 km 0.1 km
  Ta skarpt til høyre på GangSykkelveg 9.7 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 9.7 km 0.0 km
  Fortsett på GangSykkelveg 9.7 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 9.7 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på GangSykkelveg 9.7 km 0.0 km
  Ta til venstre på Sti 9.8 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på GangSykkelveg 9.8 km 0.0 km
  Hold høyre på Sti 9.8 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Moss, Østfold, NO
  Lengde: 11.1 kilometer
  Høydeprofil: + 147 / - 143 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Landeveisykling, Barnevogn, Løpe, Fiske