<<

Mossemarka-Noreødegården til Skihytta

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
4.0
KM
STIGNING
62
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen starter ved Nordødegården hvor Moss ridesenter ligger.I Mossemarka er det ca. 200 km med merkede løyper/stier. I snørike vintre yrer det av liv i skiløypene. Gjennom vår, sommer og høst er det utrolig flotte muligheter for aktivt friluftsliv og trening i et landskap preget av skog og myrer.
Moss Skiklubb rydder og merker skiløyper og turstier i Mossemarka. Det er skiklubbens turløypekomite, populært kalt løypegjengen, som tar seg av dette arbeidet, og alt gjøres på frivillig basis. Lysløypa har flotte sløyfer mellom Vanembukken og Noreødegården. Moss kommune har bekostet nytt lysanlegg og betaler drift av lysanlegget og gir årlig tilskudd til løypeprepareringen.
I 2010 utga Moss skiklubb, OK-Moss, DNT Vansjø og FNF-Vestby et friluftskart for distriktet som bl.annet omhandler Mossemarka. Kartet selges: Skihytta, Ødemørkstua, Visitmoss og Sparebank 1

Verdt å vite:

Moss skiklubb: www.moss-skiklubb.no
Skiforeningens markdatabase: http://www.skiforeningen.no/marka/showf.cgi med opp... (mer)lysninger om hvordan løypeforholdene i Moss. På http://skisporet.no/ får du oppdaterte opplysninger om skiforhold i hele landet.
Skal du på skitur i høyfjellet, sjekk
skredfare:http://www.varsom.no/Snoskred/

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218

Moss og Omegn JFF:
http://www.njff.no/ostfold/moss

OK-Moss: http://www.ok-moss.no/him/

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

Friluftsliv, ferdselsregler m.m:http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til høyre på Traktorveg 0.0 km 0.2 km
  Fortsett for å bli på Traktorveg 0.2 km 1.3 km
  Hold venstre på Sti 1.5 km 0.0 km
  Ta til høyre på Skihytteveien (VegSenterlinje) 1.6 km 0.2 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 1.8 km 0.2 km
  Ta skarpt til venstre på Traktorveg 2.0 km --
  Innsenderen: Moss
  URL: http://www.moss-skiklubb.no/
  Starter i: Noreødegården, Østfold, NO
  Lengde: 4.0 kilometer
  Høydeprofil: + 62 / - 56 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Langrenn