<<

Rambergnebba

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.9
KM
STIGNING
67
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Rambergnebba ligger nord for Refsnes og er et flott turområde i kupert landskap. Utrolig utsikt til Refsnes,Tronvik og Gullholmen.

På Rambergnebba er det mange stier og du kan starte turen både på Ramberg, Refsnesåsen og Refsnesstranda.
I 1663 ble det innført en ordning med dragoner. Dette var ridende militæravdelinger. Dragonene hadde en treningsplass på Vestre Nes. Rideveien gikk fra Værla til Vestre Nes, over Ramberg og Fuglevik. Sagnet forteller at det en mørk og tåkefylt natt var en dragon som tok feil av veien og red utfor den bratte hammeren sør for Rambergnebba. Dette skal være opphavet til navnet på hammeren - Dragonfjellet.
Deler av turen går gjennom Refsnes naturreservat. Formålet med fredningen er å bevare alm-/lindeskog og en gråor-/askeskog. I naturreservatet er det et rikt fugleliv.
En opplevelsrik tur er å starte fra Refsnesstranda hvor du fra stranden følger du hovedsti inn i Refsnes naturreservatet. Etter at du har gått på baksiden av noen båthus tar du av sti nummer... (mer) 2 til venstre og følger denne opp i åsen.Stien følger høydedraget utover Rambergnebba med flott utsikt til fjorden.

Turen går på umerket sti.

Kyststien, ferdselsregler m.m: http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Fortsett på Refsnesalleen (VegSenterlinje) 0.5 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Refsnes, Østfold, NO
  Lengde: 1.9 kilometer
  Høydeprofil: + 67 / - 35 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur, Fiske