<<

Rambergåsen rundt

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
2.0
KM
STIGNING
44
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Turen til Rambergåsen starter ved parkeringsplassen på Ramberg. Etter kort vandring passeres Bangtjernet som har et variert dyreliv knyttet til amfibiefaunaen. Stor og liten salamander, som begge er truete arter har tilhold ved tjernet.
Turen går i spennende skogsterreng rundt Rambergåsen og mot vest på åsen ligger et utsiktpunkt med flott utsikt utover Ramberg og Oslofjorden.
På den østlige delen av åsen går stien i kupert terreng med innslag av store grantrær. Det særegne landskapet strekker seg nedover mot Orkerødskogen Området utgjøres av en slak åsside med helning mot øst, ned fra Rambergåsen, I sørvest, rett ved Orkerød skanse er det et parti med alm-lindeskog som domineres av store og grove edelløvtrær. Artsmangfoldet er rikt, med forekomst av rødlistearter og andre kravstore arter innenfor flere organismegrupper som karplanter, sopp, insekter, amfibier, krypdyr og fugler. Det er registrert minst 10 sjeldne arter innenfor området.

Turen går på umerket sti.

Kyststien, ferdsel... (mer)sregler m.m: http://www.moss.kommune.no/natur-og-miljo/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd med tips om opplevelser ved fjorden:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT-Vansjø: http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre på Traktorveg 0.0 km 0.1 km
  Fortsett på VegSenterlinje 0.1 km 0.0 km
  Ta til høyre for å bli på Traktorveg 0.1 km 0.0 km
  Fortsett på Sti 0.2 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Sti 0.2 km 0.7 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 0.9 km 0.8 km
  Ta til venstre for å bli på Sti 1.7 km 0.0 km
  Fortsett på Traktorveg 1.8 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Traktorveg 1.8 km 0.1 km
  Ta til høyre ved VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 1.9 km 0.1 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 2.0 km 0.0 km
  Ta til høyre ved Rambergveien for å bli på VegSenterlinje (Rambergveien) 2.0 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Høyenholm, Østfold, NO
  Lengde: 2.0 kilometer
  Høydeprofil: + 44 / - 44 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur