<<

Kyststien gjennom Rygge

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
32.0
KM
STIGNING
373
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Sørfra starter Kyststien ved Heiabekken som er grensebekken mellom Råde og Rygge. Stien går langs Kurefjorden fuglereservat fram til Larkollen og nordover mot Årefjordtangen med nærhet til vakkert herregårdslandskap og alleer, fornminnefelt, edelløvskog med gamle eikelunder, kystsone med ruvende gravrøyser på åsryggen, furuskog og hyttebebyggelse.
Fra Årefjorden går kyststien nordover til Fuglevik og Husebyskogen. I Fuglevik finnes badestranda Fuglevikstranda, samt marina og kiosk. Videre går Kyststien nordover mot Feste, Festestranda og Moss. Ved kommunegrensa til Moss ligger Kallum Søndre med både arrangement og overnattingsmuligheter: http://home.online.no/~molvig/index.htm
Langs kysten i det vakre Ryggelandskapet er det mange flotte badeplasser. Fra Nesetstranda kan en ved lavvann gå ut på øya Lille Danmark som er friområde. Og «Fugletårnet» byr på god utsikt over naturreservatet i Kurefjorden. Rygge er kjent for Blomsterveien - et turstinett som går på kryss og tvers i kommunen.

R... (mer)ygge kommune:
www.rygge.kommune.no

Turguide Rygge kommune:
http://rygge-museum.no/publikasjoner

Oslofjordens Friluftsråd:
www.oslofjorden.org

Turkart for Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT- Vansjø:
http://vansjo.turistforeningen.no/

  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre på Norrønaveien (VegSenterlinje) 0.1 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 0.1 km 1.0 km
  Ta til høyre ved Traktorveg for å bli på Festeveien (VegSenterlinje) 1.2 km 0.0 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 1.2 km 0.8 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på Festeveien (VegSenterlinje) 1.9 km 0.6 km
  Ta til venstre ved Sti for å bli på Festeveien (VegSenterlinje) 2.5 km 1.3 km
  Ta til høyre for å bli på Fuglevikveien (VegSenterlinje) 3.8 km 2.6 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 6.4 km 3.4 km
  Ta til venstre på Traktorveg 9.7 km 0.3 km
  Fortsett på Sti 10.1 km 0.0 km
  Hold høyre på Traktorveg 10.1 km 0.2 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på Traktorveg 10.3 km 0.1 km
  Stopp ved Location 2, på venstre side 10.4 km 0.0 km
  Hold venstre på Evjetangen (VegSenterlinje) 10.4 km 0.7 km
  Ankom på Location 2, på høyre side 11.2 km 0.0 km
  Avreise Location 2 11.2 km 0.0 km
  Fortsett mot sør på VegSenterlinje 11.2 km 2.5 km
  Ta til venstre for å bli på Evjesundveien (VegSenterlinje) 13.7 km 0.0 km
  Ta til venstre for å bli på Evjesundveien (VegSenterlinje) 13.7 km 0.2 km
  Ta til høyre på Larkollveien (VegSenterlinje) 13.9 km 0.5 km
  Ta til høyre på Billmannsbakken (VegSenterlinje) 14.4 km 0.5 km
  Hold høyre på Larkollveien (VegSenterlinje) 14.9 km 0.1 km
  Ta skarpt til høyre på Tollbuveien (VegSenterlinje) 15.0 km 0.3 km
  Ta til venstre for å bli på Tollbuveien (VegSenterlinje) 15.3 km 0.8 km
  Start ved Location 1 16.1 km 0.0 km
  Kjør mot øst på Larkollveien (VegSenterlinje) mot Lersbauen 16.1 km 0.2 km
  Ta til høyre på Rørvikveien (VegSenterlinje) 16.3 km 4.0 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 20.3 km 1.1 km
  Ta til venstre på Knutvikveien (VegSenterlinje) 21.4 km 0.7 km
  Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 22.1 km 0.5 km
  Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 22.7 km 0.0 km
  Ta til venstre ved Matrosveien for å bli på VegSenterlinje (Matrosveien) 22.7 km 0.4 km
  Ta til høyre ved Hollenderstien for å bli på VegSenterlinje (Hollenderstien) 23.0 km 0.1 km
  Ta til venstre på VegSenterlinje 23.1 km 0.7 km
  Fortsett på Avstikkeren (VegSenterlinje) 23.8 km 0.3 km
  Ta til høyre for å bli på Avstikkeren (VegSenterlinje) 24.1 km 0.4 km
  Stopp ved Location 2, på høyre side 24.5 km 0.2 km
  Ta til venstre for å bli på Sildebaugen (VegSenterlinje) 24.7 km 0.2 km
  Ta skarpt til høyre på Kurefjordveien (VegSenterlinje) 24.9 km 0.4 km
  Ta til høyre på Hallingsåsen (VegSenterlinje) 25.3 km 0.6 km
  Hold høyre på Kureskjærveien (VegSenterlinje) 25.9 km 0.2 km
  Ta til venstre for å bli på Kureskjærveien (VegSenterlinje) 26.1 km 0.0 km
  Ta skarpt til venstre for å bli på Kureskjærveien (VegSenterlinje) 26.1 km 0.6 km
  Hold høyre på VegSenterlinje 26.7 km 1.3 km
  Ta til venstre for å bli på VegSenterlinje 28.0 km 0.3 km
  Ta til høyre for å bli på VegSenterlinje (Mellebyveien) 28.3 km 0.4 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på Mellebyveien (VegSenterlinje) 28.7 km 0.5 km
  Fortsett på VegSenterlinje 29.2 km 0.5 km
  Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 29.7 km 0.0 km
  Ta til høyre ved Rosnesveien for å bli på VegSenterlinje (Rosnesveien) 29.8 km 0.9 km
  Fortsett på Traktorveg 30.6 km 0.0 km
  Fortsett på Rosnesveien (VegSenterlinje) 30.6 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Kallum, Østfold, NO
  Lengde: 32.0 kilometer
  Høydeprofil: + 373 / - 406 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur