<<

mirdammen

0 kommentarer
LENGDE
7.7
KM
STIGNING
99
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Paraschiv
Starter i: Berskog, Akershus, NO
Lengde: 7.7 kilometer
Høydeprofil: + 99 / - 148 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent