<<

Skullerudstua - Mariholtet

0 kommentarer
LENGDE
12.6
KM
STIGNING
319
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: SuperT
Starter i: Skullerud, Oslo, NO
Lengde: 12.6 kilometer
Høydeprofil: + 319 / - 319 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent