<<

Nordsjøløypa og sykkelrute 1- Råde

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
11.8
KM
STIGNING
116
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
NORDSJØLØYPA
Nordsjøløypa er verdens lengste tilrettelagte sykkelrute med over 6000 km langs kysten av Nordsjø-landene. Gjennom Råde følges samme merking som Nasjonal sykkelrute 1.
Langs sykkelruten finnes rikholdige kulturminner, et vekslende landskap og et rikt dyre- og planteliv.
NASJONAL SYKKELRUTE 1
Nasjonal sykkelrute 1 går fra Svinesund gjennom Moss- Horten-Kristiansand-Bergen-Trondheim-Nordkapp til Kirkenes og kalles «Kystruta».

Nordsjøløypa og Nasjonal sykkelrute 1 gjennom Råde kommune går i natur- og kulturlandskap i nærheten av kysten.
Vær oppmerksom på at inntegnet rute på Fylkesvei 116 ved Saltnes er planlagt omlegging av sykkelruten sommer 2014.
Nåværende merking av ruten følger Fylkesvei 335 over Spetalen.

Saltholmen har en spennende historie knyttet til kystkulturen og naturkvaliteter. Strandsittere i Saltnes livnærte seg på fiske, hvalfangst, redskapstilvirkning, og i eldre tid av saltutvinning, slik stedsnavnet vitner om.

Innerst i Krogstadfjorden ligger gamle ... (mer)husmannsplasser og det gamle ladestedet på Krogstad. Ladestedet hadde mange anløp av hollandske skuter helt tilbake til slutten av 1500-tallet.

Rett etter Krogstad bro er det et vakkert hageanlegg ved Tomb Jordbruksskole med dammer og romantiske hvite broer. En rosehage ble anlagt i 1990 med ca. 350 forskjellige roseslag: roser:http://www.tomb.no/index.php?kat_id=46
I parkområdet finner du også Råde Kunstforening sitt galleri, i det gamle kornmagasinet fra 1840-tallet:
http://www.rade.kunstforening.net/

Langs sykkelruten kan du ta mange avstikkere til fots på Kyststien, som går vekselvis i strandsonen og i landskapet bakenfor. Fjorden innbyr til mange flotte padleturer, blant annet til Sletterøyene og Eldøya: http://www.lommekjent.no/ruter/1771705

Andre turer i Råde:
https://www.rade.kommune.no/for-innbyggere/friluftsliv/

Oslofjordens Friluftsråd:
http://www.oslofjorden.org/portal/page/portal/of

Turkart Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT Vansjø:http://vansjo.turistforeningen.no/activity.php?fo_id=7218
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til høyre på Ovenveien 2.4 km 0.0 km
  Fremme ved målet, på høyre side 2.4 km 0.0 km
  Ta til høyre på Saltnesveien 2.4 km 1.5 km
  Fremme ved målet, på høyre side 3.9 km 0.6 km
  Hold høyre på VegSenterlinje 4.5 km 1.6 km
  Hold høyre på GangSykkelVegSenterlinje 6.1 km 0.7 km
  Ta skarpt til venstre på Nystedveien 6.8 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på Saltnesveien 6.8 km 0.1 km
  Ta til høyre på Nystedveien 7.0 km 0.0 km
  Ta til venstre på GangSykkelveg 7.0 km 0.6 km
  Ta skarpt til venstre på Saltnesveien 7.5 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre for å bli på Saltnesveien 7.5 km 0.5 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 8.1 km 0.0 km
  Ta til venstre på GangSykkelveg 8.1 km 0.4 km
  Ta skarpt til venstre på Båthavnveien 8.5 km 0.0 km
  Ta til venstre på Saltnesveien 8.5 km 0.0 km
  Ta til høyre på Røtnebakken 8.5 km 0.0 km
  Ta til venstre på Saltnesveien 8.5 km 0.0 km
  Ta til høyre på Båthavnveien 8.6 km 0.0 km
  Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 8.6 km 0.6 km
  Ta skarpt til venstre på VegSenterlinje 9.2 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre ved Åsliveien for å bli på VegSenterlinje 9.2 km 0.2 km
  Fremme ved målet, på høyre side 9.4 km 0.5 km
  Ta til høyre på Andersrødveien 9.9 km 0.0 km
  Ta til venstre på Saltnesveien 9.9 km 0.0 km
  Ta til høyre på Andersrødveien 9.9 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på GangSykkelVegSenterlinje 9.9 km 0.2 km
  Ta til høyre ved GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 10.2 km 0.0 km
  Ta til venstre på Fortau 10.2 km 0.4 km
  Ta skarpt til venstre på Saltnesbjørka 10.6 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på Saltnesveien 10.6 km 0.1 km
  Ta til høyre på Terneveien 10.8 km 0.0 km
  Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 10.8 km 0.3 km
  Ta skarpt til venstre på Terneveien 11.1 km 0.0 km
  Ta skarpt til høyre på Saltnesveien 11.1 km 0.1 km
  Ta til venstre på GangSykkelVegSenterlinje 11.2 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Solberg, Østfold, NO
  Lengde: 11.8 kilometer
  Høydeprofil: + 116 / - 128 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Landeveisykling