<<

Tur til Bjørnåsen på Jeløy

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.9
KM
STIGNING
122
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Bjørnåsen ligger øst for Nes camping og Vestre nes. Vår tur starter på parkeringsplass ved Nesbukta i friluftsområdet. Følg veien langs campingplassen til Nesveien og følg denne et lite stykke nordover til en snuplass. Her går det en umerket sti inn i skogen som følges i bratt terreng gjennom skog med bl.annet gran, furu, lind, hassel og bjørk. Fra toppen er det flott utsikt over Oslofjorden samt nordre og midtre deler av Jeløy. I nærområdet ser du ned på Vestre Nes hvor det finnes ringerikssandstein, den eldste bergarten som ligger oppe i dagen på Jeløy. Denne sandsteinen stammer opprinnelig fra tykke sandlag som ble avsatt i grunne havbukter. Ringerikssandsteinen er bakgrunn for den steinbrytervirksomheten som har vært drevet i området. Så seint som fram til 1920 var det 4-5 steinhoggere i arbeid. Steinen ble transportert med hest og kjerre til Katteberget. Her ble det den lastet om bord i jekter.

Bøker av forfatteren:

• 50 anbefalte turer i Gudbrandsdalen, www.vigmostadbjorke.no
F... (mer)aktastoff, historie, kultur og turer i Rondane, Dovrefjell, Breheimen, Reinheimen

• Turguide Jotunheimen, 50 flotte turer i Jotunheimen – Utgitt juni 2013
Faktastoff, historie, kultur, barnevennlige turer, Hytte- til- hytte turer, breturer og toppturer, www.vigmostadbjorke.no

• Frank Ivar Hansen- Rondane, Natur-Kultur – Friluftsliv, www.naturogfritid.no

Kontakt meg gjerne:
https://www.facebook.com/pages/Naturfotograf-Frank-Ivar-Hansen/407641169334422

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001270341022

http://www.franivarhansen.com/
  veiviser Lengde Etappe
  Ta til venstre på Nesveien (VegSenterlinje) 0.3 km 0.2 km
  Ta til høyre på VegSenterlinje 0.5 km --
  Innsenderen: Frank Ivar Hansen
  Starter i: Nes, Østfold, NO
  Lengde: 0.9 kilometer
  Høydeprofil: + 122 / - 2 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur