<<

Fugletårnet ved Kurefjorden

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.4
KM
STIGNING
1
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Dette er en kort tur for hele familien til Kurefjorden naturreservat som grensen mellom Rygge og Råde.
Det er et av fire naturreservater rundt Oslofjorden som har status som Ramsarområde, det vil si et internasjonalt viktig våtmarksområde for fugl på trekk. Over 250 fuglearter er observert og Kurefjorden er et av Østfolds beste fugleområder.
I vinterhalvåret er det mange gress- og dykkender og noe alkefugl i Kurefjorden.
Knoppsvane og canadagås er sammen men storskarv og gråhegre regelmessig å se i vinterhalvåret. Under trekket raster mange gressender og vadere.
De vanligste er gluttsnipe, rødstilk, myrsnipe og storspove.
Andre vadere som lappspove, tundralo, heilo, brushane, sotsnipe og tundrasnipe ses regelmessig under høsttrekket. Tjeld, sandlo, vipe og gravand er vanlig om sommeren.

Rygge kommune:
www.rygge.kommune.no

Turguide Rygge kommune:
http://rygge-museum.no/publikasjoner

Oslofjordens Friluftsråd:
www.oslofjorden.org

Turkart for Østfold:
www.turkart.no/ostfold

DNT- V... (mer)ansjø:
http://vansjo.turistforeningen.no/  Innsenderen: Moss
  Starter i: Holm, Østfold, NO
  Lengde: 0.4 kilometer
  Høydeprofil: + 1 / - 1 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur