<<

Lierbanen

0 kommentarer
LENGDE
18.5
KM
STIGNING
335
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til høyre på Ringeriksveien 0.2 km 0.0 km
Hold høyre på Vestsideveien 0.3 km 0.9 km
Ta til høyre på VegSenterlinje 1.2 km 1.1 km
Ta til høyre på GangSykkelveg 2.3 km 0.6 km
Ta skarpt til høyre på Askveien 2.9 km 0.0 km
Ta til venstre på Vestsideveien 2.9 km 1.0 km
Sving til høyre og inn på Baneveien 3.8 km 3.5 km
Ta til venstre for å holde deg på Baneveien 7.3 km 0.1 km
Ta til venstre for å holde deg på Baneveien 7.4 km 2.8 km
Hold til høyre 10.2 km 1.9 km
Ta skarpt til venstre på Brurbergveien 12.2 km 0.2 km
Ta skarpt til høyre på VegSenterlinje 12.4 km 1.0 km
Ta til høyre på Baneveien 13.4 km 1.3 km
Ta til høyre på Skjeggeruddalen 14.7 km 1.1 km
Hold venstre på Gunnerudveien 15.8 km 1.7 km
Ta til høyre på Meieribakken 17.5 km 0.4 km
Hold høyre på Modumveien 17.9 km 0.6 km
Fremme ved målet, på høyre side 18.5 km --
Innsenderen: SykkelStien.info
Starter i: Lierbyen, Buskerud, NO
Lengde: 18.5 kilometer
Høydeprofil: + 335 / - 238 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent