<<

Vardåsen i Rygge

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.7
KM
STIGNING
64
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Det er mange stier som fører til Vardåsen som forøvrig ble fredet i 1993. Vår tur starter på parkeringsplassen til Evje golf: www.evjegolf.no . Vi går langs banen opp til Vardåsen som med sine 89 m.o.h er høyeste punkt i Rygge. I det ellers så flate landskapet er åsen synlig på lang avstand. Skogen på Vardåsen er nesten uberørt av nyere tids skogdrift og de eldste furuene er fra ca. 1850. Det er et rikt fugleliv i området og de fleste fugleartene som har tilhold er typiske barskogsfugler.
Lengst sør på toppen ligger det en gravrøys fra bronsealderen. I tråd med skikken på den tiden ble gravrøysene lagt på et godt synlig sted med vidt utsyn utover landskapet. På sørsiden av åsen ligger Botnertjernet som er en del av naturreservatet. Tjernet er kunstig oppdemmet og ble i sin tid brukt til produksjon av is. På 1800-tallet var eksport av is til bl.annet England en viktig næringsvei.
I forbindelse med friluftsåret i 1994 ble utsiktstårnet på toppen bygget ved et samarbeid mellom Rygge kommun... (mer)e og Fylkesmannen. Fra utsiktstårnet er det utrolig flott utsikt utover Ryggelandskapet og Oslofjorden.
Etter turen anbefales en tur til urtehagen som ligger rett ved Evje golf: www.urtehagen.no

Rygge kommune:
www.rygge.kommune.no

Turguide Rygge kommune:
http://rygge-museum.no/publikasjoner

Oslofjordens Friluftsråd:
www.oslofjorden.org

Turkart for Østfold: www.turkart.no/ostfold

DNT- Vansjø:
http://vansjo.turistforeningen.no/


  veiviser Lengde Etappe
  Hold venstre på GangSykkelveg 0.4 km 0.0 km
  Ta til venstre på Traktorveg 0.4 km 0.2 km
  Hold høyre på VegSenterlinje 0.6 km 0.5 km
  Ta skarpt til høyre på Traktorveg 1.1 km 0.1 km
  Ta skarpt til venstre på Sti 1.2 km --
  Innsenderen: Moss
  Starter i: Evje, Østfold, NO
  Lengde: 1.7 kilometer
  Høydeprofil: + 64 / - 2 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Ukjent
  Egnet for: Fottur