<<

Fuglehuk

0 kommentarer
LENGDE
14.2
KM
STIGNING
1331
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.4 km 13.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 14.2 km --
Innsenderen: Anders Stølan
Starter i: Medvollen, Nordland, NO
Lengde: 14.2 kilometer
Høydeprofil: + 1331 / - 1349 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent