<<

jessheim

0 kommentarer
LENGDE
10.7
KM
STIGNING
115
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Ta til venstre 0.4 km 0.2 km
Ta til høyre 0.6 km 0.2 km
Skarp venstresving 0.7 km 0.9 km
Sving høyre i Brannmannsvegen for å bli på Industrivegen 1.6 km 0.4 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2.0 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 2.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i M Jul Halvorsens veg for å bli på VegSenterlinje 2.3 km 0.1 km
Sving høyre på Algarheimsvegen 2.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre på Gardermovegen 2.7 km 0.0 km
Sving høyre på Kjørebane 2.7 km 0.0 km
Retning høyre på Ringvegen 2.7 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2.8 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 2.8 km 0.4 km
Sving venstre på Rådhusvegen 3.2 km 0.0 km
Sving høyre på Ringvegen 3.2 km 0.0 km
Sving venstre på Rådhusvegen 3.2 km 0.0 km
Sving høyre på Ringvegen 3.2 km 0.0 km
Sving venstre på Rådhusvegen 3.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 3.3 km 0.3 km
Sving venstre på Sjøbergvegen 3.6 km 0.0 km
Sving høyre på Ringvegen 3.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 3.6 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelveg 3.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 3.9 km 0.0 km
Sving høyre på Ringvegen 3.9 km 0.0 km
Retning høyre på Karl Norbecks veg 3.9 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 3.9 km 0.0 km
Sving høyre i Karl Norbecks veg for å bli på GangSykkelveg 3.9 km 0.0 km
Retning høyre på Karl Norbecks veg 4.0 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Ole Reistads veg 4.0 km 0.2 km
Retning venstre i VegSenterlinje for å bli på Ole Reistads veg 4.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 4.3 km 0.1 km
Retning høyre på Hagavegen 4.4 km 0.4 km
Sving høyre på GangSykkelveg 4.8 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 4.9 km 0.1 km
Sving venstre på Gropavegen 4.9 km 0.0 km
Sving høyre på Gardermovegen 5.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Gardermovegen for å bli på VegSenterlinje 5.0 km 0.1 km
Sving venstre i Dølivegen for å bli på VegSenterlinje 5.1 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 5.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 5.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelveg 5.4 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på Trondheimsvegen - Jessheim 6.6 km 0.1 km
Retning venstre for å bli på Trondheimsvegen - Jessheim 6.7 km 0.0 km
Sving venstre på Gamle Trondheimsveg 6.7 km 1.2 km
Sving venstre i Karibakken for å bli på VegSenterlinje 7.9 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 7.9 km 0.2 km
Sving venstre i Gamle Trondheimsveg for å bli på VegSenterlinje 8.1 km 0.4 km
Sving høyre på Skogvegen 8.5 km 0.3 km
Sving høyre på M Jul Halvorsens veg 8.8 km 0.7 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 9.4 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på GangSykkelveg 9.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på Myrvegen 9.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 9.7 km 0.4 km
Sving høyre på VegSenterlinje 10.1 km 0.0 km
Sving høyre i Myrvegen for å bli på VegSenterlinje 10.1 km --
Innsenderen: tor.ultra
Starter i: Nyholm, Akershus, NO
Lengde: 10.7 kilometer
Høydeprofil: + 115 / - 107 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent