<<

Svalandsgubben normaldistanse

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
24.5
KM
STIGNING
591
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 1.8 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 2.1 km 0.6 km
Retning høyre på Sti 2.7 km 6.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 9.3 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 9.5 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 9.5 km 0.9 km
Retning venstre på Sti 10.4 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 10.7 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 10.8 km 1.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 12.5 km 0.7 km
Retning høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 13.2 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 13.2 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 13.5 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 13.6 km 6.1 km
Ta til venstre 19.6 km 0.6 km
Sving høyre på Traktorveg 20.2 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 20.6 km 1.4 km
Retning venstre på VegSenterlinje 22.0 km 0.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 22.6 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.2 km --
Innsenderen: Bævern
Starter i: Birkeland, Aust-Agder, NO
Lengde: 24.5 kilometer
Høydeprofil: + 591 / - 589 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Løpe