<<

Gjengjogg 12. mai

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
10.9
KM
STIGNING
305
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på Traktorveg 0.2 km 2.6 km
Sving skarpt venstre i Bakkerudveien for å bli på VegSenterlinje 2.8 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 3.9 km 0.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 4.1 km 0.4 km
Sving høyre på Sti 4.5 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 4.8 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 4.9 km 0.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 5.6 km 0.9 km
Sving venstre på Sti 6.5 km 1.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.2 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 8.4 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 8.8 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 9.0 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 9.5 km 1.4 km
Sving høyre i Østbyveien for å bli på VegSenterlinje 10.9 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 10.9 km --
Innsenderen: Pære
Starter i: Sørli, Akershus, NO
Lengde: 10.9 kilometer
Høydeprofil: + 305 / - 277 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur