<<

Tranby rundt

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
17.5
KM
STIGNING
347
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Tranby rundt via lierbakkene og linja tilbake
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre i Sørumlia for å bli på VegSenterlinje 0.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 0.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 0.2 km 0.0 km
Dra tilbake Nord på Sørumlia 0.2 km 0.1 km
Sving venstre på Humlebakken 0.3 km 0.2 km
Sving høyre på Kirkeveien 0.5 km 0.7 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 1.3 km 1.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 2.2 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 2.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 2.3 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 2.3 km 3.0 km
Sving høyre på VegSenterlinje 5.3 km 0.0 km
Sving venstre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 5.3 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på Lierbakkene 6.2 km 0.0 km
Retning venstre på Kirkelina 6.2 km 0.8 km
Sving skarpt venstre i Kirkelina for å bli på VegSenterlinje 7.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 7.0 km 0.9 km
Sving venstre i Barlindveien for å bli på GangSykkelveg 7.9 km 0.5 km
Sving høyre på Hennumveien 8.4 km 0.0 km
Retning høyre på Kirkelina 8.4 km 1.2 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 9.6 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 9.6 km 0.8 km
Sving høyre på VegSenterlinje 10.4 km 0.0 km
Sving venstre i Ringeriksveien for å bli på VegSenterlinje 10.4 km 1.4 km
Sving venstre i Ringeriksveien for å bli på VegSenterlinje 11.9 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 11.9 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 12.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 12.3 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på GangSykkelveg 12.3 km 0.1 km
Sving venstre på Haskollveien 12.5 km 0.0 km
Sving høyre på Fossveien 12.5 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på Stokkeveien 12.9 km 0.1 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Stokkeveien 13.0 km 1.0 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Haslumveien 14.0 km 0.3 km
Sving venstre i Brastadveien for å bli på VegSenterlinje 14.3 km 0.6 km
Sving høyre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 15.0 km 0.2 km
Sving venstre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 15.2 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 15.2 km 1.2 km
Sving venstre på Tuverudveien 16.4 km 0.7 km
Sving venstre på Humlebakken 17.1 km 0.2 km
Sving høyre på Sørumlia 17.3 km 0.1 km
Sving venstre på Sørum terrasse 17.4 km --
Innsenderen: Thomas - Lier Strongman
Starter i: Tuverud, Buskerud, NO
Lengde: 17.5 kilometer
Høydeprofil: + 347 / - 359 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Løpe