<<

holmetjernet

0 kommentarer
LENGDE
3.5
MILES
STIGNING
180
FEET
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på Sti 0.0 mi 0.1 mi
Retning høyre på Traktorveg 0.1 mi 1.0 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1.1 mi 0.0 mi
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 1.1 mi 0.3 mi
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1.4 mi 0.8 mi
Sving høyre på Sti 2.2 mi 0.4 mi
Sving høyre for å bli på Sti 2.6 mi 0.0 mi
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 2.6 mi 0.2 mi
Sving venstre for å bli på Sti 2.8 mi 0.2 mi
Sving høyre på Kjepperudveien 3.0 mi 0.1 mi
Retning venstre på Kjørebane 3.1 mi 0.0 mi
Retning venstre på VegSenterlinje 3.1 mi 0.0 mi
Fortsett på Idrettsveien 3.1 mi 0.0 mi
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 3.1 mi 0.2 mi
Sving skarpt venstre i Kjepperudveien for å bli på GangSykkelveg 3.3 mi 0.0 mi
Retning venstre i Bråtengrenda for å bli på GangSykkelveg 3.3 mi 0.0 mi
Sving venstre i Bråtengrenda for å bli på GangSykkelveg 3.4 mi 0.1 mi
Sving skarpt høyre på Bråtengrenda 3.4 mi --
Innsenderen: Mats Bekkåsen
Starter i: Holmetjernet, Akershus, NO
Lengde: 3.5 miles
Høydeprofil: + 180 / - 357 ft
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent