<<

dummy

0 kommentarer
LENGDE
305.6
KM
STIGNING
13888
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Anders Stølan
Starter i: Langvika, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 305.6 kilometer
Høydeprofil: + 13888 / - 13899 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent