<<

Dag 3

0 kommentarer
LENGDE
11.0
KM
STIGNING
359
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: tolleff
Starter i: Fisketjønnan, Telemark, NO
Lengde: 11.0 kilometer
Høydeprofil: + 359 / - 436 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent