<<

Etter jobben tur

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
43.4
KM
STIGNING
788
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre på VegSenterlinje 0.0 km 0.1 km
Sving høyre i Røykenveien for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 2.9 km
Sving høyre i Røykenveien for å bli på VegSenterlinje 3.0 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 3.0 km 0.5 km
Sving venstre på Bjønndalsveien 3.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 3.5 km 0.2 km
Retning venstre i Brøholtstranda for å bli på GangSykkelveg 3.7 km 0.0 km
Sving venstre i Grimsrudveien for å bli på GangSykkelveg 3.7 km 0.7 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 4.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Grimsrudveien 4.4 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Sti 4.8 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 4.9 km 0.2 km
Retning høyre på Grimsrudveien 5.1 km 0.7 km
Retning venstre på Sollia 5.8 km 0.6 km
Sving skarpt venstre i Grimsrudveien for å bli på VegSenterlinje 6.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 6.5 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelveg 7.5 km 0.3 km
Sving høyre i Haugenveien for å bli på VegSenterlinje 7.8 km 0.1 km
Retning venstre i Hyggenveien for å bli på VegSenterlinje 7.9 km 2.2 km
Sving høyre i Hyggenveien for å bli på VegSenterlinje 10.1 km 0.9 km
Sving venstre på Bråsetveien 11.0 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 11.4 km 0.0 km
Retning høyre på Spikkestadveien 11.4 km 0.0 km
Retning høyre på Hyggenveien 11.4 km 0.2 km
Sving venstre på Spikkestadveien 11.7 km 0.9 km
Sving venstre i Spikkestadveien for å bli på GangSykkelveg 12.6 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 12.7 km 0.2 km
Sving venstre i Transetveien for å bli på VegSenterlinje 12.8 km 1.5 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 14.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelveg 14.4 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 14.5 km 0.7 km
Sving venstre i Gamle Drammensvei for å bli på VegSenterlinje 15.2 km 0.3 km
Sving venstre i Gamle Drammensvei for å bli på VegSenterlinje 15.5 km 1.6 km
Sving høyre i Gullaugkleiva for å bli på VegSenterlinje 17.1 km 6.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 24.0 km 0.0 km
Sving høyre i Fossveien for å bli på VegSenterlinje 24.0 km 0.5 km
Sving høyre i Stokkeveien for å bli på VegSenterlinje 24.5 km 0.1 km
Sving skarpt høyre i Stokkeveien for å bli på VegSenterlinje 24.5 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 24.6 km 0.9 km
Sving høyre på Brastadveien 25.5 km 1.3 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Brastadveien 26.8 km 0.1 km
Retning venstre på Hegsbroveien 26.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på Bruveien 27.1 km 0.3 km
Sving høyre på Ringeriksveien 27.3 km 0.0 km
Retning høyre på Vestsideveien 27.4 km 0.9 km
Sving høyre i Vestsideveien for å bli på VegSenterlinje 28.3 km 1.1 km
Sving høyre i Linjeveien for å bli på GangSykkelveg 29.4 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Askveien 30.0 km 0.0 km
Sving venstre på Vestsideveien 30.0 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Grøttegata 30.6 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 31.4 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 32.2 km 0.5 km
Sving høyre i Ringeriksveien for å bli på VegSenterlinje 32.7 km 1.7 km
Sving høyre i Barlindveien for å bli på GangSykkelveg 34.4 km 0.9 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 35.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Kirkelina 35.3 km 0.8 km
Retning venstre på Lierbakkene 36.1 km 0.9 km
Sving høyre i Lierbakkene for å bli på VegSenterlinje 37.0 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 37.0 km 4.0 km
Sving venstre på Tuverudveien 41.0 km 1.9 km
Sving venstre på Røykenveien 43.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 43.0 km 0.3 km
Sving høyre i Røykenveien for å bli på VegSenterlinje 43.4 km 0.1 km
Sving venstre på Kjørebane 43.4 km --
Innsenderen: Ronny
Starter i: Gullaug skole, Buskerud, NO
Lengde: 43.4 kilometer
Høydeprofil: + 788 / - 788 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Terrengsykling