<<

Fra Skullerudstua via Rundvann og rundt Langvann

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
12.0
KM
STIGNING
301
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 0.7 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 0.7 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 0.7 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på Sti 1.5 km 2.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 3.6 km 0.6 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 4.1 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 4.2 km 0.3 km
Retning høyre for å bli på Sti 4.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 4.6 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 5.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 5.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 5.9 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 6.6 km 0.6 km
Sving høyre for å bli på Sti 7.2 km 0.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.1 km 2.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 10.1 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 10.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 10.1 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 10.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 10.3 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 10.5 km 0.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 11.3 km --
Innsenderen: TorunnRS
Starter i: Skullerud, Oslo, NO
Lengde: 12.0 kilometer
Høydeprofil: + 301 / - 301 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Fottur