<<

ESPERN- JOGGEN

0 kommentarer
LENGDE
5.0
KM
STIGNING
55
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Tommy Olsen
Starter i: Nordstad, Hedmark, NO
Lengde: 5.0 kilometer
Høydeprofil: + 55 / - 57 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent