<<

Langtur terreng

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
70.6
KM
STIGNING
1411
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 10.0 km 2.2 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 12.2 km 0.0 km
Sving venstre på Traktorveg 12.3 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 13.5 km 4.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 18.2 km 0.2 km
Retning venstre på Traktorveg 18.4 km 13.0 km
Retning høyre på Traktorveg 31.5 km 0.5 km
Retning høyre på VegSenterlinje 32.0 km 0.7 km
Sving venstre i Fagerlidal for å bli på VegSenterlinje 32.7 km 0.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 33.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Fagerlidal 33.3 km 2.6 km
Retning høyre på Kjørebane 35.9 km 1.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 37.1 km 8.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 45.8 km 1.5 km
Retning venstre på Traktorveg 47.4 km 2.6 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 50.0 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 51.1 km 1.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 52.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 52.5 km 2.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 54.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 55.0 km 0.3 km
Retning høyre på GangSykkelveg 55.3 km 0.4 km
Fortsett på GangSykkelveg 55.7 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 56.1 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 56.1 km 3.5 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 59.6 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 59.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 59.6 km 3.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 62.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 62.8 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 63.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 63.2 km 0.0 km
Fortsett Nordøst på GangSykkelVegSenterlinje 63.2 km 0.1 km
Retning høyre på Hemmingsjordveien 63.2 km 1.9 km
Sving skarpt høyre i Hemmingsjordveien for å bli på VegSenterlinje 65.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 65.2 km 2.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 67.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 67.7 km 0.8 km
Fortsett på VegSenterlinje 68.5 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 68.5 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 68.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 68.9 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 69.0 km 0.1 km
Sving høyre på Svingekonnekteringslenke 69.1 km 0.2 km
Retning venstre på VegSenterlinje 69.3 km --
Innsenderen: biohackno
Starter i: Vuodnabatta, Troms, NO
Lengde: 70.6 kilometer
Høydeprofil: + 1411 / - 1418 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Terrengsykling