<<

Grimstad - Kaldvell via gamle Vestlandske hovedvei

0 kommentarer
LENGDE
25.8
KM
STIGNING
386
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i Vesterled for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.3 km
Sving høyre i Odden for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.0 km
Sving venstre i Odden for å bli på VegSenterlinje 0.3 km 0.3 km
Sving høyre i Guldmandsveien for å bli på VegSenterlinje 0.6 km 0.0 km
Sving venstre i Vesterled for å bli på VegSenterlinje 0.7 km 1.0 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Vesterled 1.6 km 0.5 km
Retning venstre på VegSenterlinje 2.2 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 2.2 km 0.7 km
Retning høyre på VegSenterlinje 2.9 km 0.7 km
Sving venstre i Gjærbrøndveien for å bli på VegSenterlinje 3.7 km 1.0 km
Sving høyre i Holteveien for å bli på VegSenterlinje 4.7 km 1.2 km
Sving skarpt venstre på Reddalsveien 5.9 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.9 km 1.9 km
Sving høyre på GangSykkelveg 7.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 7.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 7.9 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 9.4 km 1.1 km
Retning venstre på VegSenterlinje 10.4 km 2.1 km
Retning høyre på Traktorveg 12.5 km 0.9 km
Retning venstre på VegSenterlinje 13.4 km 3.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 16.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 16.5 km 1.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 18.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 18.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 18.1 km 3.0 km
Sving skarpt høyre på Gjærbrøndveien 21.1 km 1.0 km
Sving høyre i Gjærbrøndveien for å bli på VegSenterlinje 22.1 km 0.7 km
Retning høyre på VegSenterlinje 22.8 km 0.8 km
Retning høyre på VegSenterlinje 23.6 km 0.0 km
Retning høyre på Kjørebane 23.6 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Vesterled 24.2 km 1.2 km
Sving høyre på Odden 25.4 km 0.1 km
Sving venstre i Odden for å bli på VegSenterlinje 25.5 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Vesterled for å bli på VegSenterlinje 25.7 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Grimstad, Aust-Agder, NO
Lengde: 25.8 kilometer
Høydeprofil: + 386 / - 385 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent