<<

Adventstravet

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
27.7
KM
STIGNING
331
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 1.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 1.0 km 2.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 3.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 3.0 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.7 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 3.7 km 7.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 10.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 10.7 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 10.9 km 11.8 km
Sving skarpt høyre i Hemmingsjordveien for å bli på VegSenterlinje 22.7 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 22.8 km 2.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 25.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 25.2 km 0.8 km
Fortsett på VegSenterlinje 26.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 26.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 26.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 26.5 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 26.6 km 0.1 km
Sving høyre i Svingekonnekteringslenke for å bli på Kjørebane 26.7 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 26.7 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 26.8 km --
Innsenderen: biohackno
Starter i: Botnvatnet, Troms, NO
Lengde: 27.7 kilometer
Høydeprofil: + 331 / - 330 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Løpe