<<

Selbu rundt via Innbygda, Mosletta og Vikaengene

0 kommentarer
LENGDE
28.5
KM
STIGNING
828
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 0.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 0.1 km 1.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 1.6 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 1.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 1.7 km 3.0 km
Retning høyre for å bli på VegSenterlinje 4.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 5.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 5.0 km 0.9 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 5.9 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 6.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 6.0 km 5.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 11.0 km 0.0 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 11.0 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 11.8 km 2.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 14.3 km 0.1 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 14.4 km 1.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 15.6 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 15.6 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 15.9 km 8.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 24.3 km 1.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 25.3 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 26.2 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 26.7 km 1.4 km
Sving høyre på Gjelbakken 28.1 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 28.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Gjelbakken for å bli på VegSenterlinje 28.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 28.4 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 28.5 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 28.5 km --
Innsenderen: øyvind
Starter i: Nesta, Sør-Trøndelag, NO
Lengde: 28.5 kilometer
Høydeprofil: + 828 / - 823 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent