<<

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
1.4
KM
STIGNING
18
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Innsenderen: Per Christian Berntsen
Starter i: Majorstuen, Oslo, NO
Lengde: 1.4 kilometer
Høydeprofil: + 18 / - 24 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur