<<

Løp 70.3

0 kommentarer
LENGDE
7.0
KM
STIGNING
14
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Retning høyre på Bernhard Lunds vei 1.6 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Storgata 1.8 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 1.9 km 0.0 km
Retning venstre på Strandveien 1.9 km 0.8 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 2.7 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 2.7 km 0.0 km
Fortsett Øst på Strandveien 2.7 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på Kjørebane 3.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 3.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 3.2 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på Trollvikveien 3.2 km 0.0 km
Retning venstre på Kjørebane 3.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Strandveien 3.2 km 1.3 km
Retning venstre på Storgata 4.6 km 0.3 km
Sving venstre på Skolegata 4.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Skolegata 4.9 km 0.4 km
Retning høyre på Kjørebane 5.3 km 0.0 km
Sving høyre i Rådhusveien for å bli på Kjørebane 5.3 km 0.4 km
Retning venstre på Storgata 5.7 km 0.0 km
Sving venstre på Meierigata 5.7 km 0.1 km
Sving venstre på Ringveien 5.9 km 0.3 km
Sving skarpt venstre på Erling Nilssens vei 6.2 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Ringveien 6.2 km 0.1 km
Sving høyre på Kjørebane 6.3 km 0.2 km
Fortsett på Storgata 6.6 km 0.4 km
Retning høyre på Kjørebane 6.9 km 0.1 km
Sving høyre i Sjøgata for å bli på Kjørebane 7.0 km --
Innsenderen: biohackno
Starter i: Sandvika, Troms, NO
Lengde: 7.0 kilometer
Høydeprofil: + 14 / - 16 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent