<<

Sans Senja Tri Lang Sykkel

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
83.6
KM
STIGNING
848
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Fortsett på VegSenterlinje 0.1 km 3.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3.8 km 1.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 5.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 6.1 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 6.1 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 6.5 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 6.5 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 7.3 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 7.3 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 7.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 7.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 7.5 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 7.5 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 7.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 7.6 km 0.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 8.4 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 8.4 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 8.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 8.6 km 0.1 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 8.7 km 0.0 km
Sving høyre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 8.7 km 1.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 9.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 9.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 10.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 10.0 km 0.5 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 10.5 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 10.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 10.9 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 11.0 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 11.2 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 11.6 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 11.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 11.6 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 11.6 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 12.0 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 12.0 km 0.2 km
Retning høyre på GangSykkelVegSenterlinje 12.3 km 0.5 km
Sving høyre på VegSenterlinje 12.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 13.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelveg 13.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 13.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 13.2 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 13.9 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 13.9 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 14.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 14.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 14.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 14.2 km 0.8 km
Sving høyre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 15.0 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 15.0 km 1.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 16.0 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 16.0 km 0.2 km
Sving høyre på VegSenterlinje 16.2 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 16.2 km 4.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 20.5 km 2.9 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 23.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 23.4 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 23.6 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 23.7 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 23.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 23.8 km 0.9 km
Sving høyre på VegSenterlinje 24.7 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelVegSenterlinje 24.8 km 2.3 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 27.0 km 11.8 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 38.8 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 38.8 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 38.8 km 0.5 km
Retning venstre på Kjørebane 39.3 km 0.0 km
Fortsett på VegSenterlinje 39.3 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 39.4 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 39.4 km 0.0 km
Fortsett Vest på Kjørebane 39.4 km 0.0 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Kjørebane 39.4 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 40.1 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 40.1 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på VegSenterlinje 40.1 km 0.4 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 40.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 40.5 km 0.0 km
Kjør Sørvest på Fagerlidal 40.5 km 0.9 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 41.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 41.3 km 0.0 km
Dra tilbake Nordøst på Fagerlidal 41.3 km 0.7 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 42.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 42.0 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på Fagerlidal 42.0 km 1.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 43.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 43.3 km 0.0 km
Fortsett Sørvest på Fagerlidal 43.3 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 43.9 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 43.9 km 0.0 km
Fortsett Vest på Fagerlidal 43.9 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 44.5 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 44.5 km 0.0 km
Fortsett Vest på Fagerlidal 44.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Steinhusvegen for å bli på Fagerlidal 44.5 km 0.1 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 44.7 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 44.7 km 0.0 km
Fortsett Vest på Fagerlidal 44.7 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 44.8 km 0.2 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 45.0 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 45.0 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 45.0 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 45.3 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 45.3 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 45.3 km 19.6 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 64.9 km 2.3 km
Sving skarpt høyre i Nordsiveien for å bli på VegSenterlinje 67.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 67.2 km 1.5 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 68.7 km 0.0 km
Sving venstre i GangSykkelveg for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 68.7 km 0.0 km
Sving høyre på Nordsiveien 68.8 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 68.8 km 0.3 km
Sving venstre i Engslettveien for å bli på VegSenterlinje 69.1 km 0.0 km
Sving venstre i Engslettveien for å bli på VegSenterlinje 69.2 km 0.0 km
Retning høyre på GangSykkelveg 69.2 km 0.4 km
Fortsett på GangSykkelveg 69.6 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 70.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 70.0 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Storveien for å bli på VegSenterlinje 70.3 km 3.2 km
Retning venstre for å bli på VegSenterlinje 73.5 km 0.0 km
Sving høyre på GangSykkelVegSenterlinje 73.5 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 73.5 km 3.2 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 76.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 76.7 km 0.4 km
Retning høyre på VegSenterlinje 77.1 km 1.9 km
Sving skarpt høyre i Hemmingsjordveien for å bli på VegSenterlinje 79.0 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 79.1 km 2.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 81.9 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 81.9 km 0.6 km
Fortsett på VegSenterlinje 82.5 km 0.0 km
Retning venstre på GangSykkelVegSenterlinje 82.5 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 82.9 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 82.9 km 0.1 km
Retning venstre på Kjørebane 83.0 km --
Innsenderen: biohackno
Starter i: Sandvika, Troms, NO
Lengde: 83.6 kilometer
Høydeprofil: + 848 / - 849 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfaltert vei
Egnet for: Landeveisykling