<<

Sans Senja Tri Kort Sykkel

0 kommentarer
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Fortsett på VegSenterlinje 0.1 km 3.6 km
Retning venstre på VegSenterlinje 3.8 km 11.7 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 15.5 km 15.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 30.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i GangSykkelVegSenterlinje for å bli på VegSenterlinje 30.8 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 31.0 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 31.0 km 0.1 km
Sving høyre på Kjørebane 31.1 km 3.5 km
Retning høyre på Kjørebane 34.6 km 0.1 km
Sving skarpt venstre i Sjøgata for å bli på Kjørebane 34.8 km 0.0 km
Sving høyre i Sjøgata for å bli på Kjørebane 34.8 km --
Innsenderen: biohackno
Starter i: Sandvika, Troms, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent