<<

Østfold 55km

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
55.5
KM
STIGNING
759
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre for å bli på Torkildstad 0.2 km 0.6 km
Sving høyre på Saltnesveien 0.8 km 0.5 km
Sving venstre på Tombveien 1.3 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 3.1 km 1.6 km
Sving venstre i Tombdalsveien for å bli på VegSenterlinje 4.7 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 5.0 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 5.2 km 0.0 km
Retning venstre på Traktorveg 5.2 km 2.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Hissingbygata 7.7 km 0.4 km
Sving høyre i Musangengata for å bli på VegSenterlinje 8.0 km 0.5 km
Sving høyre på Fredrikstadveien 8.6 km 0.0 km
Sving venstre på Enebekkveien 8.6 km 3.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 12.2 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 12.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Missingmyrveien for å bli på VegSenterlinje 12.9 km 0.3 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 13.2 km 2.8 km
Sving høyre i Aagaardveien for å bli på VegSenterlinje 16.0 km 1.9 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 17.8 km 0.2 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 18.0 km 0.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 18.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 18.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelveg 18.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 18.2 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 18.3 km 0.0 km
Sving venstre på Kjørebane 18.4 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 18.4 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Soliveien for å bli på VegSenterlinje 18.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på GangSykkelVegSenterlinje 18.7 km 1.9 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 20.6 km 0.3 km
Sving venstre i Elindveien for å bli på VegSenterlinje 20.9 km 0.2 km
Sving skarpt venstre i Elindveien for å bli på VegSenterlinje 21.1 km 4.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 25.6 km 0.0 km
Sving venstre i Høyumveien for å bli på VegSenterlinje 25.7 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på Høyumveien 26.6 km 0.9 km
Sving venstre i Mosseveien for å bli på VegSenterlinje 27.5 km 0.4 km
Sving skarpt høyre i Ørmenveien for å bli på VegSenterlinje 27.9 km 2.7 km
Sving høyre på Kongsbergveien 30.5 km 2.7 km
Sving venstre på Traktorveg 33.2 km 1.9 km
Sving skarpt høyre i Bossumveien for å bli på VegSenterlinje 35.1 km 0.2 km
Sving venstre i Bossumveien for å bli på VegSenterlinje 35.4 km 1.2 km
Sving høyre på Husebyveien 36.6 km 1.6 km
Sving venstre på Rødsbråtan 38.1 km 2.6 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Rødsbråtan 40.7 km 0.5 km
Sving venstre på Grundvikveien 41.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Traktorveg 41.3 km 0.1 km
Retning venstre på Smaugsveien 41.4 km 0.5 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 42.0 km 0.8 km
Fortsett i Flåtavikveien for å bli på VegSenterlinje 42.7 km 0.3 km
Sving høyre i Levvelveien for å bli på VegSenterlinje 43.0 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Levvelveien for å bli på VegSenterlinje 43.1 km 0.1 km
Sving høyre i Engelsvikenveien for å bli på VegSenterlinje 43.1 km 1.0 km
Sving skarpt venstre for å bli på Engelsvikenveien 44.1 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 44.1 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på Stenebråten 44.1 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Stenebråten 44.4 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Stenebråten 44.4 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 44.6 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 44.7 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 44.7 km 0.3 km
Retning venstre på VegSenterlinje 45.0 km 0.1 km
Sving høyre i Husløsveien for å bli på VegSenterlinje 45.1 km 0.2 km
Sving venstre på Lervikveien 45.3 km 0.6 km
Sving skarpt høyre på Sønningveien 45.9 km 0.7 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sønningveien 46.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i Sønningveien for å bli på VegSenterlinje 47.0 km 0.4 km
Sving høyre i Traktorveg for å bli på VegSenterlinje 47.4 km 0.3 km
Sving skarpt venstre i Saltnesstranda for å bli på VegSenterlinje 47.7 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Saltholmveien 48.2 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Hvalfangerveien 48.3 km 0.3 km
Sving høyre i Ellingstranda for å bli på Hvalfangerveien 48.6 km 0.1 km
Retning venstre på Saltholmveien 48.7 km 0.2 km
Retning venstre på Rubingenveien 48.9 km 0.5 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 49.4 km 0.4 km
Sving venstre i Gamleveien for å bli på VegSenterlinje 49.8 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Gamleveien for å bli på VegSenterlinje 49.8 km 0.6 km
Sving høyre på Odalsveien 50.4 km 0.0 km
Sving venstre på Gamleveien 50.5 km 0.8 km
Retning venstre på Saltnesveien 51.3 km 0.3 km
Sving venstre på Makrellrødveien 51.6 km 0.6 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 52.2 km 0.2 km
Sving venstre på Saltnesveien 52.4 km 0.4 km
Sving skarpt venstre i Saltnesveien for å bli på VegSenterlinje 52.8 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på GangSykkelveg 52.8 km 1.7 km
Sving høyre på Ekeliveien 54.5 km 0.0 km
Sving venstre på Saltnesveien 54.5 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 54.5 km 0.7 km
Sving venstre på Hagaveien 55.3 km --
Innsenderen: Stian
Starter i: Torkilstad, Østfold, NO
Lengde: 55.5 kilometer
Høydeprofil: + 759 / - 756 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Asfalt- grusvei
Egnet for: Landeveisykling