<<

langtur i østmarka

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
0.0
KM
STIGNING
0
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
veiviser Lengde Etappe
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Traktorveg 1.1 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 1.5 km 0.1 km
Sving høyre på Sti 1.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 1.9 km 0.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 2.6 km 0.0 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 2.8 km 0.5 km
Sving venstre i VegSenterlinje for å bli på Sti 3.4 km 1.0 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 4.4 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 5.1 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på høyre 5.1 km 0.3 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 5.4 km 0.4 km
Retning høyre på Sti 5.8 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 5.8 km 0.2 km
Sving venstre på Sti 6.0 km 0.3 km
Sving høyre i Sti for å bli på Traktorveg 6.4 km 0.3 km
Sving venstre på Sti 6.6 km 0.4 km
Sving høyre på Traktorveg 7.0 km 1.3 km
Sving skarpt høyre for å bli på Sti 8.3 km 1.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 10.0 km 2.0 km
Retning høyre på Sti 11.9 km 0.4 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 12.3 km 2.5 km
Sving skarpt venstre for å bli på VegSenterlinje 14.8 km 1.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 16.5 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 16.9 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 17.6 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 18.4 km 1.1 km
Retning høyre for å bli på Sti 19.5 km 0.4 km
Sving høyre på Vangenveien 20.0 km 0.2 km
Sving høyre på Sti 20.2 km 3.5 km
Sving høyre for å bli på Sti 23.6 km 0.3 km
Sving venstre for å bli på Sti 23.9 km 0.9 km
Sving venstre på VegSenterlinje 24.9 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 25.3 km 0.1 km
Retning høyre på Sti 25.4 km 1.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 26.5 km 0.8 km
Sving høyre for å bli på Sti 27.3 km 2.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 29.4 km 1.1 km
Sving venstre på VegSenterlinje 30.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 30.6 km 0.0 km
Sving høyre i Sti for å bli på VegSenterlinje 30.6 km 1.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 32.5 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på GangSykkelVegSenterlinje 32.7 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 32.7 km 0.0 km
Sving høyre på Sti 32.7 km 0.4 km
Sving venstre i Sti for å bli på VegSenterlinje 33.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 33.4 km 0.0 km
Retning venstre på Sti 33.4 km 0.2 km
Sving venstre på Traktorveg 33.6 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 33.7 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 33.8 km 0.9 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 34.7 km --
Innsenderen: toby381
Starter i: Ulsrudvannet, Oslo, NO
Lengde: 0.0 kilometer
Høydeprofil: + 0 / - 0 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Merket sti / skiløype
Egnet for: Fottur