<<

Tyriforden rundt med klokka 2

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
121.3
KM
STIGNING
3206
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Minst mulig vanlig vei, men stier og skogsbilveier
veiviser Lengde Etappe
Sving venstre i Osloveien for å bli på VegSenterlinje 0.0 km 0.7 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 0.7 km 0.1 km
Sving venstre i Gomnesveien for å bli på VegSenterlinje 0.8 km 0.9 km
Retning høyre på Busundveien 1.7 km 1.9 km
Retning høyre på Traktorveg 3.7 km 0.4 km
Sving venstre på VegSenterlinje 4.1 km 1.7 km
Sving venstre på VegSenterlinje 5.8 km 1.4 km
Sving høyre i Askveien for å bli på VegSenterlinje 7.2 km 0.0 km
Sving venstre på GangSykkelVegSenterlinje 7.2 km 0.7 km
Sving høyre på VegSenterlinje 7.9 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 8.1 km 0.1 km
Sving høyre på VegSenterlinje 8.2 km 0.9 km
Retning venstre på Sti 9.1 km 3.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 12.2 km 5.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 17.3 km 0.1 km
Sving venstre på Sti 17.4 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 18.2 km 1.4 km
Retning venstre på Sti 19.5 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 19.9 km 0.7 km
Sving venstre på Sti 20.6 km 1.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 21.7 km 0.1 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 21.8 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 22.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Sandumveien for å bli på VegSenterlinje 22.4 km 0.8 km
Retning høyre på Traktorveg 23.2 km 0.3 km
Sving høyre på Sti 23.4 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 23.9 km 0.4 km
Sving venstre på Traktorveg 24.2 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 24.4 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Traktorveg 24.6 km 0.2 km
Retning høyre for å bli på Traktorveg 24.7 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 25.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 25.2 km 1.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 26.4 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 26.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 26.8 km 3.0 km
Sving høyre i Gravermoveien for å bli på VegSenterlinje 29.8 km 1.8 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 31.6 km 0.4 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 32.0 km 1.8 km
Sving venstre for å bli på Sti 33.7 km 4.3 km
Sving høyre på Traktorveg 38.0 km 0.6 km
Sving venstre i Tarmtjernsveien for å bli på VegSenterlinje 38.6 km 1.4 km
Sving venstre i Krøderveien for å bli på VegSenterlinje 40.1 km 0.0 km
Sving høyre i Krøderveien for å bli på VegSenterlinje 40.1 km 0.1 km
Sving høyre på Krøderveien 40.1 km 1.6 km
Sving høyre på Skinstadveien 41.7 km 2.5 km
Retning venstre på Sti 44.2 km 0.1 km
Retning venstre på Badeveien 44.3 km 0.2 km
Retning høyre på Brunesveien 44.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre i Badeveien for å bli på VegSenterlinje 44.5 km 2.0 km
Sving skarpt høyre i Vikersundgata for å bli på VegSenterlinje 46.5 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på VegSenterlinje 46.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Kjørebane 46.8 km 0.1 km
Sving høyre i Strandveien for å bli på Kjørebane 46.9 km 0.6 km
Retning venstre på GangSykkelveg 47.5 km 0.8 km
Sving høyre i Fjordveien for å bli på VegSenterlinje 48.4 km 0.2 km
Sving høyre i Hvalsveien for å bli på VegSenterlinje 48.6 km 2.9 km
Sving høyre for å bli på Sti 51.5 km 0.8 km
Retning venstre i Djupengropveien for å bli på Sti 52.3 km 6.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 58.5 km 3.2 km
Sving skarpt venstre på Traktorveg 61.7 km 0.0 km
Sving skarpt høyre for å bli på Traktorveg 61.8 km 0.0 km
Sving venstre på Sti 61.8 km 0.1 km
Retning venstre på Traktorveg 61.9 km 3.9 km
Sving skarpt venstre for å bli på Sti 65.8 km 2.1 km
Sving høyre på Traktorveg 67.9 km 0.2 km
Sving høyre på Traktorveg 68.1 km 0.4 km
Sving høyre i Røineveien for å bli på VegSenterlinje 68.5 km 0.2 km
Sving skarpt høyre i Røineveien for å bli på VegSenterlinje 68.7 km 0.7 km
Sving venstre på Traktorveg 69.4 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Traktorveg 69.6 km 0.2 km
Sving skarpt venstre for å bli på Traktorveg 69.8 km 1.4 km
Sving venstre på Traktorveg 71.1 km 0.3 km
Retning venstre på Traktorveg 71.5 km 0.1 km
Retning høyre på Traktorveg 71.6 km 0.3 km
Retning venstre på Traktorveg 71.9 km 0.1 km
Sving skarpt høyre på Fagerliåsen 72.0 km 0.1 km
Retning venstre på Vestsideveien 72.1 km 0.2 km
Retning høyre på VegSenterlinje 72.4 km 2.0 km
Sving høyre i Modumveien for å bli på VegSenterlinje 74.4 km 0.1 km
Sving høyre i Modumveien for å bli på VegSenterlinje 74.5 km 0.4 km
Sving venstre i Modumveien for å bli på VegSenterlinje 74.8 km 0.3 km
Sving skarpt høyre i Ringeriksveien for å bli på VegSenterlinje 75.1 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Ringeriksveien for å bli på VegSenterlinje 75.1 km 1.9 km
Sving skarpt høyre på VegSenterlinje 77.1 km 0.2 km
Retning venstre på Sti 77.3 km 1.2 km
Sving venstre på VegSenterlinje 78.5 km 1.4 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 79.9 km 2.3 km
Retning høyre på Sti 82.2 km 0.3 km
Retning venstre på Traktorveg 82.4 km 0.5 km
Retning høyre på Sti 83.0 km 0.9 km
Sving høyre for å bli på Sti 83.8 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 84.0 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 84.1 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 84.6 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 84.8 km 0.3 km
Sving høyre på Traktorveg 85.1 km 0.1 km
Retning høyre på VegSenterlinje 85.1 km 0.8 km
Sving skarpt høyre for å bli på VegSenterlinje 86.0 km 2.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 88.1 km 1.5 km
Sving venstre for å bli på Sti 89.6 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 90.0 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 90.6 km 0.1 km
Sving venstre for å bli på Sti 90.7 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 90.8 km 0.2 km
Sving høyre for å bli på Sti 91.0 km 0.0 km
Retning høyre på VegSenterlinje 91.0 km 0.4 km
Sving høyre i Holeveien for å bli på VegSenterlinje 91.4 km 0.4 km
Sving høyre i Holeveien for å bli på VegSenterlinje 91.9 km 0.4 km
Sving venstre i Toresplassveien for å bli på VegSenterlinje 92.2 km 0.0 km
Sving høyre på Traktorveg 92.3 km 0.4 km
Sving venstre på Sti 92.7 km 2.9 km
Sving høyre på Traktorveg 95.6 km 0.0 km
Sving venstre på VegSenterlinje 95.6 km 1.3 km
Retning høyre på Sti 96.9 km 0.4 km
Retning høyre for å bli på Sti 97.4 km 0.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 97.9 km 2.0 km
Sving høyre på Sti 99.9 km 0.5 km
Retning høyre på Traktorveg 100.4 km 0.0 km
Sving skarpt venstre på VegSenterlinje 100.4 km 0.0 km
Sving skarpt høyre på Sti 100.4 km 0.4 km
Sving høyre for å bli på Sti 100.9 km 0.6 km
Sving venstre for å bli på Sti 101.5 km 0.4 km
Retning høyre på Sti 101.9 km 0.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 102.3 km 0.0 km
Sving venstre for å bli på Sti 102.3 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på Sti 102.3 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 103.0 km 0.2 km
Sving venstre for å bli på Sti 103.1 km 0.1 km
Sving høyre i VegSenterlinje for å bli på Sti 103.2 km 3.9 km
Retning venstre på Sti 107.1 km 1.4 km
Sving venstre for å bli på Sti 108.5 km 0.7 km
Sving venstre for å bli på Sti 109.2 km 0.8 km
Retning venstre på VegSenterlinje 110.0 km 2.0 km
Sving skarpt venstre i Stubdalsveien for å bli på VegSenterlinje 112.0 km 0.3 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 112.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 112.2 km 0.0 km
Fortsett Vest på VegSenterlinje 112.2 km 2.8 km
Sving høyre i Åsaveien for å bli på VegSenterlinje 115.0 km 0.0 km
Sving venstre i Åsaveien for å bli på VegSenterlinje 115.0 km 0.2 km
Sving venstre i Orebråtaveien for å bli på VegSenterlinje 115.2 km 0.0 km
Sving skarpt venstre i Orebråtaveien for å bli på VegSenterlinje 115.2 km 1.6 km
Sving venstre i Åsaveien for å bli på VegSenterlinje 116.8 km 1.4 km
Sving skarpt venstre i Tolpinrudsvingen for å bli på VegSenterlinje 118.2 km 0.1 km
Sving høyre for å bli på VegSenterlinje 118.3 km 0.9 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 119.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 119.2 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på VegSenterlinje 119.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 119.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 119.2 km 0.0 km
Dra tilbake Øst på Myragata 119.2 km 0.0 km
Ankomst på destinasjon, på venstre 119.2 km 0.0 km
Dra avsted Location 2 119.2 km 0.0 km
Dra tilbake Vest på Myragata 119.2 km 0.0 km
Sving venstre i Vollgata for å bli på VegSenterlinje 119.2 km 0.0 km
Sving høyre i Vollgata for å bli på VegSenterlinje 119.2 km 0.6 km
Sving venstre på VegSenterlinje 119.8 km 1.4 km
Sving høyre i Holeveien for å bli på VegSenterlinje 121.1 km 0.2 km
Sving venstre i Osloveien for å bli på VegSenterlinje 121.3 km --
Innsenderen: Momento Mori Fjellforum
Starter i: Gile, Buskerud, NO
Lengde: 121.3 kilometer
Høydeprofil: + 3206 / - 3207 m
Maks helning
Snitt helning
Underlag: Ukjent
Egnet for: Fottur