<<

Den Julianske borg

0 kommentarer
Passer For
LENGDE
9.2
KM
STIGNING
1041
METER
TOPPUNKT
MOH
MAX HELNING
PROSENT
Starten er godt merket opp til ca 900 meters høyde.

Noe tekst hentet fra infoskilt ved parkering og noe hentet fra boka: "Fotturar på Sunnmøre" ISBN82-992081-3-0

De to trojaborgene har diameter på 6 og 9 meter. Den minste ved Grøthornet blir kalt Julianske borg, sansynlig etter den romerske keiseren Julian. Han hadde sympati for soldyrking. Men plasseringen nært "Isflåmannen" kan også tyde på at labyrintene har med dette naturfenomenet å gjøre. En kopi av steinspiralen er laget ved Vartdal skole.

Den julianske borg er en lav, labyrint av stein ved Grøthornet på Daleheida, 900 meter over havet. Labyrinten er dekket av snø til utpå sommeren.
Slike labyrinter av stein kalles trojaborger og de kan finnes i store deler av Europa. Vartdal er eneste plassen vi kjenner til slike labyrinter mellom Oslofjorden og Finnmark. Det er kun her de ligger høyt til fjells. Trojaborgene skriver seg fra bronsealderen eller begynnelsen av Den eldre jernalder (1500 f. Kristi fødsel).

Å gå labyrinten. Mang... (mer)e folkeslag tror at naturfenomen eller spesielle naturformasjoner er guddommelige krefter nær. Derfor har folk regnet slike steder som hellige og utført religiøse ritualer der. Den julianske borg er trolig et slikt gammelt kultsted. Å gå labyrinten har vært et rituale. Labyrinten har en inngang, ett midtpunkt og en utgang, og er derfor også et bilde på gangen i et rituale. Labyrintene har vært knyttet til forestillinger om at religionen i bronsealderen la vekt på god avling. Soldyrking og jaktmagi er fortolkninger som har fått et visst gjennomslag her i bygdene. Men hva ritualene i Den julianske borg opprinnelig tjente til, får vi nok aldri vite.

Den julianske borg er fredet etter kulturminneloven §§ 3 og 4.
Vis ansvar, ta hensyn til kulturarven vår. Gå varsomt fram.
"Fotturar på Sunnmøre" ISBN82-992081-3-0
  Innsenderen: Slogen
  URL: http://www.iriss.no
  Starter i: Ådalen, Møre og Romsdal, NO
  Start: Okt 23, 12 21:41
  Lengde: 9.2 kilometer
  Høydeprofil: + 1041 / - 1030 m
  Maks helning
  Snitt helning
  Underlag: Umerket sti / skiløype
  Egnet for: Fottur, Fjelltur